Gem. Haarlem 2020-10-03: Nieuwsberichten

Aanvraag Tozo 3 kan vanaf 5 oktober

 • 30 september 2020

Zelfstandig ondernemers die ook na september 2020 een inkomen hebben onder het sociaal minimum kunnen een aanvraag indienen voor de Tozo 3. De Tozo 3 heeft een looptijd van 6 maanden, van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.

Als u de uitkering Tozo 2 krijgt, kunt u voor Tozo 3 een verkort aanvraagformulier invullen. Voor Tozo 3 gelden dezelfde voorwaarden als voor Tozo 2, u ontvangt een uitkering tot bijstandsniveau die u niet hoeft terug te betalen. Voor Tozo 3 gelden dezelfde voorwaarden als bij Tozo 2; er is een partnertoets. Anders dan eerder gemeld wordt voor Tozo 3 nog niet gekeken naar uw vermogen aan geldmiddelen. De vermogenstoets wordt wel toegepast bij Tozo 4, vanaf 1 april tot en met 30 juni 2021.

Vanaf 1 oktober is niet meer mogelijk Tozo 2 aan te vragen. Tozo 3 loopt van 1 oktober tot 1 juli 2021 en kunt u aanvragen vanaf maandag 5 oktober. Kijk voor alle voorwaarden op de website van de rijksoverheid.

Het digitale aanvraagformulier voor Tozo 3 staat vanaf 5 oktober (8.30 uur) online. U vindt het formulier en meer informatie over Tozo op deze pagina.

– 0 –

Zeven concertgebouwen en theaters krijgen ontheffing op maximum 30 bezoekers

 • 2 oktober 2020

Zeven theaters en concertgebouwen in de veiligheidsregio Kennemerland, die een zaalcapaciteit hebben van meer dan 300 personen, krijgen ontheffing op het maximum van 30 bezoekers. De ontheffing is een tijdelijke maatregel die in eerste instantie geldt tot 19 oktober aanstaande. Voor Haarlem zijn dat het Patronaat, de Philharmonie, de Stadsschouwburg en de Toneelschuur.

Update

Toneelschuur Haarlem krijgt ontheffing

De veiligheidsregio Kennemerland geeft de Toneelschuur in Haarlem op 2 oktober een ontheffing op het maximum van 30 bezoekers voor de grote zaal. De instelling had gisteren, door een misverstand, foutieve cijfers doorgegeven, waardoor zij buiten de selectie van de grote theaters en podia in de regio viel. Inmiddels heeft de Toneelschuur de veiligheidsregio inzichtelijk kunnen maken dat de instelling wel de benodigde zaalcapaciteit en gebruiksvergunning heeft voor meer dan 300 bezoekers. Bovendien voldoet de Toneelschuur aan de voorwaarden van beluchting en hygiëne.

De concertgebouwen en theaters die een ontheffing krijgen op het maximaal aantal mensen zijn:

•    Kennemer Theater, Beverwijk
•    Patronaat, Haarlem
•    Philharmonie, Haarlem
•    Stadsschouwburg, Haarlem
•    Toneelschuur, Haarlem
•    Schouwburg de Meerse, Hoofddorp
•    Stadsschouwburg, Velsen

Genoemde culturele instellingen mogen maximaal 250 bezoekers per programma toelaten en moeten er scherp op toezien dat alle bestaande RIVM-richtlijnen in acht worden genomen. Volgens de Veiligheidsregio Kennemerland staat bij elk besluit dat wordt genomen de volksgezondheid voorop. Het aantal besmettingen en de ziekenhuisopnames in de veiligheidsregio Kennemerland loopt snel op. Het bezoek aan genoemde instellingen moet daarom voor iedereen veilig verlopen.

De theaters en concertgebouwen zijn verplicht te werken met een online kaartverkoopsysteem. Deze verplichting geldt ook voor reserveren, placeren en registratie. Eerder dit jaar hebben de instellingen hun bezoekerscapaciteit al teruggebracht op basis van de 1,5 meter regel. Ook komen bezoekers gespreid binnen. De veiligheidsregio Kennemerland verwacht van de bezoekers dat ze hun gezond verstand gebruiken bij hun reis en bezoek, dat ze afstand houden en aanwijzingen van het personeel van de instelling opvolgen.

De veiligheidsregio Kennemerland kiest ervoor om de ontheffingen te richten op theaters en concertgebouwen. De zeven instellingen krijgen de ontheffing omdat ze van groot regionaal belang zijn en een vitale rol spelen voor de culturele infrastructuur.

Overige culturele instellingen in de regio zullen zich moeten houden aan de algemene maatregel in de Noodverordening dat zij alleen activiteiten mogen organiseren met een maximum aantal van 30 bezoekers (exclusief personeel). Meer informatie op www.vrk.nl/Update-coronavirus

– 0 –

Haarlem wint met innovatieve aanbesteding de Procura+ Award 2020

 • 1 oktober 2020

Met de aanbesteding voor grond, weg en waterbouw heeft de gemeente Haarlem de prestigieuze Procura+ Award 2020 gewonnen. De Procura+ Awards worden uitgereikt aan de meest innovatieve en duurzame aanbestedingen in Europa. De gemeente Haarlem werd uit vele inzendingen gekozen tot winnaar in de categorie ‘Aanbestedingsinitiatief van het jaar’.

In de aanbesteding voor grond, weg en waterbouw –  de samenwerkingsovereenkomst projectmanagement en Ingenieursdiensten en Raamovereenkomst Groot Onderhoud – is marktpartijen gevraagd om samen tot duurzame, innovatieve en sociale oplossingen te komen.

Haarlem kiest waar mogelijk voor functionele eisen die de partners in staat stellen hun eigen oplossingen te ontwikkelen en tegelijkertijd de stad helpen haar doelen te bereiken. Zo wordt de kennis van de markt goed gebruikt. Ook neemt Haarlem social return on investment op in al haar contracten. De contractpartners zijn verplicht om 4% van hun jaarlijkse inkomsten uit te geven aan het opnemen van kwetsbare groepen in hun personeelsbestand.

Procura+ is een plek waar Europese overheden inspiratie opdoen. Haarlem wordt samen met andere winnaars uit heel Europa als inspirerend voorbeeld genoemd op het gebied van innovatief en duurzaam aanbesteden. procuraplus.org

– 0 –

Handhaver mag filmen bij dreigende situatie

 • 1 oktober 2020

Handhavers van de gemeente Haarlem mogen vanaf 1 oktober de bodycam gebruiken als ze in een voor hen onveilige situatie komen. Dit betekent dat de bodycam in principe niet filmt, behalve als een situatie dreigt te escaleren. De bodycam is een klein cameraatje dat aan de voorkant van het uniform wordt gedragen.

Foto: Jur Engelchor.

Gemeente Haarlem zet de bodycam in vanuit haar privaatrechtelijke taak als werkgever. Het gaat erom de veiligheid van de handhavers te waarborgen.

De gemeente gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bodycamopnames worden versleuteld opgeslagen. Na 28 dagen worden de opnames automatisch verwijderd. Alleen in specifieke gevallen kunnen de opnames worden gebruikt en toegang tot de beelden is beperkt tot geautoriseerde functionarissen. Personen die zijn gefilmd, kunnen een verzoek tot inzage van de beelden doen. Dit kunnen ze aanvragen via www.haarlem.nl/privacy. Meer informatie over de bodycams? Kijk op www.haarlem.nl/handhaving.

– 0 –

Coronamaatregelen aangescherpt

 • 29 september 2020

Steeds meer mensen raken besmet met het coronavirus. Het kabinet heeft daarom nieuwe landelijke maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen. Deze maatregelen gaan vanavond (29 september) vanaf 18.00 uur in en gelden in ieder geval 3 weken. Daarna neemt het kabinet opnieuw een besluit over de maatregelen.

Minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge maakten dit gisterenavond bekend in een persconferentie. De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen.

De maatregelen

 • Werk thuis, tenzij het niet anders kan.
 • Reis zo min mogelijk.
 • Ontvang thuis niet meer dan 3 gasten. Kinderen t/m 12 jaar niet meegerekend.
 • In andere gebouwen dan de eigen woning (bijvoorbeeld een restaurant) mag je afspreken met maximaal 4 personen (kinderen t/m 12 jaar niet meegerekend). Het maximum van 4 personen geldt niet voor personen die een gezamenlijk huishouden vormen.
 • Binnen mogen maximaal 30 personen bij elkaar in een ruimte zijn.
 • Buiten mogen maximaal 40 personen bij elkaar op 1 plek zijn. Hierbij gaat het om plekken waar geen continue doorstroming van mensen is.
 • Uitzonderingen op het maximum voor ruimtes binnen (max 30) en activiteiten buiten (max 40) zijn onder meer: personen bij een uitvaart, sportgelegenheden, betogingen, religieuze bijeenkomsten, onderwijsinstellingen, kinderopvang, detailhandel, jeugdverenigingen en het openbaar vervoer.
 • Bij buitenruimtes waar een doorstroom van bezoekers is (zoals dierentuinen en pretparken) is het aantal bezoekers afhankelijk van de oppervlakte van de locatie. Iedereen moet 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden.
 • Bij binnenruimtes waar een doorstroom van bezoekers is (zoals musea of bibliotheken) is het verplicht om vooraf te reserveren.
 • Cafés en restaurants sluiten om 22.00 uur. Vanaf 21.00 uur mogen er geen nieuwe bezoekers meer naar binnen. Reservering, een gezondheidscheck en vaste zitplaats is verplicht in de horeca. Bezoekers worden gevraagd zich te registreren. Wordt iemand ziek die in het restaurant of café is geweest? Dan belt de GGD de bezoekers op voor bron- en contactonderzoek.
 • Sportkantines zijn dicht.
 • Sportwedstrijden worden zonder publiek gespeeld. Langs de lijn kijken naar de wedstrijd is niet meer mogelijk.
 • Mensen met een contactberoep (zoals kappers) moeten contactgegevens van hun klanten vragen, ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting.
 • De detailhandel (winkels) moet deurbeleid voeren om ervoor te zorgen dat personen 1,5 meter afstand houden.
 • Supermarkten (en andere grotere winkels in de levensmiddelenbranche) moeten speciale winkeltijden invoeren voor kwetsbare personen, zoals ouderen en zieken. Supermarkten zijn dan 2 keer per dag een uur alleen voor kwetsbare mensen open.
 • De basisregels blijven gelden: houd altijd 1,5 meter afstand tot anderen, vermijd drukte, was vaak je handen, nies in je elleboog. Blijf thuis bij klachten en laat je testen.

Meer informatie vindt u op www.haarlem.nl/coronavirus/ en www.rijksoverheid.nl en www.vrk.nl.

– 0 –

Haarlem neemt maatregelen om gevolgen coronavirus en structurele groei jeugdhulp en Wmo op te vangen

 • 29 september 2020

Bijna alle gemeenten in Nederland hebben het financieel moeilijk. Veruit de belangrijkste oorzaak hiervan is de stijging van de kosten van taken die van het Rijk naar gemeenten zijn overgegaan, terwijl de vergoeding van het Rijk hiervoor achterblijft.

Financiële ontwikkelingen

Het college stelt een breed pakket maatregelen voor dat meerdere domeinen raakt. Zo wordt voorgesteld de parkeertarieven en de Onroerend Zaakbelasting (OZB) te verhogen. Daarnaast moet ook worden ingegrepen in het voorzieningenniveau. Er is minder geld beschikbaar voor initiatieven uit de stad, budgetten worden deels bevroren en er is geen geld om bij onderhoudsprojecten aanvullende wensen mee te nemen.

Duurzaamheid

De ambitie om Haarlem duurzaam en klimaatbestendig te maken, blijft deze collegeperiode onverminderd groot. Daarom blijft Haarlem hier ook in deze begroting extra in investeren. Nu de energietransitie, klimaatadaptatie en verduurzaming in het beleid van de gemeente een plek hebben gekregen, worden duidelijke stappen gezet, zoals de oprichting van een warmtebedrijf en de zon- en windprojecten op Schoteroog. Door mee te doen in het nieuwe regionale investeringsfonds Invest-MRA ontstaan meer mogelijkheden voor grotere projecten op het gebied van duurzaamheid, energietransitie en circulaire economie in onze stad en regio. Daarnaast is er € 9 miljoen voor de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Ondertussen wordt gewerkt aan een stappenplan waarmee relevante ontwikkelingen zoals elektriciteitsproductie, energiebesparing en de impact van duurzaamheidsmaatregelen worden gemonitord voor het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Juist nu investeren

Met de Programmabegroting 2021 – 2025 wil het college van Haarlem juist nu blijven investeren voor inwoners en ondernemers in de stad. Daarbij zijn de doelen in het coalitieprogramma Duurzaam Doen nog onverminderd actueel. Daarom wordt voorgesteld tot en met 2024 meer te investeren in de stad en wel € 17 miljoen meer in onderwijshuisvesting, € 9 miljoen meer voor verduurzaming gemeentelijk vastgoed, € 3 miljoen meer voor cultuur, € 3 miljoen meer voor sportvoorzieningen en € 4,5 miljoen voor de aanpak van het fietspad langs de Schoterweg-Rijksstraatweg.

Sociale stad

Het college stelt voor € 3 miljoen extra vrij te maken om de toenemende kosten van jeugdhulp en Wmo te kunnen dekken. Maar door de stijgende vraag blijven daarnaast ook maatregelen nodig om de kosten voor Jeugdhulp en Wmo beheersbaar en betaalbaar te houden. De vraag naar zorg en daarmee van kosten voor Jeugd en Wmo groeit sneller dan de vergoeding die Haarlem hiervoor van het Rijk ontvangt. Haarlem voert met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de veertig grootste gemeenten in Nederland (G40) de discussie met de Rijksoverheid om meer structurele middelen om de oplopende scheefgroei terug te draaien.

Programmabegroting 2021-2025 in de gemeenteraad

In november neemt de gemeenteraad van Haarlem een definitief besluit over deze begroting. De gemeenteraad behandelt de begroting op maandag 2 en donderdag 5 november.

Meer weten? Lees dan de volledige Programmabegroting.

– 0 –

5e live-chat met burgemeester Jos Wienen

 • 29 september 2020

De coronamaatregelen volgen elkaar snel op. Dit komt omdat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen weer stijgen. Voor de Haarlemse burgemeester Jos Wienen reden om weer een online chatsessie te houden op maandagavond 5 oktober van 19.30 tot 20.30 uur. Via het Facebook- en Instagramaccount van gemeente Haarlem beantwoordt de burgemeester zoveel mogelijk vragen van Haarlemmers over de coronacrisis.

Haarlemmers kunnen hun vragen over de coronacrisis aan de burgemeester stellen. Bijvoorbeeld vragen over de gevolgen van het coronavirus of vragen over waarom het zo belangrijk is om je aan die anderhalve meter afstand te houden en welke maatregelen er nu speciaal voor Haarlem gelden. Maar je kunt ook vragen stellen over de ouderenzorg, over wat er nu wel en niet mag en over welke ondersteuning er is voor ondernemers.

Vragen stellen en de live-chat volgen

Zet de vraag in de chat op Facebook

Zet de vraag in de chat op Instagram

Waarschijnlijk kunnen niet alle vragen aan bod komen, maar de burgemeester beantwoordt er zoveel mogelijk.

– 0 –

Ook later lekker wonen? Denk daar op tijd over na!

 • 28 september 2020

Nu woon je nog lekker, maar is dat over tien of twintig jaar nog zo? Nadenken over hoe je dan wilt wonen is helemaal niet gek. Sterker nog, dat is slim! Dat is de boodschap van de campagne ‘Ook later lekker wonen’ van de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort, de provincie Noord-Holland en woningcorporaties.

Ook later lekker wonen

De inspirerende website www.ooklaterlekkerwonen.nu is het hart van de campagne. Flyers, banners, busreclame en Facebook zetten de doelgroep aan om naar de website te gaan. De doelgroep is de 50-plusser, ook wel de jongere oudere. De oproep is om op tijd te gaan nadenken over hoe je later wilt wonen. Welke wensen en woondromen heb je? Welke stappen kan je zetten om die waar te maken? Op de website staat de vraag centraal:  ‘Gelukkig oud worden…. Wat is daarvoor nodig?’.
De ‘doe de later lekker wonen-check’ leidt de bezoeker van de website langs allerlei informatie, zoals over het aanpassen van je woning, de blijvers-lening, wonen in een woongroep, bestaande verhuisregelingen van de corporaties en subsidies. De website inspireert en brengt je op ideeën. Hierdoor ontdek je wat jij nu al kunt doen om straks lekker te wonen.

De harde feiten

Het is hard nodig om op tijd na te denken over hoe je later lekker wilt wonen. Bijna 50 % van de inwoners van IJmond en Zuid Kennemerland is 55 jaar of ouder. 16 % vindt zijn of haar eigen woning niet geschikt om oud in te worden. Meer dan 40 % van de ouderen denkt dat er aanpassingen in de woning nodig zijn.

– 0 –

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

De Krim Haarlem