Gem. Haarlem 2020-12-17: Nieuwsberichten

By 18 december 2020 Berichten No Comments

Gemeente Haarlem

Nieuwsberichten

17 december 2020 

 

De gemeente Haarlem heeft één of meer nieuwe nieuwsberichten gepubliceerd.

Hieronder ontvangt u een overzicht van de meest recente nieuwsberichten.

 

Bewoners en ondernemers praten mee over Domus Plus en Skaeve Huse in hun wijk

  • 17 december 2020

De gemeente Haarlem heeft vier mogelijke locaties op het oog voor Domus Plus en Skaeve Huse. Op 7 en 14 december gingen de betrokken wethouders in gesprek met bewoners, verenigingen en ondernemers uit de wijk.

Domus Plus is een beschermde woonvoorziening voor 24 mensen met een verslaving, psychosociale of psychiatrische problemen en vaak ook een verstandelijke beperking. Skaeve Huse zijn 6 kleine, eenvoudige woningen voor mensen die zich niet kunnen aanpassen aan het leven in een normale woonwijk. In de zoektocht naar twee geschikte locaties voor deze kleinschalige woonvoorzieningen zijn er vier overgebleven: één in het Vondelkwartier in Haarlem-Noord en drie in de Boerhaavewijk en Parkwijk-Zuiderpolder in Oost.

Zoals afgesproken in de online informatiebijeenkomst op 9 november konden bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden nu in een gesprek met een van de twee betrokken wethouders hun wensen en zorgen uitspreken. Wat zouden ze de gemeenteraad willen meegeven in het besluitproces?

Boerhaavewijk: Boerhaavelaan ter hoogte van de afvalwaterzuiveringsinstallatie

Maandagmiddag 7 december kwam wethouder Marie-Thérèse Meijs samen met bewoners en afgevaardigden van Hockeyclub Saxenburg en de volkstuinen. In de Boerhaavewijk zullen bewoners zich niet veilig voelen met een beschermde woonvoorziening in de buurt, is hun belangrijkste boodschap. Er zijn een basisschool, buitenschoolse opvang, sportclubs en volkstuinen gevestigd. Vooral ’s avonds is hier al overlast van hangjongeren. Bewoners willen ook graag weten hoe de gemeente tot de vier locaties is gekomen. Hadden andere opties niet beter onderzocht moeten worden, zoals de Waarderpolder?

Vondelkwartier: Vergierdeweg bij boerderij Noord Akendam

’s Avonds kwamen de bewoners van het Vondelkwartier aan het woord. Aan de Vergierdeweg liggen twee uitvaartcentra en verschillende sportvelden, waar zorgen leven over de veiligheid van hun bezoekers en (jonge) sporters. Ook vrezen ze dat het kinderrijke Vondelkwartier een doorlooproute naar de stad zal worden. Wethouder Meijs benadrukt dat beide woonvoorzieningen extra beveiliging krijgen. Overlast zal niet als sneeuw voor de zon verdwijnen, maar wordt wel minder. Bewoners zullen rust vinden in hun nieuwe thuis. Ze krijgen er de juiste zorg terwijl ze nu vaak rondzwerven. Bovendien gaat het om kleinschalige woonvoorzieningen.

Parkweg-Zuiderpolder: Robertus Nurksweg en Nieuweweg

Maandagavond 14 december ging wethouder Floor Roduner in gesprek met bewoners van Parkwijk-Zuiderpolder en de voorzitter van de ondernemersvereniging Prinses Beatrixplein. Enerzijds is de gemeente hard bezig om Oost een impuls te geven, onder meer door de opknapbeurt van het Reinaldapark. Anderzijds stellen aanwezige bewoners dat de opvang hier de buurt geen goed zal doen. Wie garandeert nu de veiligheid van de ouderen en jonge gezinnen die hier hun tijd doorbrengen? Het is goed dat de gemeente zich het lot van daken thuislozen aantrekt, maar ze heeft toch ook een zorgplicht voor de andere Haarlemmers? Ondernemers van het Prinses Beatrixplein ervaren nu al veel overlast van verslaafden, waar handhavers hun handen vol aan hebben. Waarom dan nog meer problemen aantrekken? Net als in de andere twee bijeenkomsten uiten de afgevaardigden uit Parkwijk-Zuiderpolder hun onvrede over het proces, dat ze niet democratisch en transparant genoeg vinden. Wethouder Roduner benadrukt dat deze bijeenkomst juist bedoeld is om bewoners een stem te geven en naar hen te luisteren. Hij legt uit waarom er niet gekozen is voor het vestigen van de opvang in de Waarderpolder. Dat is een gebied voor bedrijven die voor werkgelegenheid zorgen en in de Waardepolder is wonen niet toegestaan.

Besluit valt dit voorjaar

In maart of april besluit de gemeenteraad waar de Domus Plus en de Skaeve Huse gebouwd gaan worden. Omwonenden van de gekozen locaties worden betrokken bij het project en kunnen bijvoorbeeld meedenken over een beheerplan. In dit plan staan afspraken tussen de gemeente, de zorgaanbieder en de politie over de leefbaarheid in de buurt. Als het ontwerp af is en de bouwvergunning rond, volgt een formele inspraakprocedure, waarbij bewoners nog bezwaar kunnen maken. De bewoners kunnen naar verwachting in 2024 hun intrek nemen.

Op www.haarlem.nl/opvang leest u alles over de twee woonvoorzieningen. Ook veelgestelde vragen over de locaties, doelgroep, toezicht en handhaving en het besluitvormingsproces worden hier beantwoord.

– O –

Informatie over noodopvang kinderen

  • 17 december 2020

Scholen en kinderopvangorganisaties in Haarlem zijn van 16 december 2020 tot en met in ieder geval 17 januari fysiek gesloten. Scholen organiseren onderwijs op afstand in deze periode. Ouders met een cruciaal beroep kunnen, wanneer zij zelf geen opvang in hun eigen netwerk hebben, terecht bij de kinderopvang en de scholen binnen de reguliere openingstijden van deze organisaties voor noodopvang.

De landelijke maatregelen zijn bedoeld om de reisbewegingen en contactmomenten van ouders te beperken; het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuisblijft en thuiswerkt. Het sluiten van de kinderopvang en onderwijs draagt hieraan bij. De kinderopvang en het onderwijs sluiten niet vanwege de besmettingsrisico’s.

Onderwijs, kinderopvang, CJG en gemeente werken samen om de (nood-) opvang en onderwijs op afstand zo goed mogelijk te regelen.

Bekijk hier de antwoorden op de meest gestelde vragen.

– O –

Ook een poster en stickers met Ik hou afstand van jou?

  • 17 december 2020

In de huis-aan-huisbladen in de regio Kennemerland zit deze week een opvallende poster met de boodschap Ik hou afstand van jou. Deze kan iedereen op hun raam plakken om de visite op een vriendelijke manier te herinneren aan de coronaregels.

Ook kan iedereen de poster downloaden of stickers opvragen op ggdkennemerland.nl/coronavirus/ik-hou-afstand-van-jou.

Ruim de helft van alle corona-besmettingen gebeurt thuis en handen wassen en afstand houden werken erg goed om thuisbesmettingen te voorkomen. Gelukkig willen de meeste mensen zich graag aan de regels houden om coronabesmettingen te voorkomen. Maar dat is soms best lastig.

Met deze posters en stickers wil GGD Kennemerland inwoners helpen om ook binnenshuis afstand van elkaar houden. Op deze manier kan het grote aantal thuisbesmettingen thuis teruggedrongen worden. Inwoners die de poster voor hun raam plakken, herinneren zichzelf en gasten aan het belang van de maatregelen.

Aanvragen en downloaden

De posters zijn in de week van 13 december te vinden in de huis-aan-huisbladen. Daarnaast kunnen Haarlemmers op ggdkennemerland.nl/coronavirus/ik-hou-afstand-van-jou gratis stickers bestellen. De stickers worden ook uitgedeeld op de testlocaties. De poster is op de website beschikbaar als download om zelf uit te printen.

GGD Kennemerland lanceert deze campagne in samenwerking met de gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort, Haarlemmermeer, Uitgeest en Beverwijk.

– O –

Wat u moet weten over de feestdagen en de jaarwisseling

  • 17 december 2020

Lees meer over de openingstijden van de publiekshal, op welke dagen het afval ingezameld wordt en de kerstbomeninzameling.

Publiekshal gesloten tijdens feestdagen

Vrijdag 25 december (Eerste Kerstdag) en vrijdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) is de gemeente gesloten. De gemeente is dan ook niet telefonisch bereikbaar. Donderdag 24 december en donderdag 31 december is de publiekshal open tot 16.00 uur in plaats van tot 20.00 uur.

Maandag 4 januari is de publiekshal vanaf 10.00 uur geopend.

De gemeente werkt alleen op afspraak. U kunt uw afspraak zelf inplannen via www.haarlem.nl/afspraak-maken. Alleen als u een rijbewijs of reisdocument komt ophalen dat al voor u klaar ligt, hoeft u geen afspraak te maken.

Afvalinzameling en Milieuplein

Het Milieuplein is gesloten op vrijdag 25 en zaterdag 26 december. Ook op 1 januari is het Milieuplein dicht. Op Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag worden de gft-bakken en duocontainers niet geleegd. Zou u normaal gesproken uw rolemmer op die dagen buiten zetten? Lees dan bij Spaarnelanden op welke dagen dit wordt ingehaald.

Voorkom woninginbraak

Dit jaar zijn we meer thuis met de wintermaanden, maar het is natuurlijk nog steeds donker. Daar maken inbrekers handig gebruik van. Wist u dat in december en januari normaal gesproken drie keer zo veel inbraken worden gepleegd dan in andere maanden? Maak het inbrekers niet gemakkelijk!

Meer informatie

Vuurwerk

Door corona ziet de jaarwisseling er dit jaar anders uit dan anders. Het kopen, verkopen, vervoeren en afsteken van vuurwerk is dit jaar landelijk verboden. Zo voorkomen we vuurwerkslachtoffers en daarmee extra druk op de zorg.

Meer informatie

Kerstbomeninzameling

Vanwege corona gaat de kerstbomenactie voor kinderen niet door. Spaarnelanden houdt in de periode van 4 t/m 15 januari per stadsdeel twee inzamelrondes voor kerstbomen.

Meer informatie

– O –

Vierde convenant voor duurzame ontwikkeling Waarderpolder

  • 17 december 2020

Haarlem, december 2020. Op weg naar een duurzaam en toonaangevend bedrijventerrein. Op woensdag 9 december ondertekenden wethouder Robbert Berkhout van Economische zaken en voorzitter Bruno Giebels van Industriekring Haarlem (IKH) en Thea Fierens van het Hoogheemraadschap het vierde convenant over een duurzame ontwikkeling van het Waarderpolder bedrijventerrein. Belangrijk om juist in deze tijden van corona en de nieuwe maatregelen van deze week richting te blijven geven aan de lange termijn: banengroei en ruimte voor bedrijven om te groeien, starten en vestigen. Het draagt bij aan ons economisch herstel na corona. Want dat is wat we allemaal willen: het economische klimaat weer op orde.

 

Ruim 1200 verschillende ondernemingen met bijna 14.000 banen zijn gevestigd op Waarderpolder. Omdat Haarlem groeit is het belangrijk dat Waarderpolder dat ook doet, vindt Berkhout. De afspraken in dit vierde convenant richten zich daarom op intensiveren, verduurzamen en innoveren. ‘We zetten in op meer werkgelegenheid door intensiever gebruik te maken van de schaarse ruimte. Daarom gaan we de hoogte in.’

‘Duurzaamheid is een normaal onderdeel geworden van de bedrijfsvoering,’ vertelt Giebels van IKH. Adviseurs komen langs bij bedrijven voor een energiescan en advies over energiebesparende maatregelen. Nu al liggen er 15.000 zonnepanelen op de daken van bedrijfspanden, dat moeten er over 5 jaar 32.000 zijn. En op de langere termijn zijn er plannen voor de aanleg van een warmtenet onder het gebied.

Waarderpolder moet ook een proeftuin van innovatie worden. Het Hoogheemraadschap gaat een grote afvalwaterzuivering vernieuwen. Een prachtig project, legt Fierens uit. ‘Het vuile water maken we schoon en de stoffen die daarin zitten kunnen we hergebruiken. We kunnen daar bijvoorbeeld grondstoffen uithalen voor de landbouw. Zo kunnen we afvalwater in de regio ook in de toekomst goed verwerken.’

Sinds 2005 stellen de gemeente en IKH om de vijf jaar een convenant op. Daarin maken zij afspraken over de ontwikkeling van de Waarderpolder. Het Hoogheemraadschap is voor de eerste keer mede-ondertekenaar van het convenant.

– O –

Gevolgen van corona voor Haarlem in kaart gebracht

  • 17 december 2020

De gemeente Haarlem heeft de relevante cijfers over de effecten van corona voor de stad op een rij gezet in een Corona Impact Monitor. Dit rapport wordt tegelijkertijd gepubliceerd met de tweede Regionale Corona Impact Monitor voor de regio Kennemerland. Deze twee rapporten geven op lokaal en regionaal niveau goed beeld van de economische en maatschappelijke gevolgen van corona.

Er komt ook nog een tweede Haarlemse monitor in februari 2021. De regionale monitor is een tweede meting van een serie van drie. Het monitoren van de gevolgen is in juli gestart. De derde monitor wordt in februari 2021 gepubliceerd. De regio beslaat de gemeenten Zandvoort, Beverwijk, Bloemendaal, Heemstede, Velsen, Haarlem en nu ook Heemskerk.

In deze rapporten zijn de verzamelde data samengebracht, gepresenteerd en geanalyseerd door de afdeling Data, Informatie en Analyse van Haarlem en Zandvoort. Met deze inzichten kan eventueel het lopende beleid worden aangepast, mocht dat nodig zijn. De resultaten uit de monitor worden meegenomen in de plannen van de gemeenten voor 2021 en verder.

De gebruikte gegevens komen uit gemeentelijke administraties en openbare- (bijv. CBS, UWV) en betaalde bronnen (bijv. LISA, het Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen). In de rapportage zijn links opgenomen naar verschillende andere relevante rapportages, zoals die van de Kamer van Koophandel, de provincie Noord-Holland of de MRA-regio.

De verschillende rapporten vindt u op https://www.haarlem.nl/feiten-en-cijfers/onderzoeksrapporten/ .

– O –

Inspraak concept-woonvisie Haarlem 2021-2025

  • 16 december 2020

Het college heeft de huidige woonvisie geactualiseerd en een concept-woonvisie Haarlem met uitvoeringsagenda 2021-2025 vastgesteld. Deze concept-woonvisie gaat nu de inspraak in. De woonvisie geeft richting aan het woonbeleid op de lange termijn tot 2030 en handvatten voor de uitvoering ervan in de periode 2021-2025.

De geactualiseerde concept-woonvisie Haarlem ‘Samen Doorbouwen aan een Duurzaam (t)huis’ heeft als hoofddoel een toegankelijke, diverse en inclusieve stad te zijn die een duurzaam (t)huis biedt aan een breed scala van doelgroepen. De komst van voldoende (betaalbare) woningen is hierbij een randvoorwaarde. We willen meer, betaalbaarder en energiezuiniger woningen toevoegen in Haarlem. Samen met verschillende partijen in de stad (denk aan corporaties, marktpartijen en zorgaanbieders) en regio wil het college de ambities uit de woonvisie uitvoeren.

Inspraakperiode

De inspraakperiode loopt tot en met 27 januari 2021. Tijdens deze periode kunnen Haarlemmers en andere belanghebbenden een reactie geven op de concept-woonvisie.

Vanwege de huidige coronamaatregelen, ligt er geen exemplaar ter inzage in de publiekshal. U kunt de woonvisie online inzien. U kunt uw inspraakreactie mailen naar wonen@haarlem.nl. Bij de vaststelling van de woonvisie door de gemeenteraad wordt aangegeven wat met de ingediende inspraakreacties is gebeurd.

Bekijk de concept-woonvisie (pdf, 6,3 MB)
Bekijk meer achtergrondinformatie (pdf, 4,6 MB)

Heeft u vragen?

Mocht u vragen hebben over de concept-woonvisie, dan kunt u deze mailen naar wonen@haarlem.nl.

– O –

Energie besparen scheelt geld!

  • 15 december 2020

Wilt u energie én geld besparen? Met de Bespaarbon van de gemeente kunt u voor 50 euro energiebesparende producten bestellen. Huiseigenaren krijgen bovendien ook nog gratis (zoveel mogelijk online) advies van een deskundige. Inmiddels hebben al meer dan 2.400 Haarlemmers gebruikgemaakt van de Bespaarbon. Doet u ook mee?

De gemeente vindt het belangrijk dat huiseigenaren zich voorbereiden op een aardgasvrije toekomst. Met de subsidie van de Rijksoverheid om de CO2-uitstoot te verlagen wordt de Bespaarbon bekostigd. Er hebben al heel wat mensen gebruikgemaakt van de Bespaarbon, zoals Mira Geirnaert. Sinds de zomer woont zij met haar vriend in Haarlem – in de Oude Amsterdamsebuurt. “Een vriendin van mijn moeder gaf mij tips over Haarlem en vertelde ook over de Bespaarbon. Dat was een goede tip! We hebben een huis gekocht uit 1900. Het verkeerde in goede staat toen we het kochten, maar we zagen al meteen dat we flink wat energie konden besparen met grote, maar ook kleine maatregelen. Zo hebben we enkel glas door dubbelglas vervangen. Bij de voordeur gaat dat helaas niet, dus super handig dat we met de Bespaarbon isolerende raamfolie konden bestellen. Je merkt direct verschil, zeker nu het koud is buiten. Ook de radiatorfolie die voorkomt dat de warmte in de muur verdwijnt heb ik zelf geplakt. Ik zocht een instructiefilmpje op YouTube op. Het was heel makkelijk en zo gedaan. Tot slot hebben we de tochtstrips besteld. Die komen ook echt van pas! Onze keuken en woonkamer zijn van elkaar gescheiden met klapdeurtjes. Doordat we de tochtstrips op de deurtjes hebben geplakt, blijft de woonkamer behaaglijk warm, terwijl het in de keuken best fris is. Al met al besparen we zo dus heel wat kosten.” Heeft Mira nog een tip voor Haarlemmers om energie te besparen? “De meeste Cv-ketels staan ingesteld op 80 graden. Mijn tips is om die op 60 graden te zetten. Dat hebben wij ook direct gedaan toen we hier kwamen wonen. Het is zo gedaan en je bespaart gas en dus kosten.”

Gratis producten om energie te besparen

Ga naar www.debespaarbon.nl en ontvang een kortingscode waarmee u energiebesparende producten kunt uitzoeken. In de webshop kunt u voor € 50 producten kiezen als radiatorfolie, tochtstrips of ledlampen, op kosten van uw gemeente. De producten worden door een fietskoerier bij u thuis bezorgd. Bestel snel, want op = op!

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

De Krim Haarlem