Gem. Haarlem 2021-01-08: Nieuwsberichten

Gemeente Haarlem

Nieuwsberichten

08 januari 2021

 

De gemeente Haarlem heeft één of meer nieuwe nieuwsberichten gepubliceerd.

Hieronder ontvangt u een overzicht van de meest recente nieuwsberichten.

 

Project Knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid aan Schipholweg en Europaweg

 • 4 januari 2021

Het gebied waar de Schipholweg en Europaweg samenkomen, groeit de komende jaren uit tot een vitaal en stedelijk knooppunt. Er komen drie appartementengebouwen, groen en voorzieningen als winkels, pleinen en horeca.

Verschillende voorzieningen in combinatie met groen zorgen voor levendigheid op straat. Op deze afbeelding ziet u een voorbeeld van hoe dat er uit kan zien.

Een nieuwe mobiliteitshub zorgt straks voor snelle busverbindingen tussen de Slachthuisbuurt en Schalkwijk en de binnenstad van Haarlem, Schiphol en Amsterdam. Zo verandert dit gebied aan het Spaarne tot een markante entree naar de stad, en een aantrekkelijke en vitale stadswijk waar mensen prettig kunnen wonen, werken en verblijven.

Haarlemmers en belanghebbenden kunnen meedenken over wat zij belangrijk vinden voor de ontwikkeling van Knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid. Gemeente Haarlem is benieuwd hoe ze denken over de voorzieningen in de wijk, de inrichting van de buitenruimte en duurzame mobiliteit. Tussen 4 en 13 januari 2021 kunt u uw ideeën kwijt op de website van de gemeente. Hier leest u ook meer over het project Kooppunt Haarlem Nieuw-Zuid.

– O –

Strooien in Haarlem

 • 8 januari 2021

Foto: United Photo's Paul Vreeker

Als de temperaturen dalen, is er kans op gladheid. De strooiteams van Spaarnelanden staan dag en nacht klaar om de stad veilig en begaanbaar te houden. Hoe gaat dat in zijn werk?

Als de temperatuur richting het nulpunt gaat, gaan de strooiwagens de weg op. Het is alleen niet mogelijk om álle wegen, fietspaden en stoepen in de gemeente te strooien. Daarom maakt de gemeente samen met Spaarnelanden een gladheidsplan. Daarin staat welke plekken voorrang krijgen en dus als eerste gestrooid worden. Het gaat bijvoorbeeld om de belangrijkste autowegen en fietspaden, en de busroutes. Alle strooiroutes bij elkaar zijn wel 400 kilometer lang.

In onderstaande video is te zien hoe de strooiteams van Spaarnelanden werken. Klik op de afbeelding om de video te belijken.

*Deze video is opgenomen in 2019, voor de coronamaatregelen.

Strooien in Haarlem

Gratis strooizout

Inwoners kunnen zelf de stoep hun woning strooien. Als iedereen dit doet, blijven de woonwijken beter begaanbaar voor voetgangers. Iedereen kan hiervoor gratis strooizout ophalen bij het Milieuplein aan de Ir. Lelyweg 51.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de strooiroutes op de pagina over gladheidsbestrijding.

– O –

Aftrap voor nieuw cultuurplan 2022-2028 Haarlem

 • 6 januari 2021

Vlak voor de kerstvakantie gaf de gemeente Haarlem de aftrap om tot een nieuw Haarlems cultuurplan voor 2022-2028 te komen. Wethouder Marie-Thérèse Meijs luisterde naar 26 woordvoerders van de Haarlemse podia, theaters, musea en kunstenaars. In deze eerste sessie gingen zij met elkaar in gesprek over hun visie op het culturele landschap van Haarlem in 2028. Eind 2020 is ook een enquête over dit onderwerp aan het Digipanel van Haarlem gestuurd.

Wethouder Meijs vindt het van belang om juist in deze onzekere tijden te werken aan een langetermijnvisie op kunst en cultuur in Haarlem. ‘Mijn wens is om op zoek te gaan naar dwarsverbanden tussen verschillende sectoren. De kwaliteit van cultuur in Haarlem is hoog en moeten we blijven stimuleren. Kunst en cultuur is van en voor iedereen en willen we nog toegankelijker maken. De gesprekken met partners en initiatiefnemers laten zo veel betrokkenheid en passie zien. Zij helpen ons als bestuur om de juiste keuzen te maken.’

Ambities

Er volgen nog een aantal sessies en interviews met de culturele, creatieve, educatieve en maatschappelijke sectoren van Haarlem. De gemeente raadpleegt hen over de vijf ambities die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

 

  1. Kunst en cultuur toegankelijk voor iedereen.
  2. Ruimte voor makers en creativiteit zichtbaar in de stad, zoals het creëren van broedplaatsen en ateliers en het stimuleren van talentontwikkeling van makers.
  3. Verstevigen van de dwarsverbanden tussen zorg, welzijn en cultuur.
  4. Versterken van cultuureducatie, met aandacht voor talentontwikkeling, kwaliteit van het onderwijs en 21ste -eeuwse vaardigheden.
  5. Vergroten van het belang van culturele voorzieningen en erfgoed voor Haarlem als cultuurstad.

 

Haarlem cultuurstad

In dit cultuurplan komen de visie en ambities voor de Haarlemse kunst- en cultuursector te staan. Ook worden deze uitgewerkt in een uitvoeringsagenda voor 2022-2024. De uitvoeringsagenda vormt de basis van de subsidieafspraken met de culturele instellingen voor deze periode en voor andere inspanningen van de gemeente. Zo werkt de gemeente aan de kwaliteit van onze cultuursector, zodat Haarlem een cultuurstad blijft. U vindt de uitgangspunten in de startnotitie Cultuurplan 2022-208. Deze startnotitie is te lezen op www.haarlem.nl/cultuurplan/ onder Besluiten en verslagen. Hier worden binnenkort de resultaten uit de enquête gedeeld.

– O –

Altijd Contactlijn 0888 555 195

 • 5 januari 2021

Heeft u hulp nodig, of zit u verlegen om een praatje? Bel dan de Altijd Contactlijn. Daar zitten vrijwilligers voor u klaar die alle tijd voor u nemen. Elke maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

De lijn is sinds 4 januari open. De vrijwilligers nemen alle tijd voor een gesprek. Dat kan een kletspraatje zijn maar de vrijwilligers kunnen ook meedenken in praktische oplossingen. Indien nodig leggen ze contact met organisaties in het stadsdeel waar u woont.

De bellijn is een samenwerking tussen onder andere DOCK, Haarlem Effect, Sociaal Wijkteam en Stem in de Stad. Ze wil een antwoord zijn op het probleem van eenzaamheid in de stad en de gevolgen daarvan op emotioneel en praktisch vlak. Zeker nu, in coronatijd is hier veel behoefte aan.

Op dit moment zijn veel mensen in Nederland alleen thuis. Er zijn verschillende organisaties die hulp bieden. En door Haarlemmers zijn initiatieven opgezet om elkaar te steunen met klusjes en om het sociaal contact in stand te houden. Heeft u behoefte aan hulp, zoals boodschappen in huis, een praatje of ondersteuning? Of wilt u een ander helpen? Help elkaar, zorg voor elkaar. Kijk voor meer informatie op de website van gemeente Haarlem.

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

De Krim Haarlem