Gem. Haarlem 2021-01-15: Nieuwsberichten

Gemeente Haarlem

Nieuwsberichten gemeente Haarlem

15 januari 2021

 

De gemeente Haarlem heeft één of meer nieuwe nieuwsberichten gepubliceerd.

Hieronder ontvangt u een overzicht van de meest recente nieuwsberichten.

Van 2 naar 3 OV-knooppunten in Haarlem

  • 12 januari 2021

Haarlem groeit en dat geldt ook voor het verkeer in onze stad. In 2040 hebben we meer verkeer dan nu, ondanks de gevolgen van corona. Hoe blijft Haarlem bereikbaar? De provincie en de gemeente maken plannen om het openbaar vervoer te verbeteren en uit te breiden.

Haarlem krijgt er de komende jaren 10.000 nieuwe woningen bij. De drukte neemt dus toe: meer mensen, meer verkeer en meer bedrijvigheid. Daarom heeft onze stad OV-knooppunten nodig die deze groei kunnen opvangen. Zodat mensen prettig en snel  van deur tot deur kunnen reizen.

Samen met inwoners, bedrijven en belangengroepen maken de provincie en gemeente hier plannen voor. De gekozen oplossing is om twee bestaande OV-knooppunten beter in te richten: het station Haarlem en station Spaarnwoude. Daarnaast komt er een nieuw knooppunt buiten het centrum: Haarlem Nieuw-Zuid.

Stationsgebied

Het stationsgebied moet een levendige plek zijn voor iedereen. Een plek waar openbaar vervoer, werken, wonen en verblijven samenkomen. Voor het station is daarom een toekomstvisie opgesteld. Daarin staat bijvoorbeeld dat voetgangers en fietsers in dit gebied voorrang krijgen. Ook moeten mensen makkelijk kunnen overstappen van de bus op de trein. De bolwerken worden met de binnenstad verbonden. Het Beresteyn complex wordt aangepakt, zo krijgt het gebied een kwaliteitsimpuls en wordt het aantrekkelijker voor werken en wonen. In de plannen wordt rekening gehouden met klimaatverandering.

Haarlem Spaarnwoude

Bij station Spaarnwoude is het gebied Haarlem Oostpoort aangewezen als ‘ontwikkelzone’. Een plek waar nieuwe woningen, bedrijfsruimtes en voorzieningen komen. Zo worden er 1.100 nieuwe woningen gebouwd en krijgen bedrijven de kans zich te vestigen op 40.000 m2 aan grond.

Daarnaast wordt het station opnieuw ingericht. Het is de bedoeling dat het voor dagjesmensen makkelijker herkenbaar is als startpunt van hun activiteiten in recreatiegebied Veerplas, bijvoorbeeld voor een wandeling. Ten slotte worden overstapmogelijkheden op andere vervoermiddelen uitgebreid, zodat je hier makkelijker kunt overstappen van de auto op de trein.

Haarlem Nieuw-Zuid

Het busstation bij station Haarlem is te klein om het groeiende aantal reizigers op te vangen. Daarom wordt onderzoek gedaan een nieuw knooppunt buiten het centrum. Dat kan tussen de Buitenrustbruggen en de kruising Schipholweg / Europaweg. Ook hiervoor geldt dat openbaar vervoer, wonen, werken en nieuwe voorzieningen (zoals winkels) bij elkaar komen.

Ook wordt onderzocht hoe busroutes efficiënter kunnen. Tussen Haarlem, Schiphol en Amsterdam-Zuid zijn nu al zeer snelle busverbindingen (ook wel Hoogwaardig Openbaar Vervoer of HOV genoemd). Er wordt onderzocht hoe groot de groei is van het aantal reizigers en hoe die groei het beste opgevangen kan worden. Dat kan bijvoorbeeld ook met een ander vervoersmiddel, zoals een tram of lightrail.

OV-knooppunten

Stations zijn voor veel mensen een belangrijke schakel in hun reis naar het werk, naar voorzieningen of op een dagje weg. Door OV-knooppunten zo goed mogelijk in te richten, wordt de reistijd korter, zijn voorzieningen beter te bereiken en verminderen we de CO2-uitstoot.

Kijk voor meer informatie op de projectpagina OV-knooppunten van de provincie.

Fotografie: Jur Engelchor

– O –

Vier nieuwe collectieve zonnedaken met duurzame stroom voor de buurt

  • 15 januari 2021

Het afgelopen jaar hebben verschillende Haarlemse energiecoöperaties hard gewerkt aan de komst van nieuwe collectieve zonnestroomdaken. Op dit moment zijn er 8 collectieve zonnedaken in Haarlem. En in het eerste kwartaal van 2021 komen er nog 4 bij.

Voor Haarlemmers die geen zonnepanelen op hun eigen dak kwijt kunnen, is het een goed idee om mee te doen aan een collectief zonnedak. Op daken van grote gebouwen, zoals bedrijven, sportcomplexen en scholen liggen zonnepanelen waar ook buurtbewoners gebruik van kunnen maken.

KweekZon in de Haarlemmer Kweektuin

Op de kassen in de Haarlemmer Kweektuin komen 662 zonnepanelen. De gemeente en energiecoöperatie KweekZon zijn dit overeengekomen. Alle zonnestroomdelen zijn inmiddels verkocht aan omwonenden.

Zonnepanelen op dak Mendelcollege

Bewonersinitiatief Zonneplaneet en buurtbewoners van De Krim, naast het Mendelcollege, bouwen samen met energiecoöperatie Kennemer Kracht op het dak van het Mendelcollege een collectief zonnestroomdak met ruim 900 panelen. Hier kunnen ongeveer 150 huishoudens gebruik van maken. Er is op dit moment een wachtlijst voor deelnemers.

Haarlem Noorderlicht in Transvaalbuurt en de Waarderpolder

Energiecoöperatie Haarlem Noorderlicht is bezig met twee nieuwe collectieve zonnedaken. Teva Nederland in de Waarderpolder en de Vereniging van Eigenaren Transvaalstraat in de Transvaalbuurt laten samen met Kennemer Energie op hun daken een zonnestroomcentrale bouwen. Ongeveer 160 inwoners en bedrijven in de directe omgeving kunnen hieraan meedoen. Bij interesse kunt u contact opnemen met Haarlem Noorderlicht.

Meer weten over collectieve zonnestroom?

De gemeente ondersteunt initiatieven die een bijdrage leveren aan een duurzame toekomst. Initiatieven die met een collectief zonnestroomdak gezamenlijk duurzame elektriciteit willen opwekken, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Het gaat om maximaal €2.500 voor de onderzoeks- en opstartkosten van het project.

De gemeente is op zoek naar daken

De gemeente Haarlem is op zoek naar daken die geschikt zijn als collectief zonnestroomdak. Heeft u of uw organisatie een groot dak waarmee u zonnestroom wilt opwekken, neem dan contact op met Kennemer Energie.

EMPOWER 2.0

De gemeente werkt samen met coöperatie Kennemer Kracht en Stichting Stadsgarage aan het Europese project EMPOWER2.0 om bewoners te betrekken in de energietransitie, onder andere met collectieve zonnestroomdaken.

-O-

Meldpunt Toeslagenaffaire

  • 12 januari 2021

Gemeente Haarlem richt een meldpunt gedupeerden kinderopvangtoeslagen in. Dit meldpunt is te bereiken via het algemene nummer van de gemeente 14 023. Als u zegt dat u belt voor het meldpunt kinderopvangtoeslagen, wordt u (op werkdagen) binnen 24 uur teruggebeld. U kunt ook een e-mail sturen met uw vraag: toeslagenaffaire@haarlem.nl. Denkt u aan het vermelden van uw telefoonnummer?

Landelijk zijn duizenden ouders getroffen door de problemen met kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. Maar voor wie in de problemen is geraakt is dat niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom wonen, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen.

Heeft u zich al gemeld?

De Belastingdienst heeft aangegeven dat in Haarlem 111 ouderparen gedupeerd zijn. De Belastingdienst mag vanwege privacywetgeving de contactgegevens van deze mensen niet doorgeven. En dus kan de gemeente pas helpen als gedupeerden zichzelf melden.

Deze ouders kunnen zich melden bij de gemeente. De gemeente heeft geld gekregen om de komende drie jaar ouders te ondersteunen. Dit toegezegde bedrag is niet het geld waarmee de Belastingdienst de ouders compenseert of ontstane schulden kan oplossen. De Belastingdienst zelf – en dus niet de gemeente – keert de compensatie  uit aan de gedupeerde ouders. De gemeente kan ouders wel te woord staan over de problemen waarin ze terecht zijn gekomen door de Toeslagenaffaire. Waar mogelijk kan de gemeente u hulp bieden of begeleiden naar instanties of organisaties die u verder kunnen helpen.

-O-

15 januari start vaccinaties regio Kennemerland

  • 11 januari 2021

GGD Kennemerland start op 15 januari met het vaccineren van zorgmedewerkers in onze regio. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. De regio’s Hart voor Brabant, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, Drenthe en Haaglanden zijn vorige week gestart.

Zorgmedewerkers met clientcontact eerst

Alle zorgmedewerkers van 18 jaar en ouder die direct contact hebben met cliënten komen vanaf 15 januari aanstaande in aanmerking voor een vaccinatie tegen corona. Stagiaires, leerlingen, ZZP’ers en uitzendkrachten vallen hier ook onder. Als eerste worden zorgmedewerkers die direct cliëntcontact hebben binnen de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen per brief door hun werkgever uitgenodigd.

Afspraak maken alleen op uitnodiging

Je kunt alleen een afspraak maken voor de vaccinatie nadat je een uitnodigingsbrief van je werkgever hebt ontvangen. Heb je geen persoonlijke uitnodiging (dus op eigen naam) gekregen? Neem dan contact op met je werkgever. De GGD’en geven de vaccinatie op verschillende locaties in het land.

Het vaccineren van de zorgmedewerkers vindt plaats in hal A op het parkeerterrein P4 van Airport Amsterdam Schiphol, Loevesteinserandweg, 1171 PK Badhoevedorp, waar nu ook de XL-teststraat is geplaatst.

Coronavaccinatie.nl

De eerste vaccinatie is 6 januari gezet. Op de website www.coronavaccinatie.nl is informatie over de vaccinatie tegen corona te vinden. Hier vindt u ook wanneer wie aan de beurt is.

-O-

Strooien in Haarlem

  • 8 januari 2021

Foto: United Photo's Paul Vreeker

Als de temperaturen dalen, is er kans op gladheid. De strooiteams van Spaarnelanden staan dag en nacht klaar om de stad veilig en begaanbaar te houden. Hoe gaat dat in zijn werk?

Als de temperatuur richting het nulpunt gaat, gaan de strooiwagens de weg op. Het is alleen niet mogelijk om álle wegen, fietspaden en stoepen in de gemeente te strooien. Daarom maakt de gemeente samen met Spaarnelanden een gladheidsplan. Daarin staat welke plekken voorrang krijgen en dus als eerste gestrooid worden. Het gaat bijvoorbeeld om de belangrijkste autowegen en fietspaden, en de busroutes. Alle strooiroutes bij elkaar zijn wel 400 kilometer lang.

In onderstaande video is te zien hoe de strooiteams van Spaarnelanden werken. Klik op de afbeelding om de video te belijken.

*Deze video is opgenomen in 2019, voor de coronamaatregelen.

Gratis strooizout

Inwoners kunnen zelf de stoep hun woning strooien. Als iedereen dit doet, blijven de woonwijken beter begaanbaar voor voetgangers. Iedereen kan hiervoor gratis strooizout ophalen bij het Milieuplein aan de Ir. Lelyweg 51.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de strooiroutes op de pagina over gladheidsbestrijding.

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

De Krim Haarlem