Gem. Haarlem 2021-02-04: Nieuwsberichten

 

De gemeente Haarlem heeft één of meer nieuwe nieuwsberichten gepubliceerd.

Hieronder ontvangt u een overzicht van de meest recente nieuwsberichten.

Geef uw mening (zienswijze) over Knooppunt Nieuw-Zuid

 • 4 februari 2021

De oostelijke toegang van Haarlem bij de Schipholweg wordt vernieuwd. Er komt een nieuw openbaar vervoerknooppunt en de openbare ruimte wordt opnieuw ingericht. U kunt vanaf 8 februari reageren op de plannen.

Markante stadsentree kop Europaweg en Schipholweg

Het gaat om het gebied langs de Schipholweg tussen de Buitenrustbruggen en de Europaweg. Hier komt een stedelijk knooppunt, waar OV, wonen, werken en nieuwe voorzieningen bij elkaar komen. Een nieuwe mobiliteitshub zorgt straks voor snelle busverbindingen tussen de Slachthuisbuurt en Schalkwijk en de binnenstad, Schiphol en Amsterdam. Ook maken drie projectontwikkelaars plannen om drie bestaande kantoorgebouwen te herontwikkelen. Hier komt nieuwbouw met daarin circa 1.600 woningen, maar ook kantoorruimte, winkels, horeca en andere voorzieningen. Er is meer behoefte aan woningen in Haarlem. Ook de vraag naar voorzieningen en werkgelegenheid groeien hierdoor.

Geef uw mening

Als eerste stap heeft de gemeente een concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor de drie gebouwen gemaakt. Daarin staat aan welke voorwaarden en eisen de nieuwbouw straks moet voldoen. Bijvoorbeeld het bouwvolume en de hoogte, de parkeereisen, duurzaam bouwen, de inrichting van de buitenruimte rondom het gebouw en de architectuur.

Het concept-SPvE is door het college vrijgegeven voor inspraak. U kunt vanaf 8 februari tot en met 21 maart reageren op dit plan. Dat kan vanaf 8 februari ook via het formulier op www.haarlem.nl/knooppunt-haarlem-nieuw-zuid. U kunt dan het plan inzien en een video met een korte toelichting bekijken.

Meer weten?

Op woensdag 3 maart om 19.30 uur is er een digitale informatiebijeenkomst. Houd de website www.haarlem.nl/knooppunt-haarlem-nieuw-zuid in de gaten voor actuele informatie hierover.

 

Bekijk meer nieuws 

 


 

Wanneer kan ik een vervangende stempas, kiezerspas of volmacht aanvragen?

 • 4 februari 2021

Uiterlijk 3 maart 2021 ontvangt u de stempas voor de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer op 17 maart 2021. Tot vrijdag 12 maart, uiterlijk 17.00 uur kunt u een vervangende stempas, een kiezerspas of een schriftelijke volmacht aanvragen bij de gemeente.

Heeft u de stempas niet ontvangen of bent u de stempas kwijt? Vraag dan een vervangende stempas aan. Ook als uw stempas ernstig beschadigd is, kunt u een nieuwe stempas aanvragen.

Wilt u in een andere gemeente uw stem uitbrengen? Vraag dan  een kiezerspas aan.

Wilt u iemand anders voor u laten stemmen? Dan kunt u hiervoor de machtiging op de stempas zelf gebruiken. Dit kan echter alleen als degene die voor u gaat stemmen in dezelfde gemeente woont. Woont hij of zij ergens anders, dan vraagt u een schriftelijke volmacht aan.

U kunt de aanvraag voor een vervangende stempas, kiezerspas of volmacht tot en met vrijdag 12 maart 17.00 uur doen in de publiekshal. Een schriftelijke aanvraag moet ook op dat tijdstip binnen zijn.

Meer informatie vindt u op de verkiezingspagina.

 

Bekijk meer nieuws 

 


 

Zorgen voor uw kind, maar wie helpt u?

 • 4 februari 2021

Thuisonderwijs, in combinatie met thuiswerken, minder sociale contacten, is voor veel ouders pittig. Zeker als uw kind, of een kind uit uw gezin, extra zorg en begeleiding nodig heeft. Dat maakt het extra zwaar en complex.

Door een luisterend oor, of iemand die eens met u meedenkt over hoe u hulp en ondersteuning kunt organiseren, kunt u de zorg waarschijnlijk langer volhouden. Heeft u behoefte aan:

 

  • begrip voor uw situatie als ouder
  • rust, voor uzelf en uw gezin
  • hulp met het maken van de juiste keuzes.

 

Neem dan contact op met de One-stop shop. De One-stop shop is er voor ouders die zorgen voor een zorgintensief kind. U kunt bij hen terecht met vragen als:

 

  • hoe kan ik hulpmiddelen aanvragen?
  • hoe financier ik de benodigde zorg?
  • hoe zorg ik voor tijd voor mezelf?

 

Ervaren consulenten van mantelzorgorganisatie Tandem geven u informatie, advies, begeleiding, emotionele ondersteuning en praktische hulp. Samen met u gaan zij op zoek naar oplossingen.

Op www.tandemmantelzorg/onestopshop/ kunt u een afspraak maken via een online formulier of stel uw vraag telefonisch via 023 891 0610.

 

Bekijk meer nieuws 

 


 

Haarlem trekt 21 miljoen uit om gevolgen coronacrisis op te vangen

 • 3 februari 2021

Het college van Haarlem stelt de gemeenteraad voor om bijna € 21 miljoen uit te trekkenom de gevolgen van de coronacrisis in Haarlem en Spaarndam op te vangen. Dit bedrag is nodig voor het eerste half jaar van 2021. Dit is een verlenging van de noodsteunmaatregelen die de gemeente Haarlem in 2020 ook al had getroffen om de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers en instellingen in het sociaal domein op te vangen. Het doel is te voorkomen dat de financiële positie en het voortbestaan van deze organisaties in gevaar komt. Omdat de coronacrisis zeker in de eerste helft van 2021 nog niet achter de rug is, blijft ook in 2021 extra steun voor die organisaties nodig. De gemeente vult aan op maatregelen van het Rijk en de provincie en voert de maatregelen uit waarvoor het Rijk geld beschikbaar stelt.

Wethouder Michel Rog (Financiën): “De coronamaatregelen duren langer dan veel organisaties financieel aankunnen. Het water staat veel ondernemers, de cultuursector en sportverenigingen aan de lippen. Een nieuw pakket is dus nodig. Onze instellingen, organisaties en verenigingen mogen niet omvallen. De uitwerking van de compensatie vanuit het Rijk is nog niet in alle gevallen duidelijk. Daar gaan we als gemeente Haarlem niet op wachten”.

Het college stelt de gemeenteraad voor om de € 20,7 miljoen als volgt te bestemmen:

 

  • € 2,6 miljoen voor de cultuursector, evenementen en festivals voor kwijtschelding huur en compensatie kosten
  • € 214.000 voor sportverenigingen en sportvoorzieningen voor kwijtschelding huur en extra voorzieningen door coronamaatregelen
  • € 596.000 voor ondernemers voor kwijtschelden precario terrassen en kwijtschelding van een deel van de gemeentelijke lasten
  • € 13,4 miljoen voor extra uitkeringen en voorzieningen in het sociaal domein
  • € 2,7 miljoen voor fysieke leefbaarheid, zoals extra kosten binnen de gemeentebegroting voor afvalinzameling en misgelopen parkeeropbrengsten
  • € 370.000 voor ondersteuning van verbonden partijen
  • € 807.000 voor compensatie van lagere inkomsten en hogere kosten door coronamaatregelen binnen de gemeentebegroting.

 

Het Rijk heeft inmiddels voor ongeveer € 16 miljoen aan regelingen toegezegd en voor een deel al vergoed. Dit is onder meer bedoeld voor ondersteuning van de culturele sector, de tijdelijke regeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) en compensatie van sportverenigingen. Het bedrag van € 4,7 miljoen dat het Rijk niet vergoedt, moet de gemeente zelf uit de begroting zien te halen of hiervoor ingestelde reserves aanspreken.
Hierover zal de gemeenteraad een besluit nemen. Dit pakket aan steunmaatregelen moet tot de zomer de financiële gevolgen van de coronacrisis op kunnen vangen. Welk bedraguiteindelijk nodig zal zijn, is mede afhankelijk van het verloop van de pandemie en de maatregelen die nodig zijn om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De manier waarop instellingen, ondernemers en organisaties de voorgestelde ondersteuning
gaan ontvangen, zal niet verschillen van hoe dat bij de eerdere steunpakketten is gegaan.

U vindt de notitie corona noodsteunpakket onder vergaderpunt 14.

 

Bekijk meer nieuws 

 


 

Haarlems bouwarchief nu online doorzoekbaar en digitaal op te vragen

 • 1 februari 2021

Het Haarlems Bouwarchief van 1901 tot en met 2010 is vanaf 1 februari online op te vragen via de website van het Noord-Hollands Archief. Haarlemmers kunnen hier van de meeste panden in Haarlem het complete dossier terugvinden. In totaal zo’n 64.000 stuks.

In de bouwdossiers staan onder andere de bouwaanvragen, vergunningverlening en tekeningen. Handig voor als je zelf gaat verbouwen of wanneer je extra informatie wilt hebben over een pand dat je misschien wilt kopen.

Het dossier is omwille van de privacywet online niet in te zien, maar wel direct gratis op te vragen per e-mail. Voor alle bouwwerkzaamheden aan panden na 2010  worden de bouwdossiers nog wel door de gemeente Haarlem verstrekt.

Kijk voor meer informatie op de website van het Noord-Hollands Archief.

 

 


 

Let op: GGD vaccineert géén ouderen aan huis

 • 1 februari 2021

We ontvangen berichten dat ouderen buiten onze regio worden gebeld door oplichters die zich voordoen als werknemers van de GGD. Deze mensen willen een afspraak maken voor een coronavaccinatie bij de mensen aan huis. Dit klopt niet! De GGD neemt geen contact op met ouderen over het vaccineren en komt ook niet bij mensen thuis om te vaccineren.

Ouderen vanaf 85 jaar ontvangen deze week een uitnodiging voor de coronavaccinatie. Huisartsen nemen persoonlijk contact op met de 90-plussers in hun praktijk. Mensen in de leeftijd van 85 tot 90 jaar krijgen een uitnodiging per post van het RIVM.

Mobiele ouderen bellen zelf met een landelijk nummer om een afspraak te maken. Zij worden gevaccineerd op de centrale vaccinatielocatie van GGD Kennemerland in Badhoevedorp (Schiphol). Niet-mobiele ouderen worden door de huisarts gevaccineerd zodra dit kan.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de coronavaccins en de coronavaccinatie? Bel het landelijke nummer 0800 – 1351 (dagelijks van 8.00 – 20.00 uur), of neem contact op met GGD Kennemerland via 023 789 1631. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 – 20.00 uur. Zaterdag en zondag van 10.00 – 17.00 uur.

Onze informatie over vaccineren vindt u op ggdkennemerland.nl/coronavaccin.

 

 


 

Bloemen, patat en handen uit de mouwen na rellen

 • 29 januari 2021

In een onrustige week, waarin de politie op verschillende plekken in de stad relschoppers in bedwang moest houden, kwamen Haarlemmers in actie om gedupeerden en politie en handhaving een hart onder de riem te steken.

Toen dinsdag 26 januari duidelijk werd welke ravage de onruststokers hadden achtergelaten rondom de Belgiëlaan in Schalkwijk, duurde het niet lang voordat de eerste buurtbewoners in actie kwamen met puin ruimen. Scholieren van het nabijgelegen Rudolf Steiner College die hier in buurt wonen, mochten van de conciërge bezems en vuilniszakken lenen om de scherven van gesneuvelde bushokjes en rondslingerende op te ruimen.

Klaar met relschoppers

Ook Maartje Molenaar (18), die in het centrum van Haarlem woont, wilde graag iets doen. “Ik snap dat jongeren boos zijn, ik ben zelf ook helemaal klaar met corona. Maar met relschoppen dupeer je mensen die in hetzelfde schuitje zitten, en winkeliers en horecaondernemers, die het al zo zwaar hebben. Ik wil graag helpen en veel andere Haarlemse jongeren met mij, om te laten zien dat niet alle jongeren zo zijn. Ik heb onder meer contact gezocht met centrummanager Falco Bloemendal om hem te vragen of hij weet hoe we de gedupeerde Haarlemse horeca en winkeliers kunnen helpen.”

Politieagenten in touw

Dat de politie de afgelopen dagen en nachten de handen vol had aan relschoppers, ook in andere delen van de stad, is veel Haarlemmers niet ontgaan. Zo bestelden Haarlemmers prachtige boeketten bij bloemist Dennis Weening, bestemd voor de Haarlemse politie, als blijk van waardering voor de inzet van de afgelopen dagen. Weening kwam ze donderdagochtend persoonlijk afgeven op Politiebureau Haarlem Centrum aan de Koudenhorn. Die ochtend kregen het corps ook een serenade van trompettist Jeffrey Parmentier (19), bekend van zijn spontane corona-proof optredens bij Haarlemse verpleeghuizen.

Dankbaar

Ook de Haarlemse horeca is opgelucht dat door toedoen van de politie veel rellen zijn uitgebleven. “Iedere gesneuvelde ruit is er een te veel’, zegt Gijs Brands, vicevoorzitter van de Haarlemse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. “Als blijk van waardering voor hun moed en inzet hebben we vrijdagmiddag de agenten op het politiebureau aan de Koudenhorn getrakteerd op een patatje. Op de binnenplaats stond de FrietHoes foodtruck geparkeerd, zodat iedereen veilig een zak friet kon halen. We zijn trots op de politie. Ze heeft meer dan goed gehandeld.”

Burgemeester Wienen waardeert deze acties zeer. Hij wil graag ook de medewerkers van straathoek- en jongerenwerk en de buurthouders bedanken voor hun inzet deze week.

 

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

De Krim Haarlem