Gem. Haarlem 2021-02-11: Nieuwsberichten

By 12 februari 2021 Berichten No Comments

De gemeente Haarlem heeft één of meer nieuwe nieuwsberichten gepubliceerd.

Hieronder ontvangt u een overzicht van de meest recente nieuwsberichten.

Sneeuwval: strooien in Haarlem en afvalinzameling

 • 8 februari 2021

Sinds zaterdagavond zijn er flinke hoeveelheden sneeuw gevallen. Spaarnelanden is sindsdien dag en nacht aan het strooien, schuiven en ruimen in Haarlem. Dit heeft ook gevolgen voor de afvalinzameling.

HAARLEM – Gladheidsbestrijding. United Photos/Paul Vreeker

Afvalinzameling

De afvalinzameling gaat door, zover het weer dat toelaat. Sommige locaties zijn door sneeuw en gladheid slecht bereikbaar voor de inzamelwagens. Hierdoor kunnen mogelijk niet alle containers geleegd worden. Mocht uw container niet geleegd zijn, kan dat ook komen doordat de inhoud of deksel van de container vastvroren is.

Hoe werken de strooiteams?

Busbanen, hoofdinvalroutes en belangrijke fietspaden krijgen voorrang, evenals bruggen, bushaltes en toegangsroutes naar gemeentelijke instellingen.

In deze video hieronder ziet u meer over hoe de strooiteams van Spaarnelanden werken.

Gratis strooizout

Wist u dat inwoners gratis strooizout kunnen ophalen bij het Milieuplein aan de Ir. Lelyweg 51? Dit kan van maandag tot en met zaterdag van 8:00 tot 15:30 uur en op dinsdag van 8:00 tot 20:00 uur.

 

Bekijk meer nieuws 

 


 

Hoe zie jij Haarlem in de toekomst voor je?

 • 11 februari 2021

Eind vorig jaar is er een aantal bijeenkomsten geweest waar wij als gemeente in gesprek gingen met jullie, inwoners van Haarlem, in het kader van de Omgevingsvisie. Er is veel informatie opgehaald, en we hebben samen besproken welke onderdelen van de perspectieven Spoor en Spaarne jullie het meest aanspraken. Dit hebben we verwerkt tot één nieuw verhaal. Graag gaan wij daarover verder met jullie in gesprek op dinsdag 16 februari, in de middag van 15.30 tot 17.00 uur of in de avond van 19.00 tot 20.30 uur.

Evenals de vorige keren is het onze intentie een zo interactief mogelijke sessie te organiseren. Een samenvatting van deze ‘Eerste Schets’ ontvang je voorafgaand aan de bijeenkomst, evenals de inloginstructies (link en wachtwoord) voor de Zoomsessie.

Bij het opstellen van de eerste schets hebben we gebruik gemaakt van jullie inbreng in de vorige bijeenkomsten. Mede met behulp van deze inbreng hebben we richting gegeven aan de visie. Deze eerste schets is een volgende stap in het proces om tot een ontwerp Omgevingsvisie te komen. Graag presenteren wij de belangrijkste punten uit deze eerste schets. We horen graag of jullie je herkennen in de uitgangspunten en bespreken een aantal dilemma’s waarin we keuzes moeten gaan maken. De uitkomsten van de gesprekken nemen we mee bij het verder afmaken van de ontwerp Omgevingsvisie. De planning is om dit ontwerp eind maart/begin april af te ronden, waarna de ontwerp Omgevingsvisie ter visie gelegd zal worden.

We hopen dat je bij deze bijeenkomst aanwezig wilt zijn! Als je wilt deelnemen, meld je dan door een mail te sturen met daarin je naam en achternaam, de buurt waarin je woont (optioneel), en of je aanwezig bent tijdens de middag of de avondsessie naar: omgevingswet@haarlem.nl

 

Bekijk meer nieuws 

 


 

Regionale samenwerking voor toekomstbestendige woonregio Zuid-Kennemerland/IJmond

 • 11 februari 2021

De gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland/IJmond werken samen met de provincie Noord-Holland aan een gezamenlijke missie: een aantrekkelijke en gevarieerde woonregio blijven, toekomstbestendig en met plek voor alle inwoners. Dit staat in het regionale Woonakkoord dat zij met elkaar zijn aangaan.

Provincie en gemeenten gaan met betrokken partijen 20 geformuleerde doelen uit (laten) voeren, waaronder: uitbreiding van de woningvoorraad (inclusief betaalbare woningen) in elk van de gemeenten; passend huisvesten van allerlei doelgroepen met en zonder behoefte aan zorg, duurzame nieuwbouw en verduurzaming van bestaande woningen.

Aantrekkelijke en toekomstbestendige woonregio

In het Woonakkoord voor Zuid-Kennemerland/IJmond 2021-2025 staat de ambitie dat de betrokken gemeenten en de provincie samenwerken met partijen, zoals woningcorporaties, marktpartijen en zorgaanbieders aan deze belangrijke regionale woonopgaven. Alle regionale corporaties hebben aangegeven het Woonakkoord te onderschrijven. Behalve het zorgdragen voor voldoende betaalbare en duurzame woningen voor alle inwoners, beoogt het akkoord ook een betere doorstroming op de woningmarkt, zodat meer mensen kunnen wonen in een huis dat past bij hun inkomen, levensfase en woonwensen.

Haarlems wethouder Wonen en voorzitter van het overleg met de regiogemeenten Marie-Thérèse Meijs: “Ik ben trots op dit Woonakkoord. We gaan de komende jaren door op de ingeslagen weg en zetten gezamenlijk onze schouders eronder. De regionale samenwerking is hard nodig om tegemoet te kunnen komen aan de grote vraag naar woningen van allerlei doelgroepen.”

Cees Loggen, portefeuillehouder Wonen van provincie Noord-Holland: “Kennemerland/IJmond is een fantastisch gebied om te wonen, werken en recreëren. Hier zijn veel betaalbare en goed bereikbare nieuwe woningen nodig met behoud van de prachtige omgeving en met veel aandacht voor klimaatadaptief, natuurinclusief en circulair bouwen. Daar zetten wij ons als provincie, gemeenten en betrokken partners samen voor in.”

Samen verder bouwen

Het Woonakkoord 2021-2025 bestaat uit een Bestuursakkoord met geformuleerde doelen voor de komende 5 jaar en een Uitvoeringsagenda met concrete acties. De colleges van zes gemeenten in Zuid-Kennemerland/IJmond (Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede en Zandvoort) en de provincie Noord-Holland zijn op 9 februari de Uitvoeringsagenda met elkaar aangegaan. Gemeente Velsen doet dat op 16 februari. De betrokken gemeenteraden spreken daar aansluitend over. Als ook zij akkoord zijn, start de uitvoering.

Voor de uitvoering van dit Woonakkoord en die van de andere regio’s in de provincie stelt de provincie Noord-Holland een totaalbedrag van 2,5 miljoen euro beschikbaar voor 5 jaar.

U vindt het Woonakkoord onder agendapunt 12.

 

Bekijk meer nieuws 

 


 

Chat Veilig Thuis blijft tijdens avondklok ook ’s avonds bereikbaar

 • 10 februari 2021

Nu de avondklok is verlengd blijft de chat van Veilig Thuis landelijk ook ’s avonds bereikbaar. Slachtoffers, omstanders en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen tot en met 2 maart op werkdagen van 09.00 uur tot 22.00 uur chatten met een medewerker van Veilig Thuis. Het landelijke telefoonnummer 0800-2000 voor advies en meldingen is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.

Toegestaan huis te verlaten

Is er geweld bij jou thuis tijdens de avondklok? Bel bij direct gevaar altijd 112 en verlaat zo nodig je huis. Je mag ook naar iemand anders toe gaan. Dit mag ook als je je thuis onveilig voelt, maar er geen direct gevaar is. Kijk of je bij iemand terecht kan, bij voorkeur bij jou in de buurt. In deze gevallen is het toegestaan om je huis te verlaten en krijg je geen boete.

Als je wilt praten over jouw situatie of advies wilt wat je kan doen, kun je  contact opnemen met Veilig Thuis. Dat kan ook anoniem. De chat is te vinden via www.veiligthuis.nl. Het landelijke telefoonnummer 0800-2000 voor advies en meldingen is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.

Kijk voor meer informatie ook op https://www.haarlem.nl/hulp-nodig-of-iemand-helpen/

 

 

Kopen bij lokale winkeliers met click & collect

 • 10 februari 2021

Premier Rutte maakte tijdens de persconferentie van 2 februari 2021 bekend dat winkeliers met ingang van 10 februari 2021 hun producten mogen verkopen volgens een click & collect-systeem. Het gaat hier om winkels die andere goederen dan voedsel en medicijnen verkopen. U kunt dus weer producten kopen als schoenen, kleding en cadeautjes bij uw lokale winkelier. Dit kan telefonisch of online. U ontvangt dan van de winkelier een tijdstip waarop u uw bestelling buiten de winkel af kunt halen.

Wat is click & collect en aan welke regels moet u zich houden?

Click & collect betekent dat als u iets telefonisch of online bestelt, u het in de betreffende winkel kunt afhalen. Normaal gesproken zou u dan wellicht die bestelde droomjurk of boormachine direct even willen passen of uitproberen. Wel zo handig, want dan hoeft u niets terug te sturen. Maar dat kan nu nog even niet. We mogen helaas de winkels nog niet in. Wat wel mag, is op een afgesproken tijdstip uw vooraf bestelde aankopen buiten de winkel ophalen. Een medewerker van de winkel komt dan naar buiten om uw bestelling aan te reiken, of maakt gebruik van een loket. Dit alles natuurlijk volgens de geldende coronamaatregelen.

Ook belangrijk om te weten: u kunt uiteraard producten bestellen als u voor de etalage staat, maar u kunt ze niet direct meenemen. Om drukte bij de winkels te voorkomen moet er namelijk minimaal een dagdeel van vier uur zitten tussen het moment dat u heeft besteld en het moment dat u uw bestelling af komt halen. Zo zorgen we er met elkaar voor dat winkelen weer kan, maar dan wel op een manier die veilig is voor iedereen.

Aan welke regels moet de winkelier voldoen?

Voor de winkeliers gelden er ook speciale regels waar zij aan moeten voldoen. Zo mogen de winkeliers dus niemand in de winkel laten. Als een klant iets heeft besteld, dan wordt aan de klant in de afspraakbevestiging of aan de telefoon duidelijk uitgelegd hoe de bestelling zo vlot en veilig mogelijk kan worden afgehaald. Dus zoveel mogelijk vooraf thuis betalen, of contactloos bij het afhalen. Winkeliers mogen geen tent of kraampje voor hun winkel zetten en zoals hierboven al vermeld: passen of ruilen van kleding, schoenen of andere goederen is op het moment van afhalen niet toegestaan.

Voor zowel klanten als winkeliers gelden uiteraard de basisregels, zoals 1,5 meter afstand houden, hygiënemaatregelen treffen en geen groepsvorming.

Wilt u alle regels over boodschapen doen en winkelen in coronatijd nog eens goed doorlezen? Kijk dan op de website van de rijksoverheid. Hier vindt u altijd de meest actuele informatie.

 

 

Extra maatregelen tijdens winterweer voor daklozen

 • 9 februari 2021

Vanwege de coronamaatregelen kunnen alle dak- en thuislozen 24 uur per dag terecht in de opvang. Met het strenge winterweer heeft de gemeente extra plekken gecreëerd voor daklozen die onder normale omstandigheden geen gebruik willen maken van de opvang. Hiernaast gaan tijdens de strenge vorstdagen hulpverleners extra de straat op om dak- en thuislozen te motiveren om ook gebruik te maken van de opvang.

Hulpverleners, politie en handhaving motiveren dakloze personen die nog geen gebruik maken van de opvang om tijdens de winterregeling toch naar binnen te gaan. In deze periode worden extra hulpverleners ingezet om buitenslapers niet alleen overdag maar ook ’s avonds op te zoeken. Wethouder Meijs (Zorg, Welzijn en Volksgezondheid) : “Met deze extra maatregelen wil de gemeente zorgen voor een warme, veilige plek voor alle daklozen en voorkomen dat mensen vanwege extreme kou bevriezingsgevaar lopen.”

Als buitenslapers geen gebruik willen maken van de opvang, beoordeelt de GGZ of er meer hulp nodig is en kunnen mensen eventueel gedwongen opgevangen worden.

De extra maatregelen zijn sinds afgelopen weekend van kracht en blijven gelden zolang er sprake is van een gevoelstemperatuur van -10 of lager.

 

 

U kunt nu reageren op Programma van Eisen terrein rond Lichtfabriek

 • 8 februari 2021

De gemeente heeft een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) gemaakt voor het terrein Haarlemmer Stroom. Het programma geeft aan hoe het terrein er in de toekomst ongeveer uit komt te zien.

Het Haarlemmer Stroom-terrein ligt in de Waarderpolder en grenst aan de Sportheldenbuurt, op de hoek van het Spaarne en de Industriehaven. De belangrijkste wensen en eisen van de gemeente Haarlem zijn:

 

  • alle parkeerplaatsen moeten in een gebouw komen
  • het terrein moet autoluw worden
  • er moet een fietsverbinding komen tussen de Sportheldenbuurt, Figeebrug en de binnenstad
  • de monumenten moeten zoveel mogelijk behouden en opgeknapt worden
  • er moet aandacht zijn voor duurzaamheid, groen, ecologie en water
  • onderzoek naar stikstof, parkeren, archeologie en geluid is verplicht.

 

Lees het volledige SPvE (agendapunt 10).

Reageren

Het Ontwerp-Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) ligt tussen 3 februari en 16 maart 2021 ter inzage. Dan kunt u een reactie geven op het stuk. Dat kan op 3 manieren:

 

  1. u kunt het online formulier op deze pagina gebruiken
  2. u kunt een brief sturen naar Postbus 511, 2003 PB Haarlem t.a.v. mevr. L.M. Baas
  3. u kunt telefonisch een reactie geven tijdens het telefonisch inloopspreekuur op dinsdag 16 februari van 14.00 tot 15.00 uur. Bel 14 023 en vraag naar mevr. E. Zeelenberg.

 

Informatiebijeenkomsten

De gemeente organiseert 2 online informatiebijeenkomsten over Haarlemmer Stroom:
16 februari van 16.30 – 17.30 uur
18 februari van 19.00 – 20.00 uur

Wilt u hieraan deelnemen? Mail dan naar oost@haarlem.nl met Informatiebijeenkomst Haarlemmer Stroom in het onderwerp en welke datum u uitkomt. Dan krijgt u een uitnodiging voor een MS Teams-vergadering. We sturen daar ook een instructie bij.

Haarlemmer Stroom

Projectontwikkelaar Lingotto ontwikkelt het voormalige Nieuwe Energie terrein in de Waarderpolder tot culturele hotspot. Hierbij worden de monumentale fabriek- en kantoorpanden, het industrieel erfgoed, behouden. Het terrein, totaal ruim 2 voetbalvelden groot, ligt tussen de Sportheldenbuurt en de Minckelersweg / Figeebrug. Lingotto renoveert het erfgoed en maakt de openbare ruimte levendig en aantrekkelijk. Het project heet Haarlemmer Stroom.

Meer informatie staat op Haarlemmer Stroom ontwikkeling – Gemeente Haarlem.

 

 

KNMI: code rood vanwege sneeuw

 • 6 februari 2021

Het KNMI heeft een weeralarm afgegeven voor zondag 7 februari voor de gehele dag en het gehele land. Er wordt ijzel, sneeuw en stevige oostenwind verwacht.

Wat betekent dit?

Er kunnen sneeuwduinen ontstaan die voor het verkeer gevaarlijke situaties opleveren. Bovendien is het zicht in de sneeuw slecht; mogelijk minder dan 500 meter en is het voor het gevoel snijdend koud. Deze situatie in combinatie met gladheid  is een groot gevaar op overlast en letsel, vooral voor mensen die de weg op gaan. Rijkswaterstaat adviseert iedereen om niet de weg op te gaan vanaf zaterdagavond 6 februari. Ook is er kans op grootschalige ontregeling van het openbaar vervoer. De GGD’s hebben gemeld dat vanwege het weeralarm alle corona test- vaccinatielocaties op zondag 7 februari gesloten zijn. Kijk voor meer informatie op de website van GGD Kennemerland.

Schade

U kunt bij de gemeente een melding doen van afgebroken takken of andere stormschade. Het hangt van de soort melding af bij wie u uw melding doet. Kijk op melden stormschade of wateroverlast – Gemeente Haarlem voor meer informatie.

Actuele informatie

Volg actuele informatie over het weeralarm en de waarschuwingen op www.knmi.nl en www.rijkswaterstaat.nl.

 

 

Meer nieuws

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

De Krim Haarlem