Gem. Haarlem (Afdeling Omgevingsbeleid) 2020-12-09: Ontwerp reparatieplan C ter inzage

Geachte leden van de wijkraad,

Graag informeer ik u over het volgende.

De afgelopen tijd heeft de gemeente gewerkt aan het zogeheten Reparatieplan C.  Het Reparatieplan herstelt onvolkomenheden in andere bestemmingsplannen. Daarnaast zijn er onder andere regels opgenomen over het reguleren van verschillende woonvormen, het behoud van het aanzien van beeldbepalende panden en het gebruik van snippergroen. Er is nog een reden voor het reparatieplan. Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Volgens deze wet vormen de bestemmingsplannen samen het eerste omgevingsplan. De bijgewerkte bestemmingsplannen dragen bij aan de voorbereidingen op de Omgevingswet. Voor een overzicht van de reparaties verwijs ik naar hoofdstuk 2 van de toelichting van het Reparatieplan.

Het college heeft gisteren besloten het ontwerp plan vrij te geven voor inspraak. Vanaf 16 december aanstaande ligt het ontwerp plan ter inzage voor zes weken. Het ontwerp is het beste te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (plannummer NL.IMRO.0392. BP0120005-on01 ). Mededeling hiervan wordt onder andere gedaan in het Haarlems Nieuwsblad van dinsdag 15 december. Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een zienswijze indienen over het ontwerp reparatieplan. Een zienswijze per e-mail versturen kan naar bestemmingsplannen@haarlem.nl. Dient u liever schriftelijk een zienswijze in? De brief kan verstuurd worden naar Postbus 511, 2003 PB in Haarlem, t.a.v. dhr. N.C. Brink.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u vragen heeft over het plan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet

Nanno Brink

Jurist Omgevingsrecht

Afdeling Omgevingsbeleid gemeente Haarlem

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

De Krim Haarlem