Gem. Haarlem (Mobiliteitsbeleid) 2020-06-12: Uitnodiging participatie mobiliteitsbeleid en verkeersveiligheidsbeleid gemeente Haarlem

Beste lezer,

De gemeente Haarlem is bezig met het opstellen van het stadsbreed mobiliteitsbeleid. Tegelijkertijd wordt het verkeersveiligheidsbeleid geactualiseerd. Graag nodigen wij u uit om in een digitale participatiesessie mee te denken over de invulling van deze twee beleidsstukken. Deze sessies staan gepland op dinsdag 30 juni en woensdag 1 juli 2020.

Het mobiliteitsbeleid dient antwoord te geven op de bereikbaarheid- en mobiliteitsvraagstukken en ambities waar we vandaag de dag en in de toekomst voor staan. Naar verwachting zal het mobiliteitsbeleid eind 2020 gereed zijn. In het mobiliteitsbeleid wordt op hoofdlijnen aandacht besteed aan verkeersveiligheid en in het verkeersveiligheidsbeleid wordt hier meer specifiek op ingegaan.

De kaders voor het mobiliteitsbeleid zijn door de Raad reeds vastgelegd in de Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR) en het coalitieakkoord Duurzaam-Doen 2018-2022. De principes die hierin vastgelegd zijn, dat Haarlem streeft naar een aantrekkelijke, toegankelijke en veilige openbare ruimte en dat onder andere wil realiseren door in te zetten op duurzame en slimme mobiliteit, staan niet meer ter discussie. In het op handen zijnde mobiliteitsbeleid staat de vraag centraal hoe deze overgang naar een duurzaam, veilig en slim mobiliteitssysteem, ook wel mobiliteitstransitie genoemd, vormgegeven wordt. Hierover gaan wij graag het gesprek met u aan door middel van digitale participatie.

In het mobiliteitsbeleid is verkeersveiligheid één van de thema’s. In het verkeersveiligheidsbeleid wordt hier meer specifiek naar gekeken. Wilt u speciaal over dit thema meedenken, dan kan dat in een aparte deelsessie over dit onderwerp. Uiteraard wordt uw inbreng in deze deelsessie ook meegenomen bij het overkoepelende mobiliteitsbeleid.

 Doel sessie

We willen graag uw inbreng over hoe we de mobiliteitstransitie verder vorm kunnen geven (en wat in uw ogen in de komende jaren prioriteit moet krijgen). Daarnaast zijn we benieuwd naar uw ideeën voor het verkeersveiligheidsbeleid. Voor deze sessies hebben we belangenorganisaties en de Haarlemse wijkraden uitgenodigd.

In de sessies starten we met ruimte voor inhoudelijke vragen, om vervolgens onder leiding van een gespreksleider met u in gesprek te gaan.

Inschrijven voor een digitale sessie

We verzoeken u om uiterlijk voor woensdag 24 juni in te schrijven op één van de onderstaande sessies over de mobiliteitstransitie en/of de sessie over verkeersveiligheid.

Per sessie kunnen maximaal 15 personen inschrijven.

Sessie Datum Tijd inschrijving
Mobiliteitstransitie Dinsdag 30 juni Ochtend
Dinsdag 30 juni Middag
Dinsdag 30 juni Avond
Verkeersveiligheidsbeleid Woensdag 1 juli 13.00 – 14.00 uur

U kunt zich aanmelden door deze e-mail door te sturen naar: hjennissen@haarlem.nl met daarbij een x onder het kopje inschrijving in bovenstaande tabel bij de sessie(s) waar u deel aan wilt nemen. Graag ook een vermelding namens welke wijkraad of belangenorganisatie aan deze participatie wilt deelnemen.

Na uw aanmelding ontvangt u een link naar de presentatie over het mobiliteitsbeleid en de definitieve starttijd voor de digitale sessie.

Mocht u niet over de mogelijkheden beschikken om digitaal te vergaderen, dan horen wij dat graag. Wij zullen kijken naar een passende oplossing om uw inbreng alsnog in ontvangst te nemen.

Vanaf 17 juni kunt u via www.haarlem.nl/mobiliteitsbeleid meer informatie vinden.

Vriendelijke groeten,

Hellen Jennissen

Gemeente Haarlem

 

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

De Krim Haarlem