December

2021-12-28 Quarantaine-advies voor kinderopvangpersoneel bij meer dan twee besmettingen op een groep

2021-12-27 De asielinstroom van week 51 bedroeg ongeveer 800

2021-12-24 VWS: boost aan gebruik FFP2-maskers voor de zorg

2021-12-24 Nieuwe versie protocol Kinderopvang (24 december 2021)

2021-12-23 Wat verandert er in 2022 op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

2021-12-21 Volgende stap in Grieks-Nederlandse samenwerking: actieplan voogdij ondertekend

2021-12-21 De asielinstroom van week 50 t/m zaterdag bedroeg ongeveer 900

2021-12-20 GGD’en en huisartsen werken samen om boosteroffensief te versnellen

2021-12-18 Geen fysiek onderwijs tot en met 9 januari 2022

2021-12-18 Verspreiding omikron vertragen: Nederland in lockdown

2021-12-17 Benoemingen Gemeenschappelijk Hof van Justitie

2021-12-17 Nieuwe versie protocol kinderopvang en corona (17 december 2021)

2021-12-16 Mevrouw Vriezen-Buist nieuwe Hoofdofficier van Justitie te Sint Maarten

2021-12-14 Buitenschoolse opvang week voor kerstvakantie dicht

2021-12-14 Iedere 18-plusser krijgt uiterlijk in de tweede helft van januari een boosterprik aangeboden

2021-12-14 Basisscholen week voor kerstvakantie dicht

2021-12-14 Avondsluiting wordt verlengd, basisonderwijs week eerder dicht

2021-12-14 Dubbele achternaam kinderen mogelijk

2021-12-14 Nieuwe campagne voor vaccintwijfelaars van start

2021-12-14 Asielopvang in acute nood: kabinet geeft aanwijzing

2021-12-13 De asielinstroom van week 49 bedroeg ongeveer 800

2021-11-10 Kinderen van 5 tot 12 jaar kunnen ook coronavaccinatie krijgen

2021-12-09 Kaftrio als behandeling van taaislijmziekte toegelaten tot basispakket

2021-12-09 Grapperhaus maakt Europese afspraken in aanpak ondermijning

2021-12-08 Minister-president Rutte neemt deel aan de digitale Summit for Democracy

2021-12-08 Coronavaccinatie voor jonge kinderen met verhoogd medisch risico

2021-12-06 De asielinstroom van week 48 bedroeg ongeveer 900

2021-12-06 Seksueel geweld sneller en vaker aangepakt

2021-12-03 Verlenging vliegverbod zuidelijk Afrika

2021-12-03 Voor de jaarwisseling ruim 3 miljoen boosterprikken

2021-12-03 Staatscommissie om de rechtsstaat te versterken

2021-12-03 Digitale veiligheidseisen en meldplicht cyberincidenten in meer sectoren

2021-12-02 Corona-gerelateerde klachten? Zelftesten of naar de GGD

2021-12-01 Komende week miljoenen zelftesten naar basisscholen

2021-12-01 Wetsvoorstel in consultatie: Strafuitsluiting voor verblijf hulpverleners en journalisten in terroristisch gebied

 

November

2021-11-30 Driekwart van de Nederlanders herkent NL-Alert door testbericht

2021-11-29 Herziening van de tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang (TTKO)

2021-11-29 De asielinstroom van week 47 bedroeg ongeveer 1000

2021-11-27 Kabinet maakt publiekelijk excuses voor oude Transgenderwet

2021-11-26 Aanvullende maatregelen in de kinderopvang vanaf zondag 28 november 2021

2021-11-26 Zoveel mogelijk ouderen krijgen voor het einde van het jaar een booster

2021-11-26 Kabinet breidt coronasteun voor ondernemers uit

2021-11-26 Avondsluiting en strengere maatregelen overdag

2021-11-26 Wet Toekomst Pensioenen voor advies naar Raad van State

2021-11-26 Benoeming directeur-generaal Immigratie- en Naturalisatiedienst

2021-11-26 Benoeming permanent lid Onderzoeksraad voor Veiligheid

2021-11-26 Benoeming president Gemeenschappelijk Hof van Justitie

2021-11-26 Per direct vliegverbod zuidelijk Afrika

2021-11-22 1,5 meter afstand houden is weer verplicht

2021-11-22 Wetsvoorstellen bredere inzet coronatoegangsbewijs en 2G naar Tweede Kamer

2021-11-22 De asielinstroom van week 46 bedroeg ongeveer 1100

2021-11-22 Meer hoogbeveiligde faciliteiten en strenge regimes voor zware criminelen

2021-11-20 Statement Minister van Justitie en Veiligheid naar aanleiding van de rellen in Rotterdam

2021-11-19 Kritieke weken voor asielopvang en huisvesting vergunninghouders

2021-11-19 Intensivering van maatregelen tegen voetbalgeweld

2021-11-19 Benoeming advocaat-generaal Hoge Raad

2021-11-19 Vuurwerkverbod tijdens aankomende jaarwisseling

2021-11-19 Nieuwe versie Protocol Kinderopvang & corona (19 november 2021)

2021-11-17 Grapperhaus kondigt urgente maatregelen en verdiepend onderzoek naar Werken Onder Dekmantel bij de politie aan

2021-11-16 Nieuwe instrumenten voor afpakken crimineel vermogen

2021-11-16 Kabinet komt met uitbreiding steun na nieuwe coronamaatregelen

2021-11-16 Nieuwe versie Protocol Kinderopvang & corona

2021-11-15 De asielinstroom van week 45 bedroeg ongeveer 1100

2021-11-12 Besmettingen moeten omlaag: strengere regels om contacten te beperken

2021-11-12 Druk op asielopvang blijft aanhouden

2021-11-12 Boosterprik versneld van start

2021-11-12 Benoeming vice-president Hoge Raad

2021-11-11 Mentale gezondheid studenten onder druk

2021-11-11 Verdere versterking onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit van de Rechtspraak

2021-11-09 Wetsvoorstel wettelijke grondslag voor verwerking persoonsgegevens NCTV naar Tweede kamer

2021-11-09 Minister Dekker herstart onderzoek naar binnenlandse adoptie

2021-11-08 De asielinstroom van week 44 bedroeg ongeveer 1.100

2021-11-05 Minister-president Rutte bezoekt Griekenland, Albanië en Noord-Macedonië

2021-11-05 AOW-leeftijd in 2027 niet omhoog

2021-11-04 Herinneringsmedailles Internationale Missies uitgereikt

2021-11-04 Coronatoegangsbewijs verplicht bij binnensport vanaf 18 jaar

2021-11-04 Inrichting eerste 7 teeltbedrijven wietexperiment begonnen

2021-11-02 Boostervaccinatie voor 60-plussers en zorgmedewerkers

2021-11-02 Besmettingen moeten omlaag, passende maatregelen nodig

2021-11-02 Eerste Kamer stemt in met maatregelen versterking aanpak ondermijning

2021-11-01 Nederland gaat versneld doneren aan Covax

2021-11-01 De asielinstroom van week 43 bedroeg ongeveer 1.600

Oktober

2021-10-29 Verbeterd toezicht versterkt integriteit advocatuur

2021-10-29 Advies Raad van State over AOW opbouw van Surinaamse Nederlanders

2021-10-29 Kabinet wil Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 verlengen

2021-10-29 Drie geneesmiddelen tegen zeldzame aandoeningen in het basispakket

2021-10-28 Minister-president Rutte naar VN Klimaatconferentie COP26 in Glasgow

2021-10-28 Minister-president Rutte en minister Hoekstra bij G20 in Rome

2021-10-28 Designerdrug 3-MMC vanaf vandaag verboden

2021-10-27 Grapperhaus neemt adviesrapport ‘Toekomstbestendig stelsel bewaken en beveiligen’ in ontvangst

2021-10-26 Dreigingsbeeld NCTV: Geen concrete aanwijzing voor aanslag, wel voorstelbaar

2021-10-25 Nieuwe commissie aan de slag met vergroten kennis over geschiedenis Nederlands-Indië

2021-10-25 Meer dan miljoen zorgbonussen 2021 toegewezen

2021-10-25 De asielinstroom van week 42 bedroeg ongeveer 1.000

2021-10-22 3300 wapens ingeleverd tijdens actie tegen messen op straat

2021-10-21 Beloningen in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren worden gewijzigd voor 2022

2010-10-19 Verbeteringen bij kantoor van de Landsadvocaat

2021-10-18 De asielinstroom van week 41 bedroeg ongeveer 1.200

2021-10-15 Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) weer op de Europese lijst van veilige landen

2021-10-15 Social media campagne tegen kindermishandeling en huiselijk geweld

2021-10-14 Op Coronatest.nl meteen besmetting doorgeven via CoronaMelder

2021-10-13 Versterking politie in wijken, op internet, voor opsporing en voor boa’s

2021-10-11 Gezamenlijke verklaring van de advocaten Knoops, namens hun cliënt de heer Poch, en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid

2021-10-11 De asielinstroom van week 40 bedroeg ongeveer 1.100

2021-10-11 Meer aandacht voor goed ventileren

2021-10-11 Actieplan Toegankelijk Stemmen: voor meer toegankelijke gemeenteraadsverkiezingen in 2022

2021-10-08 Akkoord over medicijn voor spierziekte SMA

2021-10-07 Handreiking eenvoudiger aanbesteden maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp nu beschikbaar

2021-10-06 Kabinet zet defensielocaties in voor opvang asielzoekers

2021-10-05 Bijna 3 miljoen verkeersovertredingen tweede tertiaal 2021

2021-10-04 De asielinstroom van week 39 bedroeg ongeveer 1.000

2021-10-03 Reactie Broekers-Knol op interview AD

2021-10-01 Informeel overleg België, Luxemburg en Nederland over crisisbeheersing en rampenbestrijding

2021-10-01 Van LCMS naar Landelijke Voorziening Crisisbeheersing

2021-10-01 Staatssecretaris Broekers-Knol op werkbezoek in Cairo

 

September

2021-09-30 Nederland doneert 27 miljoen vaccins aan Covax

2021-09-30 Eerste halfjaar 2022 woonruimte nodig voor minimaal 10.000 vergunninghouders

2021-09-30 Vandaag start de Week tegen Eenzaamheid: elk klein gebaar kan het verschil maken

2021-09-29 Pieter Verhoeve nieuwe voorzitter Taskforce ‘Onze hulpverleners veilig’.

2021-09-28 Betere man-vrouw verhouding geregeld voor top bedrijfsleven

2021-09-27 Minister-president Rutte opent tentoonstelling ‘Macht – 800 jaar Binnenhof’

2021-09-27 De asielinstroom van week 38 bedroeg ongeveer 1.200

2021-09-25 Drukte op servers CoronaCheck

2021-09-25 Verklaring van de minister-president

2021-09-24 Financiële steun aan door nachtsluiting getroffen horeca

2021-09-24 Verlaging drempel toegang schuldsanering voor mensen met problematische schulden

2021-09-24 Nieuwe campagne: elkaar veilig ontmoeten, met het coronatoegangsbewijs

2021-09-24 Nederland voorbereid op grootschalige inzet coronatoegangsbewijzen

2021-09-22 Afspraken kabinet en burgemeesters handhaving coronamaatregelen met coronatoegangsbewijzen

2021-09-22 Benoemingen minister van Buitenlandse Zaken en minister van Defensie

2021-09-21 Prinsjesdag 2021: investeren in stabiliteit van de rechtsstaat

2021-09-21 Het kabinet investeert in coronabestrijding, pandemische paraatheid en jeugdzorg

2021-09-21 Prinsjesdag 2021 van start

2021-09-20 Minder vraag om steun

2021-09-20 Minister-president Rutte en minister De Bruijn bij 76e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

2021-09-20 De asielinstroom van week 37 bedroeg ongeveer 1.200

2021-09-17 Sluiting drugspanden op de BES-eilanden

2021-09-16 Hulpteams bij het vinden van werk overal in het land van start

2021-09-15 Minister-president Rutte en minister Kaag bezoeken Britse premier Johnson

2021-09-14 Nederland verder open met coronatoegangsbewijs

2021-09-14 Derde prik voor selecte groep met ernstige afweerstoornis, booster nu nog niet nodig

2021-09-13 De asielinstroom van week 36 bedroeg ongeveer 1.300

2021-09-13 Actie tegen wapenbezit onder jongeren: Drop je knife en doe wat met je life

2021-09-07 De asielinstroom van week 35 bedroeg ongeveer 1.100

2021-09-08 Bezoek Grapperhaus aan Turkije

2021-09-07 Extra maatregelen om Wob-verzoeken over corona sneller en beter af te handelen

2021-09-06 Minister-president Rutte bij opening Vermeer tentoonstelling in Dresden

2021-09-06 NIX18, wel zo sportief’ steunt vrijwilligers in sportkantines bij naleven leeftijdsgrens alcohol

2021-09-03 Tamara van Ark treedt terug als minister voor Medische Zorg en Sport

2021-09-03 Ontslag minister voor Medische Zorg

2021-09-03 Ontvangst medaillewinnaars Paralympische Zomerspelen 2020

2021-09-03 Vanaf 4 september belangrijke wijzigingen voor reizigers naar Nederland

2021-09-02 Minister-president Rutte ontvangt president Santokhi van Suriname

2021-09-02 Samenwerking JenV, Politie en TNO koppelt bestaande technologie aan nieuwe innovaties

 

Augustus

2021-08-30 Minister-president Rutte bezoekt president Macron van Frankrijk

2021-08-30 Einde steunpakketten voor banen en economie

2021-08-30 De asielinstroom van week 34 bedroeg ongeveer 900

2021-08-30 Zin? Lekker? Fijn? maakt wensen en grenzen bespreekbaar

2021-08-29 Minister Grapperhaus tekent verdragen met VAE over aanpak criminaliteit

2021-08-26 Aansluiting op CoronaCheck voor applicatie-aanbieders

2021-08-25 Technische briefing Afghanistan aan de Tweede Kamer

2021-08-25 Koning onthult Holocaust Namenmonument in Amsterdam

2021-08-24 Verzoek aan OVV onderzoek beveiligingssituaties

2021-08-23 De asielinstroom van week 33 bedroeg ongeveer 800

2021-08-20 Benoeming secretaris-generaal bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

2021-08-18 Procedure na evacuatie uit Afghanistan

2021-08-18 Uitdelen zelftesten op luchthavens verlengd tot en met september

2021-08-16 De asielinstroom van week 32 bedroeg ongeveer 800

2021-08-13 Versterkte aanpak van doorverkoop gestolen spullen

2021-08-10 Minister-president Rutte brengt bezoek aan Groningen

2021-08-10 De asielinstroom van week 31 bedroeg ongeveer 800

2021-08-09 Nederlandse steun voor Litouwen

2021-08-09 Meldpunt RVO voor schade hoogwater Limburg open

2021-08-09 Zelftesten voor alle huishoudens in Nederland

2021-08-06 75.000 vaccins naar Namibië

2021-08-06 Ontvangst medaillewinnaars Olympische Zomerspelen 2020

2021-08-06 75.000 vaccins naar Namibië

2021-08-06 Ontvangst medaillewinnaars Olympische Zomerspelen 2020

2021-08-05 Verklaring naar aanleiding van gesprek Secretaris-Generaal J&V met advocaten Schouten en De Jong

2021-08-02 Kabinet verlengt verbod op eendaagse evenementen zonder vaste zitplaats tot 1 september, met uitzondering van kleinschalige evenementen buiten onder voorwaarden

2021-08-02 De asielinstroom van week 30 bedroeg ongeveer 700

2021-08-02 Iedereen krijgt kans tweede prik te vervroegen

 

Juli

2021-07-30 Opheffen inreisverbod voor ingezetenen uit Oekraïne en ingaan inreisverbod voor ingezetenen uit Thailand en Rwanda

2021-07-30 Ook Moderna-vaccin ingezet voor jongeren vanaf 12 jaar

2021-07-26 Nederland past aanpak reizen binnen Europa aan

2021-07-26 Vervroegde tweede prik voor twaalf- tot en met zeventienjarigen

2021-07-22 Kabinet steunt getroffen inwoners en ondernemers Limburg

2021-07-21 Speciaal gezant gaat zorg Suriname adviseren

2021-07-21 Beperkte wijzigingen in reisadviezen ondanks oplopende besmettingen

2021-07-19 Nederland doneert voorraad AstraZeneca

2021-07-19 Thuiswerken is weer de norm en frisse lucht als aanvullende basisregel

2021-07-19 De asielinstroom van week 28 bedroeg ongeveer 700

2021-07-16 Extreme wateroverlast in Limburg

2021-07-16 Gratis zelftests voor terugkerende reizigers op luchthavens

2021-07-15 Canarische eilanden, Balearen, Cyprus en het hele vasteland van Portugal naar oranje

2021-07-14 Rapport Commissie herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen naar parlement

2021-07-14 Benoemingen minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Infrastructuur en Waterstaat

2021-07-14 Onderzoek wijst uit: thuiswerken is een blijvertje

2021-07-16 Extreme wateroverlast in Limburg

2021-07-16 Gratis zelftests voor terugkerende reizigers op luchthavens

2021-07-15 Canarische eilanden, Balearen, Cyprus en het hele vasteland van Portugal naar oranje

2021-07-12 Dringend advies voor komende week: blijf thuis en laat je testen na risicovol contact

2021-07-12 Nederland denkt mee over hoe verder na de coronacrisis

2021-07-12 De asielinstroom van week 27 bedroeg ongeveer 700

2021-07-12 Strafrechtelijke aanpak intimidatie door delen persoonsgegevens

2021-07-09 Snelle toename besmettingen dwingt tot maatregelen in de zomer

2021-07-09 Benoeming voorzitter College voor de Rechten van de Mens

2021-07-09 Wetsvoorstel wettelijke grondslag voor verwerking persoonsgegevens NCTV naar Raad van State

2021-07-08 Advies locatie Lelystad als alternatief voor rechtbank-locatie “de Bunker”

2021-07-08 Meer kans op eenzaamheid deze zomer: een klein gebaar kan het verschil maken

2021-07-07 ‘Staat van migratie is vertrekpunt evenwichtig migratiedebat’

2021-07-07 Reisadvies Algarve naar oranje: reizen blijft een risico

2021-07-06 Vaccinatiebewijs wordt twee weken na volledige vaccinatie verstrekt

2021-07-06 Mix en match BioNTech/Pfizer na AstraZeneca is net als twee keer AstraZeneca veilig en effectief

2021-07-05 Minister-president Rutte spreekt met president Moon van Zuid-Korea

2021-07-05 Kabinet presenteert agenda voor herstel en perspectief jongeren na corona

2021-07-05 De asielinstroom van week 26 bedroeg ongeveer 700

2021-07-02 Persoonsgebonden budget ook inzetbaar voor zorg in instelling

2021-07-02 Landelijke Regietafel; nog veel inzet nodig van gemeenten voor huisvesting vergunninghouders

2021-07-01 Koning spreekt diplomaten en medewerkers Buitenlandse Zaken over impact coronacrisis

2021-07-01 Miljoenen vaccins voor Kaapverdië, Indonesië en Covax-programma

2021-07-01 Jeugdhulppartijen slaan handen in een voor betere continuïteit jeugdhulp

2021-07-01 CoronaCheck-app nu ook inzetbaar voor reizen

 

Juni

2021-06-30 Jongeren van 12 tot en met 17 jaar kunnen zich vanaf begin juli laten vaccineren

2021-06-30 Minister-president Rutte spreekt (digitaal) met premier Lee van Singapore

2021-06-30 Problemen van mensen beter verholpen in pilots rechtsbijstand

2021-06-29 Rookruimtes in openbare gebouwen per 1 juli gesloten

2021-06-29 Aanpassingen steunpakket door herstel economie

2021-06-28 Meer mogelijkheden NCSC en DTC om dreigings- en incidentinformatie te delen

2021-06-28 NCTV: Cyberaanvallen tasten zenuwstelsel maatschappij aan

2021-06-28 Met extra aankoop van 6 miljoen Moderna-vaccins zijn we klaar voor 2022

2021-06-28 Politie-cao ondertekend

2021-06-28 De asielinstroom van week 25 bedroeg ongeveer 700

2021-06-26 175.000 extra Janssen-vaccins voor keuzelijn

2021-06-25 Miljoenste vaccinatiebewijs uitgegeven

2021-06-25 Inzicht in virusvarianten toegevoegd aan dashboard

2021-06-25 Turboliquidatie helpt ondernemers snel en eenvoudig stoppen

2021-06-25 Benoemingen gerechtspresidenten Rechtspraak

2021-06-25 Woning dicht na beschieting of geweld

2021-06-25 Herbenoeming voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens

2021-06-25 Nationale veiligheidstoets op investeringen, fusies en overnames

2021-06-24 Straf doodslag omhoog

2021-06-24 Nu ook vaccinatiebewijzen in CoronaCheck-app

2021-6-24 Nieuw Wetboek van Strafvordering beproefd in de praktijk

2021-06-14 De asielinstroom van week 23 bedroeg ongeveer 500

2021-06-11 Vanaf 30 juni evenementen met 100% bezoekerscapaciteit mogelijk

2021-06-11 Verlenging subsidieregeling ‘coronabanen in de zorg’

2021-06-11 Eind juni keuzemogelijkheid voor Janssen-vaccin van start

2021-06-09 Minister-president Rutte neemt deel aan (digitale) Benelux-Baltics Leaders Meeting

2021-06-09 Coronavaccinatie voor jongeren vanaf 12 jaar met medisch risico

2021-06-09 Vakantiereizen naar meer landen mogelijk, maar ga wijs op reis

2021-06-08 Beperking geldstromen bij ondermijning van onze rechtsstaat

2021-06-08 Onder voorwaarden eerder celmateriaal afnemen voor DNA in strafproces

2021-06-07 Nederland stuurt woensdag 90.000 vaccins naar Suriname

2021-06-07 Minister-president Rutte ontvangt ER-voorzitter Michel

2021-06-07 De asielinstroom van week 22 bedroeg ongeveer 400

2021-06-04 Dekker: Bij adoptie uit het buitenland blijft er altijd kans op misstanden

2021-06-04:Met één vaccin al beschermd na doorgemaakte Covid-infectie

2021-06-04 Benoeming advocaat-generaal Hoge Raad

2021-06-03 Ruim €1,3 miljard extra naar gemeenten voor tekorten jeugdzorg in 2022

2021-06-02 Janssen voor specifieke groepen mensen ingezet

2021-06-02 Bouwen woningen voor ouderen krijgt hoge prioriteit

2021-06-01 Vrijdag speciale gezant naar Suriname

2021-06-01 Baankansen vergroten voor mensen met psychische aandoeningen

2021-06-01 Herhalingsoproep voor coronavaccinatie bij 60-plussers

2021-06-01 NL-Alert testbericht op maandag 7 juni

2021-06-01 De asielinstroom van week 21bedroeg ongeveer 500

2021-06-01 Quarantaineplicht en twee negatieve testuitslagen in plaats van vliegverbod

 

Mei

2021-05-29 Evaluatie toont toegevoegde waarde CoronaMelder aan

2021-05-29 CBS start statistische analyse coronadata

2021-05-28 Open, tenzij: in stap 3 met voorwaarden bijna alles open

2021-05-28 Ruim 2,2 miljoen verkeersovertredingen in eerste vier maanden 2021

2021-05-28 Militairen helpen bij vaccineren tegen COVID-19

2021-05-27 Steunpakket banen en economie voortgezet in derde kwartaal

2021-05-27 Verrekening voorschotten Tozo – informatie voor gemeenten

2021-05-27 Blokhuis verbiedt designerdrug 3-MMC onder Opiumwet

2021-05-26 Grapperhaus: lering trekken uit evaluatie tramaanslag Utrecht

2021-05-26 Eerste Kamer stemt voor quarantaineplicht en testbewijzen

2021-05-25 Tijdelijke vervanging minister van EZK en benoeming staatssecretaris van EZK

2021-05-25 De asielinstroom van week 20 bedroeg ongeveer 400

2021-05-21 Mensen die AstraZeneca-vaccin krijgen eerder volledig gevaccineerd

2021-05-21 Kabinet wil maatschappelijke schade in faillissementen voorkomen

2021-05-21 200 miljoen euro voor corona-doorstartkrediet MKB-bedrijven

2021-05-21 E-sigaretten met smaakjes in de ban

2021-05-20 Skateboardend naar werk of wandelen met de buurvrouw?

2021-05-19 Extra impuls om vaccinatiebereidheid te verhogen

2021-05-18 Ontheffingsprocedure antigeen zelftesten stopt

2021-05-17 Tweede stap openingsplan wordt definitief gezet

2021-05-17 De asielinstroom van week 19 bedroeg ongeveer 400

2021-05-17 Extra budget voor lokale maatregelen tegen overlast door asielzoekers

2021-05-14 Bijna 7 miljoen euro voor aanpak ondermijnende criminaliteit in mainports

2021-05-12 Strafuitsluiting voor verblijf hulpverleners en journalisten in terroristisch gebie

2021-05-12 Wetsvoorstel zeggenschap lichaamsmateriaal naar Tweede Kamer

2021-05-12 Benoeming 4 plaatsvervangende leden van het College voor de Rechten van de Mens

2021-05-11 Ook scholieren kunnen zich vrijwillig preventief testen

2021-05-11 Stap 2: Sportscholen open en buiten meer mogelijk

2021-05-11 Reizen naar veilige landen vanaf 15 mei weer mogelijk, maar is en blijft een risico

2021-05-11 Geweldgebruik opsporingsambtenaren beoordeeld volgens nieuw wettelijk kader

2021-05-11 Ouders meer aanspreken op voorkomen van strafbaar gedrag kinderen

2021-05-10 De asielinstroom van week 18 bedroeg ongeveer 500

2021-05-07 Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het eerst open voor grote bedrijven

2021-05-06 Podcast over nieuw Wetboek van Strafvordering

2021-05-06 Vereenvoudiging Transgenderwet: wijziging geslacht in geboorteakte makkelijker

2021-05-04 Nog te vroeg voor tweede stap openingsplan

2021-05-03 Landelijke uitrol zelftesten kinderopvangsector van start

2021-05-03 Vervolgonderzoek naar de ontwikkelingen rond WOZ-bezwaren

2021-05-03 De asielinstroom van week 17 bedroeg ongeveer 400

 

April

2021-04-30 CoronaMelder stuurt vanaf morgen weer meldingen

2021-04-30 Oproep aan alle 65-plussers: maak nu een vaccinatie-afspraak

2021-04-03 Ministerraad benoemt adviescollege toekomstbestendig stelsel bewaken en beveiligen

2021-04-28 Tijdelijk geen meldingen van mogelijke besmetting via CoronaMelder

2021-04-28 Ministers Nederland, België en Duitsland: blijf in eigen land

2021-04-26 De asielinstroom van week 16 bedroeg ongeveer 400

2021-04-25 Vanaf morgen 18.00 uur vliegverbod India

2021-04-23 Ministerraad akkoord met het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

2021-04-23 Nieuwe wet voor eenvoudiger aanbesteden in de zorg

2021-04-21 Risicogericht grootschalig testen helpt meer zicht te krijgen op het coronavirus

2021-04-21 Verdachten voortaan verplicht aanwezig in rechtszaal

2021-04-20 De GGD gaat de miljoen mensen tussen de 18 en de 60 jaar met een medische indicatie versneld vaccineren tegen Covid-19

2021-04-20 Stap 1: winkels en terrassen deels open, einde avondklok

2021-04-20 Vaccineren met Janssen gaat door

2021-04-19 De asielinstroom van week 15 bedroeg ongeveer 500

2021-04-19 14 miljoen zelftesten onderweg naar scholen

2021-04-16 Voor ziekenhuispersoneel komt BioNTech/Pfizer beschikbaar als eventueel alternatief voor Janssen

2021-04-16 Adviesrapport commissie-Donner stevige basis voor toekomstig schadestelsel

2021-04-16 Wetsvoorstel testbewijzen naar Tweede Kamer

2021-04-16 Wetsvoorstel quarantaineplicht naar Tweede Kamer

2021-04-15 VWS steunt tientallen landelijke initiatieven voor jeugd in coronatijd

2021-04-15 Nieuwe Chief Nursing Officer ministerie van VWS

2021-04-14 Vaccin Janssen tijdelijk on hold

2021-04-14 CoronaMelder juist nu van meerwaarde

2021-04-14 Reisbranche en kabinet organiseren tweede proefreis naar Gran Canaria

2021-04-13 Kabinet geeft Fieldlab Evenementen toestemming voor opschalen

2021-04-13 Openingsplan: stap voor stap meer mogelijk

2021-04-12 De asielinstroom van week 14 bedroeg ongeveer 500

2021-04-10 Versneld extra vaccins voor ziekenhuispersoneel

2021-04-08 Prikken met AstraZeneca voor mensen van 60 jaar en ouder gaat door

2021-04-08 Minder scholen gesloten dan in december

2021-04-08 Onderzoek rioolwater wordt uitgebreid en verlengd

2021-04-07 Vaccineren maakt versoepelingen in verpleeghuizen mogelijk

2021-04-06 Kabinet start pilots toegangstesten

2021-04-04 Verpleegkundigen en artsen op weg naar Curaçao

2021-04-02 Nieuwe pauze vaccinatie met AstraZeneca: uit voorzorg geen prikken voor mensen tot 60 jaar

2021-04-02 Commissie van wijzen onverplichte tegemoetkoming onvolledige AOW Suriname

 

Maart

2021-03-31 Eerste zelftesten beschikbaar bij apotheken

2021-03-25 Financiële impuls voor testen van werknemers zonder klachten

2021-03-25 Quarantainecoaches landelijk actief

2021-03-24 Eerste ontheffingen voor zelftesten verleend

2021-03-24 Zorg voorbereid op vergaande scenario’s corona pandemie

2021-03-23 Onderzoek toont: CoronaMelder helpt GGD bij voorkomen verspreiding

2021-03-23 Reisadvies negatief tot half mei, kabinet werkt aan proefreizen

2021-03-23 Maatregelen tegen corona blijven gelden

2021-03-23 Intrekken conceptbesluit werken na de AOW

2021-03-18 Vaccinaties met AstraZeneca snel hervat

2021-03-16 Testen van werknemers zonder klachten gestimuleerd

2021-03-14 Uit voorzorg tijdelijk geen vaccinaties met AstraZeneca

2021-03-12 Kabinet breidt coronasteun ondernemers verder uit

2021-03-12 Sluitingsbevoegdheid voor burgemeesters bij corona-uitbraak

2021-03-12 Nieuwe steun voor voedselhulp voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten

2021-03-08 Wetsvoorstel testbewijzen in consultatie

2021-09-08 Verdere verruiming lockdown nog niet verantwoord

2021-03-08 Wetsvoorstel quarantaineplicht reizigers in consultatie

2021-03-05 Antigeensneltesten binnenkort in te zetten als zelftesten

2021-03-04 1 jaar Covid-19: verhalen en initiatieven gebundeld

2021-03-04 Ministerie legt zorg in coronatijd eenvoudig uit

 

Februari

2021-02-25 Watisjouwidee.nl: help Nederland beter uit de crisis komen

2021-02-24 Steeds meer jongeren gebruiken CoronaMelder

2021-02-23 Voorzichtig meer lucht tijdens de lockdown

2021-02-22 Gemeenten positief over pilot verhuurdervergunning

2021-02-19 Coronadashboard uitgebreid met vaccinatiecijfers: vaccinatiebereidheid neemt toe

2021-02-18 Tweede ronde woningbouwimpuls zorgt voor bijna 45.000 nieuwbouwwoningen

2021-02-17 8,5 Miljard euro voor Nationaal Programma Onderwijs

2021-02-15 Mona Keijzer opent eerste praktijktest evenementen

2021-02-12 Eindexamens gaan door met drie extra maatregelen

2021-02-11 Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel diversiteit in de top van het bedrijfsleven

2021-02-10 Bijna 7,8 miljoen geconstateerde verkeersovertredingen in 2020

2021-02-09 Grapperhaus komt met schaderegeling ondernemers coronarellen

2021-02-08 Minister Dekker schort interlandelijke adoptie per direct op

2021-02-05 Nieuwe regeling voor meer schone vrachtauto’s en groene innovaties op de weg

2021-02-04 52,4 miljoen vanuit Europa voor corona-herstel landbouw

2021-02-03 Statiegeld op blikjes een feit

2021-02-02 Situatie rondom corona blijft ernstig, lockdown wordt voortgezet

2021-02-01 Start pilot met quarantainecoaches

 

Januari

2021-01-20 Corona-vaccinatie: sneller meer mensen beschermen

2021-01-20 Lockdown verder aangescherpt vanwege zorgen om nieuwe virusvarianten

2021-01-18 Demissionair staatssecretaris Van ’t Wout in gesprek met ondernemers

2021-01-18 Eerste coronavaccinatie voor bewoners van instellingen in de verpleeghuis- en gehandicaptenzorg

2021-01-14 Aangiftes naar aanleiding van misbruik bij TVL regeling

2021-01-14 CoronaMelder effectief in strijd tegen besmettingen

2021-01-13 Verplichte sneltest voor reizigers uit VK, Ierland en Zuid-Afrika

2021-01-13 Noodopvang voor de kinderopvang verlengd

2021-01-12 Scholen langer dicht

2021-01-12 Nederland blijft tot en met ten minste 9 februari in lockdown

2021-01-08 Wetswijziging aangenomen: negatieve PCR-test blijft verplicht voor reizigers uit hoog-risicogebieden

2021-01-07 VWS start praktijkproef Quarantaine Reischeck

2021-01-06 Reactie Minister De Jonge op goedkeuring Moderna-vaccin door EMA

2021-01-06 Eerste coronavaccinatie toegediend bij GGD-priklocatie Veghel

2021-01-04 Gezamenlijke start corona-vaccinatie op 6 januari

2021-01-03 Kabinet houdt vast aan verplichting negatieve PCR-testuitslag voor reizigers uit hoog risicogebieden

2021-01-02 Afspraak over corona-vaccinatie medewerkers acute zorg