Hans,

Fracties vooraf informeren – prima.

Ik kom om 14:00 naar je toe.

Dan moeten we weer creatief worden over hoe we dit aanpakken.

 

Rob van Looveren MSc
Consultant Telecom & Railway Systems
+31.(0)23.52.53.988 / +31.(0)6.24.78.04.66
www.vanlooverenconsultancy.com

——

From: Groen Pos <groenpos@gmail.com>
Sent: 16 August 2020 11:29
To: Rob van Looveren <robvanlooveren@hotmail.com>
Cc: Wijkraad De Krim <wijkraad.dekrim@gmail.com>; Edwin Funck <edwinfunck@gmail.com>; lemmie Lemmers <briljant67@hotmail.com>
Subject: Re: Fw: ontwerp bestemmingsplan Overdelft

 

Ha die Rob,

Ook een goede morgen.

De zienswijze heeft geleid tot aanpassingen in de kaart en de tekst van het bestemmingsplan Overdelft. Dat is een positief gegeven, maar het zegt meer over de kwaliteit van de ambtenarij. Op meerdere plaatsen wordt letterlijk gezegd dat het is gekopieerd uit een bestaand stuk. Ogen dicht en niet nadenken. Vinkje.

Mooi die wijziging ‘verfouting’ van Mendelcollege naar Mendel College. Wie verzint dat dan weer?

Ondanks dat men kijkt naar ‘luchtfoto’s’ heeft de gemeente niet door waar de van Oudhoornlaan loopt en de van Idenburglaan. Tekst niet aangepast want ze zien nog steeds niet waar de fout zit…… Maandag hoop ik via de telefoon een ambtenaar aan de lijn te krijgen die ik via Google Earth moet gaan overtuigen van ons gelijk.

Aan dat antwoord van de Brandweer durft het college ook niet te tornen.

Ook interessant de westelijke rondweg. Ik wilde daar Westelijke Randweg hebben, wat feitelijk klopt. Haarlem heeft geen rondweg, laat staan een westelijke rondweg.

 

Op 27 augustus is nog een commissie Ontwikkelingsvergadering. Morgen moeten we zorgen dat de fracties het geamendeerde Bestemmingsplan agenderen. De raadsvergadering die het stuk moet vaststellen is op 19 september. Procedureel toch interessant: de zienswijze moest worden gestuurd naar de raadsfracties. Het college (maar uiteraard niet zelf) heeft een wijzigingsoverzicht en aangepaste documenten laten opstellen zonder de fracties om een mening te vragen.

 

Mijn brief naar Jur Botter is ontvangen. Men verwacht dat we daar komende week reactie op krijgen.

 

Als je tijd hebt moeten we voor het gesprek op maandagavond op maandagmiddag maar samen zitten en bespreken hoe we dit insteken.

 

Voorstel e-mail naar enkele fracties als voorbereiding op morgen:

 

‘Geachte gemeenteraadfracties,

 

Morgen (maandag 17 augustus) maakt wijkraad de Krim een rondje langs de velden om jullie mening en mogelijke actie(s) te peilen over het concept bestemmingsplan Overdelft dat jullie in april accorderen en wat zes weken ter inzage ging. We stuurden die zienswijze naar alle gemeenteraadsfracties (zoals het concept bestemmingsplan aangaf) met cc naar het college.

 

Afgelopen zaterdag ontvingen we het opgestelde raadsstuk (2020/601356), de gewijzigde kaart, de gewijzigde tekst en het wijzigingsoverzicht.

 

Voor ons bevestiging dat het zin heeft de gemeente te wijzen op haar fouten, maar niet genoeg.

 

Jullie fracties hebben nog slechts 1 Commissie Ontwikkelingsvergadering op 27 augustus alvorens waarschijnlijk op 19 september van jullie gevraagd wordt het definitieve bestemmingsplan vast te stellen.

 

We zullen morgen onderbouwen waarom het raadzaam is het gewijzigde stuk te agenderen op de 27ste augustus. De wethouder moet uit kunnen leggen waarom fouten zaten/ en nog steeds zitten in de documenten. Jullie moeten eisen dat er een kwaliteitverbeteringsomslag gaat plaatsvinden. Als wijkraad nemen we de taak op ons alles kritisch te lezen en te becommentariëren. Het zou moeten gaan over het hogere abstractieniveau van het beleid, maar helaas missen de stukken meestal het feitelijke niveau om tot die stap te komen. Daarom beginnen we met het aanstippen van de (zoals in dit geval Top 10) feitelijke onjuistheden in de stukken.

 

Hopelijk hebben jullie morgen enige tijd om met ons van gedachten te wisselen.

We zijn aanwezig tussen 19.30 en 22.30.

 

Hoogachtend,

 

Wijkraad de Krim

—–

Op zo 16 aug. 2020 om 09:31 schreef Rob van Looveren <robvanlooveren@hotmail.com>:

Goedemorgen Hans,

 

Gisteravond heb ik snel de reactie op onze zienswijze door gelezen.

Op enkele plekken staan laakbare antwoorden. Ik snap dat officiele instanties elkaar niet openlijk gaan afvallen.

Door de komst van de omgevingswet is kennelijk bepaald dat een “conserverende stap” mag worden gemaakt.

Dat besluit geeft kennelijk de legitimatie om onder dat mom opmerkingen af te doen.

 

De volgende vraag komt bij mij op: “Wie heeft beapaald dat een conservering moet plaats vinden en dan ook nog op deze wijze?”

De gemeente verschuilt zich hier achter en kan rustig door gaan.

Met regelmaat worden in de gemeenteraad stukken vast gesteld waarin fouten staan. O.a. insprekers wijzen hen daarop.

De fouten in die stukken worden later als “waarheid” aangenomen, omdat het stuk is vast gesteld.

Ik denk dat de gemeenteraad zich hiermee voortdurend zelf buiten spel zet om afdoende controle uit te voeren.

 

Wat kunnen we nu doen?

  • Maandag hiet met de fracties over praten. Kan de gemeente op deze manier de zienwijjze afdoen?
  • Minimaal tekst en uitleg vragen over het op deze manier antwoorden op een zienswijze.
  • Met de pandemie en de droogte in NL en het onzalige plan het westen van NL vol te bouwen met huizen is er een nieuw beeld ontstaan over onze leefomgeving.
    De huidige situatie geeft aanleiding dat bepaalde zaken anders moeten worden aan gepakt.

Dit zijn mijn eerste gedachten.

Groet,

Rob van Looveren MSc
Consultant Telecom & Railway Systems
+31.(0)23.52.53.988 / +31.(0)6.24.78.04.66
www.vanlooverenconsultancy.com