Juni

2023-06-01 Minister-president Rutte ontvangt minister-president Kretschmer van Saksen

2023-06-01 De asielinstroom van week 21 bedroeg ongeveer 900

Mei

2023-05-31 Kabinet steekt structureel 49 miljoen in samenwonen jong en oud

2023-05-31 Maatregelen in vrouwengevangenissen na inspectierapport PI Nieuwersluis

2023-05-31 Koninklijk Paar en minister-president bij Nationale Herdenking Slavernijverleden

2023-05-30 Dreigingsbeeld NCTV: terroristische dreiging op Nederland toegenomen

2023-05-29 Ministers Adriaansens en Kuipers naar VS voor missie biomedische innovatie

2023-05-26 Overeenstemming over nieuw verdrag om internationale misdrijven beter aan te pakken.

2023-05-26 Kabinet neemt besluit over ratificatie van het facultatief protocol bij VN-verdrag handicap en het IVRK

2023-05-26 Benoeming leden Gemeenschappelijk Hof van Justitie

2023-05-25 Minister-president Rutte ontvangt minister-president Morawiecki van Polen

2023-05-23 Omgang vragen voor kleinkind wordt makkelijker

2023-05-22 Extra gemeenten in aanpak van jeugdcriminaliteit

2023-05-22 De asielinstroom van week 20 bedroeg ongeveer 800

2023-05-15 De asielinstroom van week 19 bedroeg ongeveer 800

2023-05-12 Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen straks terecht bij psycholoog uit eigen land

2023-05-09 Koning en minister-president ontvangen vice-president China

2023-05-08 De asielinstroom van week 18 bedroeg ongeveer 800

2023-05-04 VOG politiegegevens voor meer werkgevers en functies

2023-05-02 Minister-president Rutte bezoekt Brazilië

2023-05-01 De asielinstroom van week 17 bedroeg ongeveer 800

April

2023-04-28 Extra uitgaven asiel, bewaken en beveiligen en jeugdbescherming

2023-04-28 Kabinet verkent een gebaar van erkenning voor Surinaamse ouderen

2023-04-28 Financiële steun voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten

2023-04-28 Kabinet stelt MPP vast

2023-04-26 Creatieve prestaties wettelijk beter beschermd

2023-04-26 Henk Korvinus nieuwe voorzitter Instituut Mijnbouwschade Groningen

2023-04-25 Nutri-Score definitief het nieuwe voedselkeuzelogo in Nederland

2023-04-24 De asielinstroom van week 16 bedroeg ongeveer 900

2023-04-21 Kabinet besluit tot totaalverbod op nicotinezakjes

2023-04-19 Minister Weerwind verbiedt ongerichte reclame voor online kansspelen

2023-04-18 Minister Yesilgöz-Zegerius maakt afspraken over informatie-uitwisseling ISIS-terroristen en -oorlogsmisdadigers

2023-04-18 Eerste Kamer stemt vóór Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

2023-04-18 Kabinet en gemeenten zetten belangrijke stap naar verbetering jeugdzorg

2023-04-18 Spoedgeval? Zo kies je de juiste zorg

2023-04-17 Afname celmateriaal voor DNA-onderzoek al bij verdachte mogelijk

2023-04-17 Langere toekenning mogelijk voor mensen met een persoonsgebonden budget op basis van de Zorgverzekeringswet

2023-04-17 Nationale Herdenking en Viering van de Bevrijding 4 en 5 mei

2023-04-17 De asielinstroom van week 15 bedroeg ongeveer 900

2023-04-14 Nieuwe maatregelen voor aanpak rechtsstaat ondermijnende organisaties

2023-04-14 Kabinet werkt aan regeling levensbeëindiging voor kinderen tot 12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden

2023-04-14 Begeleidingscommissie concentratie van kinderhartchirurgie ingesteld

2023-04-13 Wetsvoorstel: gedwongen (corona) test voor vreemdelingen die moeten terugkeren

2023-03-13 Definitief besluit: concentratie kinderhartchirurgie in Rotterdam en Groningen

2023-04-12 Koning en minister-president ontvangen president Litouwen

2023-04-12 Geneesmiddel Libmeldy niet in verzekerd pakket

2023-04-12 De asielinstroom van week 14 bedroeg ongeveer 800

2023-04-11 Minister-president Rutte bezoekt Maasvlakte en Noordzee rond energietransitie

2023-04-11 Koning en minister-president ontvangen president Estland

2023-04-11 Minister-president Rutte en minister Jetten naar België voor top over windenergie

2023-04-11 Wettelijke basis voorschrijven van medicatie na contact met de patiënt via internet

2023-04-06 Kabinet komt met Nationale Visie op het gezondheidsinformatiestelsel

2023-04-04 Groep gedupeerde toeslagenouders scherper in beeld door tijdelijke wet

2023-04-03 De asielinstroom van week 13 bedroeg ongeveer 900

2023-04-03 Veiligheid is niet vanzelfsprekend: aanbieding Veiligheidsstrategie Koninkrijk der Nederlanden

Maart

2023-03-31 Van Dam nieuwe voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid

2023-03-31 Naar een nieuw stelsel: het stelsel beveiligen van personen

2023-03-29 Ruim 100 chemische grondstoffen voor productie harddrugs verboden

2023-03-28 Geneesmiddel Trodelvy niet in basispakket

2023-03-27 Koning en minister-president ontvangen voorzitter Europees Parlement

2023-04-27 De asielinstroom van week 12 bedroeg ongeveer 800

2023-03-24 Wetsvoorstel gemeentelijke taak asielopvang naar Tweede Kamer

2023-03-24 Wetsvoorstel Verhoging strafmaximum deelname aan terroristische organisatie voor advies naar de Raad van State

2023-03-24 Nieuwe voorzitter College van procureurs-generaal

2023-03-24 Benoeming procureur-generaal

2023-03-22 Kabinetsdelegatie ontvangt Duitse regering voor regeringsconsultaties

2023-03-21 Minister-president Rutte ontvangt president Chaves van Costa Rica

2023-03-21 Wetsvoorstel dubbele achternaam aangenomen

2023-03-20 Extra Nederlandse steun aan Internationaal Strafhof

2023-03-20 De asielinstroom van week 11 bedroeg ongeveer 800

2023-03-17 Aanpassing wetsvoorstel coördinatie terrorismebestrijding en nationale veiligheid

2023-03-17 Instelling staatscommissie MDMA

2023-03-17 Wetboek van Strafvordering klaar voor de toekomst

2023-03-16 Internationale conferentie voor ministers van Justitie ter ondersteuning van het Internationaal Strafhof

2023-03-14 Koning brengt werkbezoek met minister van Justitie en Veiligheid aan Dienst Landelijke Recherche

2023-03-13 De asielinstroom van week 10 bedroeg ongeveer 700

2023-03-10 Benoeming hoofdofficier van justitie arrondissementsparket Den Haag

2023-03-10 Laatste specifieke corona-adviezen vervallen, maar gebruik je gezonde verstand bij luchtwegklachten

2023-03-08 Groep Europese landen slaat de handen ineen voor betere naleving asielafspraken ‘Dublin’

2023-03-07 € 59 miljoen voor meer samenwerking bij zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag

2023-03-07 Minister-president Rutte bezoekt minister-president Meloni van Italië

2023-03-07 Vernieuwd Schengen Informatiesysteem live

2023-03-06 Speciaal toezichtteam start in de gemeente Cranendonck om asieloverlast aan te pakken

2023-03-06 De asielinstroom van week 9 bedroeg ongeveer 700

2023-03-01 Reactie Yeşilgöz-Zegerius op het OvV-rapport ‘Bewaken en beveiligen, lessen uit drie beveiligingssituaties’

2023-03-01 Subsidie voor mediation

Februari

2023-2-28 Wetsvoorstel: Betere bescherming tegen mensenhandel

2023-02-27 De asielinstroom van week 8 bedroeg ongeveer 700

2023-02-23 € 1,8 miljoen extra voor aanpak lokale regeldruk in de zorg

2023-02-23 Meer dan 8 miljoen verkeersovertredingen in 2022

2023-02-22 Wetsvoorstel seksuele misdrijven aangepast om slachtoffers beter te beschermen

2023-02-22 Aanloopfase wietexperiment op kleine schaal in Tilburg en Breda

2023-02-22 Afgepakt crimineel vermogen gaat naar leerwerkplek in Schiedam

2023-02-21 Staatssecretaris Van der Burg bezoekt collega minister Laftit in Marokko

2023-02-21 Geen lagere AOW meer door achterstallige premies

2023-02-20 Gegevensdeling stevig geborgd voor privacy en veiligheid

2023-02-20 De asielinstroom van week 7 bedroeg ongeveer 700

2023-02-17 Nederland en België sluiten pact met rederijen tegen drugssmokkel

2023-02-17 Initiatief voor steunpunt Holocausteducatie en antisemitisme

2023-02-14 Minister-president Rutte en minister Adriaansens bij State of Dutch Tech 2023 van Techleap.nl

2023-02-13 Groninger gemeenten en Rijk slaan handen ineen voor zekerheid rondom asielopvang de komende jaren

2023-02-13 De asielinstroom van week 6 bedroeg ongeveer 700

2023-02-10 Verblijf derdelanders in opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne loopt met 6 maanden door

2023-02-06 Nederland werkt met Marokko aan uitleveringsverdrag

2023-02-06 Meer aandacht, meer geld en slimme samenwerking voor gezondheid en preventie

2023-02-06 De asielinstroom van week 5 bedroeg ongeveer 700

2023-02-03 Landelijke regie op om- en afbouw gesloten jeugdhulp, aantal plaatsingen bijna gehalveerd

2023-02-03 Benoeming vicepresident Hoge Raad

Januari

2023-01-30 De asielinstroom van week 4 bedroeg ongeveer 700

2023-01-27 Minister-president Rutte bij Nationale Holocaust Herdenking

2023-01-27 Benoeming Gemeenschappelijk Hof van Justitie

2023-01-27 Verhoging maximumprijzen om geneesmiddelen beschikbaar te houden

2023-01-27 Betere hulp voor gezinnen met meerdere problemen

2023-01-26 Minister-president Rutte ontvangt president Macron

2023-01-25 Nederlands-Vlaamse regeringstop in Den Bosch

2023-01-24 Landelijke Huisartsen Vereniging ondertekent het Integraal Zorgakkoord

2023-01-24 Minister-president Rutte bezoekt bondskanselier Nehammer van Oostenrijk

2023-01-24 Meer prijsonderhandelingen over nieuwe dure geneesmiddelen

2023-01-23 Weerwind scherpt vernieuwing stelsel rechtsbijstand aan

2023-01-23 Gewijzigd wetsvoorstel regulering sekswerk in consultatie

2023-01-23 De asielinstroom van week 3 bedroeg ongeveer 700

2023-01-20 Constructief overleg over justitiële samenwerking met Aruba, Curaçao en Sint Maarten

2023-01-19 Vanaf 2025 maximaal 150 euro eigen risico per behandeling in medisch-specialistische zorg

2023-01-19 Beoordelingskader impactvolle transformaties klaar voor gebruik

2023-01-16 Gevangenis in Vught krijgt eigen zittingszaal

2023-01-16 De asielinstroom van week 2 bedroeg ongeveer 700

2023-01-13 MIT Werkprogramma aangeboden aan Minister van Gennip

2023-01-12 Kabinetsdelegatie naar World Economic Forum in Davos

2022-12-26 De asielinstroom van week 52 bedroeg ongeveer 700

2022-12-19 De asielinstroom van week 51 bedroeg ongeveer 600

2023-01-09 De asielinstroom van week 1 bedroeg ongeveer 700

2023-01-06 Vanaf 10 januari is een negatief COVID-19 testresultaat verplicht voor reizigers uit China