IJsbaanlaan Herontwikkeling

 

(Sociale) Woningbouw op de parkeerplaatsen rondom de Kennemer Sporthal tot in woonwijk de Krim?

Een werkgroep is opgericht die het gesprek voert met de gemeente.
Stedenbouwkundig bureau Urbanext is aangesteld en maakt een Programma van Eisen.
Een klankbordgroep zal op momenten worden geïnformeerd en haar mening ventileren.
Onderstaande links geven meer informatie.

 

2016544276-2-Bijlage-1-Startnotitie

IJsbaanlaanonderzoek13062019

2020-05-18 Gezichtspunten wijkraad de Krim voor Urbanext

Parkeerprojectie IJsbaanlaan