Juni

2024-06-13 Minister-president Rutte naar Zwitserse vredesconferentie over Oekraïne

2024-06-11 Terroristische dreiging licht toegenomen: kans op aanslag in Nederland is reëel

2024-06-11 Minister-president Rutte bezoekt Finland

2024-06-10 Eerste Landelijke Agenda Crisisbeheersing een feit: goed voorbereid op toekomstige crises

2024-06-10 De asielinstroom van week 23 bedroeg ongeveer 800

2024-06-07 Minister Weerwind past wetsvoorstel aan om grondrechten te waarborgen

2024-06-07 Neutrale verpakking wordt verplicht voor vapes en sigaren

2024-06-07 Kabinet wil gedenkwaardige viering 80 jaar vrijheid

2024-06-07 Grote ondernemingen moeten uitgebreider rapporteren over duurzaamheid

2024-06-07 Plan van aanpak Stop Femicide! gepresenteerd

2024-06-06 Minister-president Rutte en minister van Financiën Van Weyenberg bij top in Berlijn over wederopbouw Oekraïne

2024-06-05 Minister-president Rutte brengt bezoek aan Luxemburg

2024-96-05 Autoriteit kan hostingbedrijven verplichten online kinderporno te verwijderen van servers

2024-06-03 De asielinstroom van week 22 bedroeg ongeveer 700

2024-06-03 Nieuwe VWS-campagne moedigt jongeren aan om te praten over mentale gezondheid

Mei

2024-05-29 Koning en minister-president ontvangen president van Bosnië en Herzegovina

2024-05-28 Lichte daling verkeersovertredingen, behalve ‘verboden voor verkeer’

2024-05-27 De asielinstroom van week 21 bedroeg ongeveer 900

2024-05-26 Minister-president Rutte naar bijeenkomst over Oekraïne in Tsjechië

2024-05-24 Minister-president Rutte bezoekt Kazachstan

2024-05-21 Koninklijk Paar en minister-president Rutte naar Normandië voor herdenkingen D-Day

2024-05-21 Per direct geen nieuwe interlandelijke adopties

2024-05-21 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/05/21/de-asielinstroom-van-week-20-bedroeg-ongeveer-1.000

2024-05-17 Heropening van procesbeschikbaarheidslocatie in Ter Apel

2024-05-17 Start Nationale Jeugdstrategie met duurzame en structurele betrokkenheid van jongeren

2024-05-17 Minister-president Rutte brengt bezoek aan Groningen

2024-05-17 Benoeming lid College voor de Rechten van de Mens

2024-05-17 Benoeming raadsheren in de Hoge Raad

2024-05-17 Gewelddadig of juist sluimerend: extremisme is een probleem van de hele samenleving

2024-05-17 Wetsvoorstel om contracteren van zorg te stimuleren

2024-05-16 Nieuwe langetermijnaanpak tegen antimicrobiële resistentie

2024-05-15 Financieel beheer ministerie van VWS zichtbaar verbeterd

2024-05-15 Druk op asielopvang, aanpak van criminaliteit en toegang tot juridische hulp

2024-05-13 De asielinstroom van week 19 bedroeg ongeveer 800

2024-05-07 Minister-president Rutte bezoekt Kazachstan

2024-05-07 Kabinetsdelegatie spreekt met maatschappelijke organisaties over antisemitisme

2024-05-06 De asielinstroom van week 18 bedroeg ongeveer 900

April

2024-04-29 De asielinstroom van week 17 bedroeg ongeveer 800

2024-04-26 Meer financiële ondersteuning voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten

2024-04-26 Benoemingen Gemeenschappelijk Hof van Justitie

2024-04-26 Regeling voor particulieren in financiële nood door wateroverlast in 2021

2024-04-24 Koning en minister-president ontvangen president van Nigeria

2024-04-24 Uitkomsten medewerkersonderzoek VWS

2024-04-23 Reactie NCAB op antisemitismecijfers OM en Politie: “Verharding antisemitisme. Het blijft niet meer bij woorden alleen”

2024-04-22 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/04/22/adviesvraag-over-straffen-jeugdige-delinquenten

2024-04-22 De asielinstroom van week 16 bedroeg ongeveer 900

2024-04-19 Wetsvoorstel betere bescherming tegen mensenhandel naar de Tweede Kamer

2024-04-19 Kabinet laat onafhankelijk onderzoek doen naar demonstratierecht

2024-04-18 Het kabinet stelt tot €108 miljoen beschikbaar voor meer technologie in zorg- en welzijn

2024-04-15 Nationale Herdenking en Viering van de Bevrijding 4 en 5 mei

2024-04-15 Met spoed tijdelijke gemeentelijke opvang nodig voor asiel

2024-04-15 De asielinstroom van week 15 bedroeg ongeveer 900

2024-04-15 Ministerie van VWS en Alzheimer Nederland roepen op: laat zien dat mensen met dementie meer zijn dan hun ziekte

2024-04-12 Voordracht Nederlandse rechter voor benoeming in het Hof van Justitie van de Europese Unie

2024-04-12 Modernisering wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen in gang gezet

2024-04-09 Soevereinenbeweging ondermijnt democratische rechtsorde

2024-04-09 De asielinstroom van week 14 bedroeg ongeveer 900

2024-04-05 Aantal asielzoekers in 2024 in lijn met eerdere verwachting

2024-04-04 20 gemeenten extra gesteund in aanpak van jeugdcriminaliteit

2024-04-02 De asielinstroom van week 13 bedroeg ongeveer 1.000

2024-04-02 Deskundigencommissie toetst de uitvoering van de Hervormingsagenda

2024-04-02 Nutri-Score op steeds meer producten in de supermarkt

Maart

2024-03-27 Minister-president Rutte bezoekt Litouwen

2024-03-25 De asielinstroom van week 12 bedroeg ongeveer 1.100

2024-03-22 Minister-president Rutte en minister Van Leeuwen brengen bezoek aan China

2024-03-20 Nieuw Wetboek van Strafvordering treedt 1 april 2029 in werking

2024-03-20 Nieuwe wet aanpak seksuele misdrijven gaat in per 1 juli 2024

2024-03-20 Ministerie van VWS en maatschappelijke organisaties roepen op: Praat vandaag over morgen

2024-03-19 VOG straks voor iedereen digitaal te ontvangen

2024-03-18 De asielinstroom van week 11 bedroeg ongeveer 1.000

2024-03-15 Minister-president Rutte eregast bij de opening van de Leipziger Buchmesse

2024-03-15 Extra maatregelen om capaciteitsproblemen gevangenissen aan te pakken

2024-03-15 Overgangsfase van experiment gesloten coffeeshopketen (wietexperiment) start in juni

2024-03-14 Proef met actieve openbaarmaking bij ministerie van Justitie en Veiligheid

2024-03-14 Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima, Prinses Beatrix en minister-president Rutte bij uitreiking Four Freedoms Awards 2024

2024-03-12 Minister-president Rutte bezoekt Israël en Egypte

2024-03-12 Koning en minister-president ontvangen president Milatović van Montenegro

2024-03-12 Minister-president Rutte naar Nuclear Energy Summit in Brussel

2024-03-11 De asielinstroom van week 10 bedroeg ongeveer 1.000

2024-03-08 Benoeming voorzitter Kansspelautoriteit

2024-03-07 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/03/07/minister-president-rutte-ontvangt-bondsraadvoorzitter-schwesig

2024-03-07 Minister-president Rutte ontvangt president Van der Bellen en president Herzog

2024-03-07 Aantal verkeersovertredingen weer gelijk aan ‘pre-corona’ tijdperk

2024-03-04 Minister-president Rutte ontvangt premier Attal van Frankrijk

2024-03-04 De asielinstroom van week 9 bedroeg ongeveer 1.000

Februari

2024-02-29 Benoeming president rechtbank Overijssel

2024-02-29 Minister-president Rutte ontvangt minister-president Frieden van Luxemburg

2024-02-29 Trans-Atlantische pilot met Digital Travel Credential gestart

2024-02-26 Koning en minister-president ontvangen president Christodoulides van Cyprus

2024-02-26 De asielinstroom van week 8 bedroeg ongeveer 900

2024-02-23 Minister-president Rutte naar bijeenkomst over Oekraïne in Frankrijk

2024-02-19 De asielinstroom van week 7 bedroeg ongeveer 900

2024-02-16 Benoeming voorzitter Nederlandse Sportraad

2024-02-16 Herbenoeming voorzitter Adviesraad Migratie

2024-02-16 Benoeming raadsheer in de Hoge Raad

2024-02-16 Minder verplichting tot financiële verantwoording voor bedrijven

2024-02-14 Verdrag ondertekend om internationale misdrijven beter aan te pakken

2024-02-13 Minister-president Rutte ontvangt minister-president Al Sudani van Irak

2024-02-12 De asielinstroom van week 6 bedroeg ongeveer 900

2024-02-09 Minister-president Rutte bezoekt Israël en de Palestijnse Gebieden

2024-02-09 Kabinet komt met nationale strategie om positie van mensen met een beperking flink te verbeteren

2024-02-09 Kabinet wil bestaanszekerheid vergroten door beter gebruik van regelingen

2024-02-09 Per 1 april regels voor incassodienstverlening Nieuwsbericht

2024-02-08 Visie eerstelijnszorg 2030 vastgesteld door veldpartijen

2024-02-07 Verklaring van ministerie van JenV over spoedoverleg met politie en OM over boerenprotestacties

2024-02-06 Start campagne ‘Dubbel beveiligd is dubbel zo veilig’ moet Nederlanders stimuleren om tweestapsverificatie in te stellen voor e-mail en andere accounts.

2024-02-05 Minister-president Rutte ontvangt minister-president Denkov van Bulgarije

2024-02-05 De asielinstroom van week 5 bedroeg ongeveer 1.000

2024-02-02 Grote multinationals moeten winstbelasting openbaar maken

2024-02-01 Benoeming minister voor Medische Zorg

Januari

2024-01-31 Gratis rechtsbijstand voor klokkenluiders

2024-01-31 Spreidingswet treedt per 1 februari in werking

2024-01-29 De asielinstroom van week 4 bedroeg ongeveer 900

2024-01-26 Benoeming drie advocaten-generaal bij de Hoge Raad

2024-01-26 Wetsvoorstel wijziging Algemene wet gelijke behandeling en Wetboek van Strafrecht naar Tweede Kamer

2024-01-25 Minister-president Rutte bij Nationale Holocaust Herdenking

2024-01-24 Opvang derdelanders stopt na 4 maart 2024

2024-01-22 Minister-president Rutte brengt bezoek aan Groningen

2024-01-22 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/01/22/de-asielinstroom-van-week-3-bedroeg-ongeveer-900

2024-01-19 Benoemingen Gemeenschappelijk Hof van Justitie

2024-01-19 Minister-president Rutte brengt bezoek aan Bosnië en Herzegovina en Kroatië

2024-01-18 Succesvol overleg over justitiële samenwerking met Aruba, Curaçao en Sint Maarten

2024-01-16 Stilstaan bij de Holocaust in januari

2024-01-15 Extra geld voor Centrum Seksueel Geweld

2024-01-15 De asielinstroom van week 2 bedroeg ongeveer 1.000

2024-01-11 Kabinetsdelegatie naar World Economic Forum in Davos

2024-01-10 Benoemingen viceminister-president, minister van Financiën, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en ontslag minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

2024-01-09 VOG politiegegevens voor medewerkers Forensische Psychiatrische Centra en Forensische Psychiatrische Klinieken

2024-01-09 Nieuwe verordening maakt delen digitaal bewijsmateriaal van strafzaken binnen Europa makkelijker

2024-01-08 De asielinstroom van week 1 bedroeg ongeveer 1.000

024-01-05 Excessen overschaduwen verder overzichtelijke jaarwisseling

2024-01-05 Minister-president Rutte bij herdenking Jacques Delors in Parijs

2024-01-02 De asielinstroom van week 52 bedroeg ongeveer 800