Bestemmingsplannen Wijk de Krim

Concept bestemmingsplan Overdelft lag ter inzage (2020-05- 15 t/m 26)

Wijkraad de Krim presenteert de drie oude bestemmingsplannen en haar ingediende zienswijze over het concept betemmingsplan Overdelft.

 

Vastgesteld bestemmingsplan De Krim 2010.t_NL.IMRO.0392.BP6080001-0004_index

Zienswijze Wijkraad de Krim