Bestemmingsplannen Wijk de Krim

Concept bestemmingsplan Overdelft lag ter inzage

Wijkraad de Krim presenteert de drie oude bestemmingsplannen en haar ingediende zienswijze over het concept betemmingsplan Overdelft.

 

Vastgesteld bestemmingsplan De Krim 2010.t_NL.IMRO.0392.BP6080001-0004_index

Zienswijze Wijkraad de Krim