Juni

2024-06-13 Extra inzet op natuurbrandbeheersing

2024-06-11 Terroristische dreiging licht toegenomen: kans op aanslag in Nederland is reëel

2024-06-10 Vlucht MH17: Hoorzitting Europees Hof over Nederlandse statenklacht tegen de Russische Federatie

2024-06-07 Wet vaste huurcontracten vanaf 1 juli 2024 van kracht

2024-06-06 Staatscommissie MDMA ziet mogelijkheden voor therapeutische toepassing MDMA

2024-06-05 Kwetsbaarheid in software voor videovergaderingen rijksoverheid ontdekt

2024-06-04 Brede steun voor nieuwe energiewet

2024-06-03 Nieuwe VWS-campagne moedigt jongeren aan om te praten over mentale gezondheid

Mei

2024-05-31 Wetsvoorstel om ronselen volmachtstemmen beter aan te pakken naar Tweede Kamer

2024-05-30 Verbetering aanpak basisvaardigheden op scholen wordt zichtbaar

2024-05-28 Nieuwe regels voor het halen van je rijbewijs

2024-05-27 Geld voor regio’s met aansluitingen windparken op zee

2024-05-24 Kabinet komt met aangepast maatregelenpakket om hinder rond Schiphol terug te dringen

2024-05-23 Zuid-Holland herziet woningbouwvoorstellen, maar meer aanpassingen nodig

2024-05-22 Vivianne Heijnen draagt taken over aan Mark Harbers

2024-05-17 Gewelddadig of juist sluimerend: extremisme is een probleem van de hele samenleving

2024-05-16 Mening Nederlanders gevraagd over bereikbaarheidsdoelen tot 2050

2024-05-15 2023: Beter financieel resultaat, ondanks onrustige economische tijden

2024-05-14 Meer online agressie tegen vrouwelijke lokale politici

2024-05-13 2e vaccin tegen het blauwtongvirus goedgekeurd voor gebruik

2024-05-10 Kabinet: toekomstbestendig passend onderwijs voor elk kind

2024-05-08 Kabinet biedt UWV ruimte voor groot experiment sollicitatieplicht

2024-05-07 Kabinetsdelegatie spreekt met maatschappelijke organisaties over antisemitisme

April

2024-04-30 Kinderopvang mag langer meer medewerkers in opleiding formatief inzetten

2024-04-29 7 projecten krijgen subsidie voor de productie van volledig hernieuwbare waterstof

2024-04-26 Vaccin tegen het blauwtongvirus goedgekeurd voor gebruik

2024-04-25 Meer actieve registraties in Donorregister door wetswijziging

2024-04-24 Ophokplicht pluimvee geheel ingetrokken

2024-04-23 Reactie NCAB op antisemitismecijfers OM en Politie: “Verharding antisemitisme. Het blijft niet meer bij woorden alleen”

2024-04-22 Telemarketing verder beperkt, bedenktijd bij alle deurverkoop

2024-04-19 Kabinet laat onafhankelijk onderzoek doen naar demonstratierecht

2024-04-18 Wet sluiting Groningenveld gaat per 19 april 2024 in

2024-04-17 Eerste Kamer tegen extra verhoging wettelijk minimumloon

2024-04-16 Renovatie Binnenhof gaat circa 2 miljard euro kosten

2024-04-15 Voorjaarsnota 2024: extra geld voor Oekraïne, decentrale overheden en Defensie

2024-04-12 Modernisering wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen in gang gezet

2024-04-11 Staat heeft € 900 miljoen schadeloosstelling SNS Reaal en SNS Bank uitgekeerd

2024-04-10 Plannen voor eenvoudiger verlof opnemen voor goede balans werk en privé

2024-04-09 Nog genoeg ruimte om te bouwen, maar kies verstandige locaties

2024-04-08 Meer budget en langere openstelling voor vrijwillige beëindigingsregelingen veehouderij

2024-04-05 Keuzes nodig ten aanzien van inrichting publieke omroep

2024-04-04 20 gemeenten extra gesteund in aanpak van jeugdcriminaliteit

2024-04-03 237,65 miljoen euro steun voor jonge boeren

2024-04-02 Rechterlijke toetsing van wetten aan de Grondwet

Maart

2024-03-29 Opvoersetjes op elektrische fietsen worden verboden

2024-03-28 Nederland investeert € 2,5 miljard in sterk ondernemingsklimaat voor microchipsector Brainport Eindhoven

2024-03-27 Koopkrachtreparatie door verlaging eigen bijdrage huurtoeslag

2024-03-26 Ophokplicht pluimvee grotendeels ingetrokken

2024-03-25 Uitbreiding aantal steunpunten Toeslagen en Belastingdienst

2024-03-22 Vereenvoudiging en verduidelijking van bewijsrecht in civiele procedures per 1 januari 2025

2024-03-21 Basisdienstverlening schuldhulpverlening in iedere gemeente

2024-03-20 Nieuwe wet aanpak seksuele misdrijven gaat in per 1 juli 2024

2024-03-19 VOG straks voor iedereen digitaal te ontvangen

2024-03-18 Minister Van Gennip: “Discriminatie van mensen met (Zuid-)Oost-Aziatische herkomst moet stoppen”

2024-03-15 Nieuwe onderzeeboten forse impuls voor Nederlandse maritieme industrie

2024-03-14 Gegevens eenvoudig controleren en wijzigen voor al je toeslagen met de Toeslagen app

2024-03-13 Advies: wissel je hobbykipeieren af met eieren uit de supermarkt

2024-03-12 Inlichtingendiensten kunnen sneller en beter optreden tegen cyberdreiging

2024-03-11 Subsidie om jongeren te leren over geldzaken en geldzorgen

2024-03-08 Kabinet besluit tot inzet van Zr.Ms. Tromp in de Rode Zee

2024-03-07 Defensie dropt voedselpakketten boven Gaza

2024-03-06 Plan voor isolatie woningen Groningen en Noord-Drenthe op weg naar aardgasvrij

2024-03-05 Voorlopig geen toestemming voor gaswinning Ternaard

2024-03-04 Het klimaat verandert, Nederland verandert mee

2024-03-01 Stapsgewijs naar een dierwaardige veehouderij

Februari

2024-02-29 Eerste evaluatie voortgang stikstof- en natuurbeleid

2024-02-28 Europese subsidie beschikbaar voor gelijkheid tussen verschillende genders op de werkvloer

2024-02-26 Sterke toename gebruik Nationaal Warmtefonds bij lage en middeninkomens

2024-02-23 Nederland sluit tienjarige veiligheidsovereenkomst met Oekraïne

2024-02-19 Nederland organiseert internationale conferentie ‘Restoring Justice for Ukraine’

2024-02-16 Vergoeding ecoregeling voor boeren veiliggesteld

2024-02-15 Extra middelen voor Tijdelijk Noodfonds Energie

2024-02-14 Aanvragen deelname aan veiling landelijke 5G-netwerken 2024 mogelijk

2024-02-09 Ministerraad stemt in met EU-steunpakket Oekraïne

2024-02-07 Uitstaande coronaschuld blijft dalen, Belastingdienst blijft hulp bieden

2024-02-06 MIVD onthult werkwijze Chinese spionage in Nederland

2024-02-03 Ministerraad stemt in met verlengen uitkering oudere werklozen

2024-02-01 Benoeming mevrouw P.A. Dijkstra tot minister voor Medische Zorg

Januari

2024-01-31 Spreidingswet treedt per 1 februari in werking

2024-01-30 Voldoende plancapaciteit om totale woningbouwopgave te realiseren

2024-01-29 Nederland trekt € 122 miljoen uit voor munitie, materieel en cybersecurity in Oekraïne

2024-01-26 Nieuw wetsvoorstel: hulp in het stemhokje in één keer overal invoeren

2024-01-25 Sancties tegen een mensensmokkelnetwerk van het Syrische regime

2024-01-24 Opvang derdelanders stopt na 4 maart 2024

2024-01-23 Kabinet en provincies investeren in gebiedsgerichte oplossingen en de aanpak piekbelasting

2024-01-22 Tijdelijk Noodfonds Energie vanaf vandaag open

2024-01-19 Voorrang tien cruciale technologieën voor economie, maatschappij en veiligheid

2024-01-18 Kabinet presenteert visie op generatieve AI

2024-01-16 Start ontwikkeling 438 (studenten)woningen op Kronenburg

2024-01-15 Wettelijk minimumloon per 1 juli met 1,2% extra omhoog

2024-01-10 Ministerie van Sociale Zaken informeert mensen actief over onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens

2024-01-09 Nieuwe verordening maakt delen digitaal bewijsmateriaal van strafzaken binnen Europa makkelijker

2024-01-05 Excessen overschaduwen verder overzichtelijke jaarwisseling

2024-01-04 Nederland stuurt opnieuw vier noodpompen naar Frankrijk om wateroverlast