Samenstelling Bestuur Wijkraad De Krim

                                                 2023 -heden

 

                               

Clemens Berendsen – Voorzitter                                                   Peter Heida – Secretaris                                                                                                                                  Project: Algemene Zaken                                                                Projecten: – Woningbouw IJsbaanlaan,                                                                                                                                                                                                                                             – Fietsroute Lodewijk van Deyssellaan

 

                                         

Teun Slijkerman – Penningmeester                                               Jacques van der Peet – lid                                                                                                                                Project: Wijkplatforms                                                                    Projecten: – Noordelijk deel van Wijk de Krim,                                                                                                                                                                                                                                 – Algemene Zaken