December

2022-12-27 De inwerkingtreding van het onderdeel verschijningsplicht uit de Wet uitvoering slachtofferrechten (Wus) is voorlopig uitgesteld

2022-12-23 Nieuwe wetten per 1 januari 2023

2022-12-23 Nieuwe instrumenten in de aanpak van criminele praktijken

2022-12-23 Besluit Veiligheidstoets voor investeringen, fusies en overnames naar Raad van State

2022-12-21 Nederlandse Sportraad vanaf 1 januari in de wet verankerd

2022-12-20 Tweede Kamer stemt in met eerste aanpassing wet publieke gezondheid

2022-12-20 Goed voornemen voor 2023: zoek hulp bij het stoppen met roken

2022-12-19 Excuses regering voor slavernijverleden Nederland

2022-12-19 De asielinstroom van week 50 bedroeg ongeveer 700

2022-12-16 Benoeming directeur-generaal Curatieve Zorg bij Volksgezondheid, Welzijn en Sport

2022-12-16 Update langetermijnbeleid vluchtelingen uit Oekraïne

2022-12-15 Mentale klachten van jongeren moeten bespreekbaar worden, juist in de donkere wintermaanden

2022-12-14 Nieuw actieplan overheid en ondernemers tegen criminaliteit

2022-12-14 Toespraak minister-president Rutte naar aanleiding van kabinetsreactie slavernijverleden

2022-12-12 Guusje ter Horst wordt bestuurlijk aanjager Onbeperkt Meedoen

2022-12-12 Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne in consultatie

2022-12-09 De asielinstroom van week 49 bedroeg ongeveer 900

2022-12-09 Kindermarketing van ongezond voedsel wettelijk ingeperkt

2022-12-08 Minister-president Rutte ontvangt minister-president Phạm Minh Chính van Vietnam

2022-12-08 Noordwestelijke Europese landen slaan handen ineen voor meer grip op migratie

2022-12-07 Wetsvoorstel: volledig digitale algemene vergadering wordt mogelijk

2022-12-06 Aankondiging Nationale Strategie Antisemitismebestrijding

2022-12-05 De asielinstroom van week 48 bedroeg ongeveer 1.000

2022-12-02 Eerste ‘derdelanders’ zonder Oekraïense nationaliteit teruggekeerd naar land van herkomst

2022-12-02 Drie raadsheren benoemd bij de Hoge Raad

2022-12-02 Extra maatregelen voor rookvrije generatie

2022-12-02 Coronavaccinatie ook beschikbaar voor kinderen jonger dan 5 jaar met een medisch hoog risico

2022-12-01 Subsidieregeling ministerie van VWS voor innovatie in pandemiebestrijding

2022-12-01 Eerst een thuis centraal in Nationaal Actieplan Dakloosheid

2022-12-01 Minister-president Rutte bij EU-Westelijke Balkan Top in Albanië

November

2022-11-30 De asielinstroom van week 47 bedroeg ongeveer 1.100

2022-11-28 Versterkte aanpak dreigingen van andere landen

2022-11-28 Wetsvoorstel: maximale gevangenisstraf van 15 naar 20 jaar voor deelname aan een terroristische organisatie

2022-11-25 Benoeming lid Beheerraad van het Gemeenschappelijk Hof

2022-11-25 Kabinet stelt Staatscommissie Rechtsstaat in

2022-11-25 Crimineel vermogen harder aangepakt

2022-11-24 45 miljoen beschikbaar voor stevigere aanpak overlastgevende en criminele asielzoekers

2022-11-23 Kabinet neemt regie op passende woonruimte voor ouderen

2022-11-21 Minister-president Rutte bij Jaarcongres MKB-Nederland

2022-11-21 De asielinstroom van week 46 bedroeg ongeveer 1.100

2022-11-18 Minister breidt kosteloze rechtsbijstand uit

2022-11-17 Benoeming directeur Politieacademie

2022-11-16 Minister-president Rutte ontvangt minister-president Heger van Slowakije

2022-11-15 Subsidie Coronabanen in de Zorg 2022 geopend

2022-11-14 Per 1 januari 2023 verbod op lachgas

2022-11-14 De asielinstroom van week 45 bedroeg ongeveer 1.000

2022-11-14 Coronamedicijn Paxlovid voor risicogroepen vergoed uit basispakket

2022-11-11 Extra maatregelen voor acuut betere jeugdbescherming

2022-11-11 Minister-president Rutte bezoekt de Republiek Korea en is met minister Kaag bij G20 op Bali

2022-11-11 Kabinet onderzoekt eenmalige tegemoetkoming voor Surinaamse ouderen

2022-11-10 Tijdelijk financiële ondersteuning voor remigratie vluchtelingen uit Oekraïne met niet-Oekraïense nationaliteit

2022-11-09 AOW-leeftijd in 2028 met drie maanden omhoog

2022-11-08 Wetsvoorstel: voldoende opvangplekken beter verdelen over Nederland

2022-11-08 Bijna 3 miljoen verkeersovertredingen tweede tertiaal 2022

2022-11-08 Initiatief tegen verkoop antisemitische boeken en producten online11-08

2022-11-07 Dreigingsbeeld NCTV: dreiging in en tegen Nederland veelzijdiger en meer diffuus

2022-11-07 Meer duidelijkheid in beroepenstructuur psychologische zorg

2022-11-07 De asielinstroom van week 44 bedroeg ongeveer 1.000

2022-11-07 Vizier op georganiseerde misdaad 2022

2022-11-04 Strijd tegen georganiseerde misdaad opgevoerd op alle fronten

2022-11-04 Bijna 30 miljoen euro tegen drugssmokkel via mainports

2022-11-04 Minister-president Rutte naar VN Klimaatconferentie COP27 in Egypte

2022-11-04 Handtekening gezet onder nieuwe afspraken over verduurzamen van de zorg

2022-11-04 Benoeming directeur-generaal Migratie bij Justitie en Veiligheid

2022-11-04 Eerste bijeenkomst Nationale Veiligheidsraad

2022-11-04 Versterking pandemische paraatheid op koers

2022-11-04 Extra maatregelen voor hoger aantal verwachte asielaanvragen

2022-11-04 Benoeming Nationaal Rapporteur Verslavingen

2022-11-04 Gefaseerde aanpassing Regeling opvang ontheemden Oekraïne

2022-11-04 Invoering eerlijkere eigen bijdrage huishoudelijke hulp

2022-11-03 Herinneringsmedailles Internationale Missies uitgereikt

2022-11-02 Adoptie mogelijk uit 6 geselecteerde landen

Oktober

2022-10-31 Verdragen met VAE versterken aanpak georganiseerde misdaad

2022-10-31 De asielinstroom van week 43 bedroeg ongeveer 1.000

2022-10-27 Minister-president Mark Rutte ontvangt president Italië

2022-10-27 Nederland investeert in internationale pandemische paraatheid

2022-10-26 Minister-president Rutte en minister Adriaansens bezoeken Limburg een jaar na de overstromingen

2022-10-24 De asielinstroom van week 42 bedroeg ongeveer 1.100

2022-10-21 Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

2022-10-21 Minister-president Rutte bezoekt Israël en de Palestijnse gebieden

2022-10-21 Meer vergoeding voor opruimkosten drugsafvaldumpingen

2022-10-21 Benoeming procureur-generaal bij het Openbaar Ministerie

2022-10-21 Nederland versterkt internationale inzet op gezondheid

2022-10-20 Beloningen in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren blijven gelijk voor 2023

2022-10-18 Opvang vluchtelingen uit Oekraïne naar verwachting nog aanzienlijke tijd nodig

2022-10-17 De asielinstroom van week 41 bedroeg ongeveer 1.200

2022-10-14 Wijziging bekostigingsregeling opvang Oekraïners

2022-10-14 Europese Commissie verlengt Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïners

2022-10-14 Benoeming minister van Staat

2022-10-14 300 miljoen euro extra voor onderzoek naar aanpak obesitas, dementie en kanker

2022-10-13 Herhaalprik snel beschikbaar voor iedereen vanaf 12 jaar

2022-10-13 Koning en minister-president ontvangen premier Wüst van Noordrijn-Westfalen

2022-10-11 Wetsvoorstel om seksueel geweld beter aan te pakken naar Tweede Kamer

2022-10-10 Bredere inzetbaarheid Novavax

2022-10-10 Kabinet presenteert nieuwe cybersecuritystrategie

2022-10-10 Minister-president Rutte naar Roemenië

2022-10-10 De asielinstroom van week 40 bedroeg ongeveer 1.100

2022-10-07 Coalitie Europese landen in de strijd tegen georganiseerde misdaad

2022-10-07 Start Adviescommissie Versterken weerbaarheid democratische rechtsorde

2022-10-06 Minister-president Rutte ontvangt minister-president Jambon van Vlaanderen

2022-10-06 Werkplan Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding aangeboden aan Tweede Kamer

2022-10-05 De asielinstroom van week 39 bedroeg ongeveer 1.200

2022-10-05 Kabinet presenteert beleidsvisie over seksuele gezondheid

2022-10-04 Woning dicht bij ernstig geweld

2022-10-04 Minister-president Rutte naar Praag voor informele Europese Raad en bijeenkomst Europese Politieke Gemeenschap

2022-10-03 Goede acute zorg voor iedereen altijd toegankelijk

September

2022-09-30 Kabinet aan de slag met aanbevelingen IOB over Nederlandse bijdrage aan VN-missie MINUSMA

2022-09-30 Eerste halfjaar 2023 huisvesting nodig voor 21.200 statushouders

2022-09-30 500 miljoen euro per jaar voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt in de zorg

2022-09-30 Liquiditeitssteun voor Sint Maarten

2022-09-30 Benoeming Gemeenschappelijk Hof van Justitie

2022-09-29 Koning en minister-president ontvangen president van Benin

2022-09-29 Minister-president Rutte ontvangt voorzitter van de Europese Raad Michel

2022-09-29 Staatssecretaris Van Ooijen: Zorg en jeugdzorg Caribisch Nederland gelijkwaardig aan Europees Nederland

2022-09-29 Kabinetsdelegatie naar Berlijn voor regeringsconsultaties met Duitse regering

2022-09-28 Staatssecretaris Van Ooijen presenteert vervolgaanpak Eén tegen eenzaamheid

2022-09-26 EBI-regime wordt strenger

2022-09-26 Minister-president Rutte bezoekt Team Netherlands op mbo-school in het kader van Skills Heroes

2022-09-26 De asielinstroom van week 38 bedroeg ongeveer 1.200

2022-09-23 Kabinet zorgt voor een toekomstbestendige Dienst Justitiële Inrichtingen

2022-09-23 Verdere verbetering van aanpak van witwassen

2022-09-20 Kabinet zet in op behoud productie medisch isotopen voor patiënten in Nederland

2022-09-20 Investeren in de aanpak van misdaad en toegang tot het recht

2022-09-20 Kabinet zet in op preventie en intensievere samenwerking binnen de zorg

2022-09-20 Prinsjesdag 2022 van start

2022-09-19 De asielinstroom van week 37 bedroeg ongeveer 1.300

2022-09-16 Verregaande samenwerking in historisch integraal zorgakkoord

2022-09-16 Minister-president Rutte en ministers Hoekstra en Schreinemacher bij 77e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

2022-09-16 Met elkaar de samenleving zo open mogelijk houden

2022-09-16 Onderzoeksrapport Deloitte naar Tweede Kamer

2022-09-13 Tweede Kamer stemt in met maximale gevangenisstraf van 4 jaar voor bezit pedohandboek

2022-09-12 Betalingsregeling voor mensen die teveel ontvangen toeslagen moeten terugbetalen

2022-09-12 De asielinstroom van week 36 bedroeg ongeveer 1.300

2022-09-09 Rechter krijgt ruimere mogelijkheid voor videoconferentie bij verdachten van zware criminaliteit9

2022-09-08 Betalingsregeling coronabelastingschuld voor deel ondernemers van 5 naar 7 jaar

2022-09-08 Herhaalprikronde met vernieuwd vaccin vanaf 19 september van start

2022-09-08 12,75 miljoen euro subsidie voor veerkracht en zeggenschap zorgaanbieders

2022-09-07 Nationale cybersecurity organisaties gaan krachten bundelen

2022-09-05 Minister-president Rutte en minister Schreinemacher naar Suriname

2022-09-05 De asielinstroom van week 35 bedroeg ongeveer 1.500

2022-09-02 Benoeming inspecteur-generaal Inspectie Justitie en Veiligheid bij JenV

2022-09-01 Minister-president Rutte en minister Kaag ontvangen EC-voorzitter Von der Leyen in Rotterdam

2022-09-01 Minister-president Rutte bij Africa Adaptation Summit in Rotterdam

2022-09-01 Tegemoetkoming doorbetalen bso voor ouders zonder kinderopvangtoeslag

Augustus

2022-08-29 De asielinstroom van week 34 bedroeg ongeveer 1.300

2022-08-26 Kabinet neemt acute maatregelen voor verlichting asielopvang

2022-08-26 Kabinet, VNG, IPO en het Veiligheidsberaad maken afspraken om opvang asielzoekers onder controle te krijgen

2022-08-26 Benoeming hoofdofficier van justitie voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba

2022-08-22 De asielinstroom van week 33 bedroeg ongeveer 1.100

2022-08-22 De grootste Nederlandse munt ooit is voor de zorg

2022-08-19 Maatschappelijk Impact Team van start

2022-08-16 Succesvol overleg justitiële samenwerking tussen Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten

2022-08-15 De asielinstroom van week 32 bedroeg ongeveer 800

2022-08-12 Minister-president Rutte bij Nationale Herdenking 15 augustus 1945

2022-08-09 Stappen om asielcrisis op korte en langere termijn het hoofd te bieden

2022-08-03 De asielinstroom van week 30 bedroeg ongeveer 1.000

Juli

2022-07-29 Herhaalprik tegen corona voor alle 12-plussers

2022-07-28 Actuele situatie in Ter Apel en uitvoering maatregelen doorstroom asielketen

2022-07-22 Nieuwe Europese richtlijn moet veiligheid verhogen

2022-07-18 De asielinstroom van week 28 bedroeg ongeveer 1.000

2022-07-15 Benoeming procureur-generaal bij het Openbaar Ministerie

2022-07-15 Benoeming advocaat-generaal bij de Hoge Raad

2022-07-15 Benoemingen Gemeenschappelijk Hof van Justitie

2022-07-15 Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid naar Raad van State

2022-07-15 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/07/15/benoeming-vijfde-lid-raad-voor-de-rechtspraak

2022-07-12 Structureel meer geld voor de Rechtspraak

2022-07-11 Bekendmaking verslagen ADR-instanties

2022-07-11 De asielinstroom van week 27 bedroeg ongeveer 1.000

2022-07-08 Stevige hervorming gesloten jeugdhulp: nul plaatsingen en kleinschalige woonplekken

2022-07-08 Gebruik van persoonsgegevens met als doel intimidatie wordt strafbaar

2022-07-08 Wetsvoorstel maakt meer vormen van spionage strafbaar

2022-07-08 Verplichte minimale bedenktermijn bij abortus vervalt

2022-07-08 Verbod op ongerichte gokreclames en sponsoring

2022-07-07 € 138 miljoen voor toekomstbestendige gehandicaptenzorg

20022-07-07 Staat van Migratie 2022: Kabinet werkt aan meer grip op migratie

2022-07-06 150 miljoen euro extra voor palliatieve zorg & geestelijke verzorging thuis

2022-07-06 Herinneringsuitnodiging voor alle volwassenen, om alsnog covid-vaccinaties te halen

2022-07-06 Uitzondering bewijslasttermijn voor koop levende dieren

2022-07-06 Kabinet en medeoverheden brengen doorstroom asielopvang naar volgende fase

2022-07-06 Beweegalliantie van start met Carl Verheijen als voorzitter

2022-07-06 Extra aanmeldcentrum asielzoekers komt in Bant

2022-07-06 Oproep Buitenlandse Zaken en Douane: ga voorbereid op vakantie

2022-07-05 Overheden kunnen elkaar straks waarschuwen over criminele praktijken

2022-07-04 Sectorplan lange termijn strategie corona in de kinderopvang vastgesteld

2022-07-04 Minister Kuipers vraagt RIVM en GGD voorbereidingen nieuwe vaccinatierondes te starten

2022-07-04 Nieuwe aanpak leefbaarheid en veiligheid in wijken

2022-07-04 Staatssecretaris Van Ooijen werkt aan hogere vaccinatiegraad en vaccinatievoorziening voor volwassenen

2022-07-04 De asielinstroom van week 26 bedroeg ongeveer 1.100

2022-07-04 Nieuw programma ouderenzorg: meer digitaal, meer thuis en meer eigen regie

2022-07-01 Extra geld voor tegengaan van jeugdcriminaliteit

2022-07-01 Nieuwe strafrechtelijke positie opsporingsambtenaar

2022-07-01 Binnen drie dagen overgaan tot ontruiming bij verdenking van kraken

Juni

2022-06-30 Opvragen politiegegevens standaard bij VOG voor specifieke beroepen

2022-06-30 Minister-president Rutte ontvangt minister-president Rama van Albanië

2022-06-30 Landelijke Eenheid van de politie wordt hervormd

2022-06-30 Verbod rolmodellen in gokreclames van kracht

2022-06-29 Zorgverzekering ontheemden Oekraïne verandert

2022-06-29 Nieuwe tabaksregels per 1 juli

2022-06-29 Dubbele achternaam tijdelijk ook mogelijk voor reeds geboren kinderen

2022-06-29 Extra maatregelen voor meer persveiligheid

2022-06-27 Minister-president Rutte, minister Hoekstra en minister Ollongren naar NAVO-top in Madrid

2022-06-27 De asielinstroom van week 25 bedroeg ongeveer 1.000

2022-06-24 Nieuwe afspraken voor verbetering gezondheidszorg in Caribisch deel Koninkrijk

2022-06-24 Kabinet en medeoverheden komen tot plan van aanpak voor doorstroming migratieketen

2022-06-24 Benoeming directeur-generaal Straffen en Beschermen bij Justitie en Veiligheid

2022-06-23Kabinet investeert 1,2 miljard in infrastructuur voor het sneller bouwen van 135.000 nieuwe woningen

2022-06-23 Meer instrumenten voor boa’s om zelfstandig en veilig te kunnen werken

2022-06-22 Eerste € 30 miljoen voor demonstratieprojecten groene waterstof

2022-06-22 Cybermaatregelen in meer sectoren maken Nederland en EU digitaal veiliger

2022-06-20 Koning en minister-president bij Nederlandse Veteranendag

2022-06-20 Verrekening voorschotten Tozo 2021 – informatie voor gemeenten

2022-06-20 De asielinstroom van week 24 bedroeg ongeveer 900

2022-06-17 Kabinet neemt maatregelen om doorstroom van migranten te verbeteren

2022-06-17 Ministerraad stemt in met nieuwe raad WRR

2022-06-17 NIOD en NIMH onderzoeken twintig jaar Nederlandse inzet in Afghanistan

2022-06-17 Nationale crisisstructuur geactiveerd doorstroom migratieketen

2022-06-16 Minister-president Rutte en minister Ollongren spreken op bijeenkomst Dutchbat-III-veteranen

2022-06-16 Minister-president bij Haags concertgala ‘Samen voor de Zorg’

2022-06-15 Staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bezoekt Sint Eustatius, Bonaire en Aruba van 20 tot en met 25 juni 2022

2022-06-15 Loket subsidieregeling voor behoud zorgmedewerkers met post-covidklachten vanaf vandaag open

2022-06-14 Bijeenkomst regeringsleiders en SG NAVO in aanloop naar NAVO-top Madrid

2022-06-14 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2022

2022-06-14 De asielinstroom van week 23 bedroeg ongeveer 1.000

2022-06-13 Bij nieuwe opleving corona wil het kabinet de samenleving zo lang mogelijk open houden

2022-06-10 Ruim 2,4 miljoen verkeersovertredingen in eerste vier maanden 2022

22022-06-10 Kabinet start brede beweging voor betere mentale gezondheid

022-06-08 Minister Helder wil regeldruk in de zorg verder verminderen

2022-06-08 Convenant voor versterking ondersteuning tweede generatie oorlogsgetroffenen

2022-06-08 Politiebonden, korpschef en minister van Justitie en Veiligheid zetten handtekening onder nieuwe politie-cao

2022-06-08 Versterking ondernemers in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit

2022-06-07 Edwin Velzel nieuwe externe adviseur Integraal Zorgakkoord

2022-06-07 75-plusser herkent NL-Alert beter door testbericht

2022-06-07 De asielinstroom van week 22 bedroeg ongeveer 1.000

2022-06-03 Minister-president Rutte ontvangt minister-president Di Rupo van Wallonië

2022-06-03 Kabinet richt nieuwe crisisorganisatie op voor bestrijding toekomstige pandemieën

2022-06-02 Kabinet presenteert vernieuwde aanpak dakloosheid: wonen eerst

Mei

2022-05-30 Minister-president Rutte brengt 1 juni bezoek aan Groningen

2022-05-30 De asielinstroom van week 21 bedroeg ongeveer 800

2022-05-27 Minister-president Rutte bij Memorial Day herdenking in Margraten

2022-05-25 Acties en financiering opvang vluchtelingen uit Oekraïne

2022-05-25 Gemeenten en provincies krijgen wettelijke taak tot opvang asielzoekers

2022-05-24 ndividueel gedrag bepalende voorwaarde bloed- en plasmadonatie

2022-05-24 Opnieuw financiële ondersteuning voor gemeenten om overlast door asielzoekers tegen te gaan

2022-05-23 De asielinstroom van week 20 bedroeg ongeveer 900

2022-05-23 40 miljoen euro voor regionale aanpak georganiseerde criminaliteit

2022-05-21 Melden van apenpokken-besmetting noodzakelijk om virus goed te bestrijden

2022-05-20 Kabinet blijft investeren in aanpak terrorisme en extremisme

2022-05-19 Minister-president Rutte brengt bezoek aan Ierland

2022-05-19 Gezondheidsrisico’s derdehands rook centraal in nieuwe PUUR rookvrij campagne

2022-05-18 Minister Yesilgöz-Zegerius spreekt in Irak over vervolgen ISIS-terroristen en steun aan Yezidi-gemeenschap

2022-05-18 Kabinetsdelegatie naar World Economic Forum in Davos

2022-05-18 Ministerie van JenV investeerde in 2021 in behoud van een goed functionerende rechtsstaat

2022-05-17 Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba bezoekt Nederland

2022-05-16 Rutte bij F-35-vliegers in Bulgarije: verlenging lastig vanwege beperking bij Defensie

2022-05-16 De asielinstroom van week 19 bedroeg ongeveer 700*

2022-05-16 Advies van de Raad van State over nieuwe Wetboek van Strafvordering

2022-05-16 Kabinet stelt Commissie advocatendiensten aan de Staat in

2022-05-13 Staatssecretaris Van Ooijen: prioriteit voor meest kwetsbare kinderen, marktwerking beperken

2022-05-12 Minister-president Rutte op 16 mei naar Bulgarije

2022-05-12 Verbeteringen VWS in financieel beheer coronacrisis

2022-05-12 Toespraak minister-president Rutte voor het Oekraïense parlement

2022-05-12 De asielinstroom van week 18 bedroeg ongeveer 800

2022-05-12 Minister-president Rutte en minister Jetten naar Denemarken voor top over windenergie

2022-05-09 Minister-president Rutte ontvangt premier Pashinyan van Armenië

2022-05-05 Onderhandelaarsakkoord nieuwe politie-cao

2022-05-02 De asielinstroom van week 17 bedroeg ongeveer 800

April

2022-04-29 Toekomstbestendigheid van de Wet BIG

2022-04-29 Nederland stuurt forensisch opsporingsteam naar Oekraïne

2022-04-26 Kamerbrief met besluiten kabinet over opvang vluchtelingen uit Oekraïne

2022-04-26 Verkopers verplicht om updates voor digitale producten en diensten te leveren

2022-04-26 Extra geld voor aanpak jonge aanwas criminaliteit in 15 gemeenten

2022-04-25 De asielinstroom van week16 bedroeg ongeveer 700

2022-04-22 President Džaferović van Bosnië en Herzegovina brengt bezoek aan Nederland

2022-04-21 Dreigingsbeeld NCTV: terroristische aanslag voorstelbaar, geen concrete aanwijzingen

2022-04-20 Nationale Herdenking en Viering van de Bevrijding 4 en 5 mei

2022-04-20 Subsidieregeling Coronabanen in de Zorg 2022 opnieuw opgestart

2022-04-19 België en Nederland gaan meer samenwerken op vlak van veiligheid en energieomslag

2022-04-19 Het virus blijft onder ons, waakzaamheid is geboden

2022-04-19 De asielinstroom van week 15 bedroeg ongeveer 700

2022-04-14 Blijvend investeren in bewaking en beveiliging – hoeders van de rechtstaat

2022-04-14 Belgisch-Nederlands regeringsoverleg

2022-04-14 OV-bedrijven krijgen heel 2022 coronavergoeding

2022-04-14 Kabinet start plan pandemische paraatheid

2022-04-13 Koning, Prinses Margriet, Prins Pieter-Christiaan en minister-president bij Invictus Games

2022-04-13 Minimumtarief tolken in overheidsdienst tussentijds verhoogd

2022-04-11 Weerwind: Adoptie uit het buitenland alleen onder striktere voorwaarden

2022-04-11 De asielinstroom van week 14 bedroeg ongeveer 900

2022-04-08 Zelftesten vanaf maandag voldoende

2022-04-08 Komend halfjaar voor 13.500 statushouders huisvesting nodig

2022-04-08 Jongerenpanel Mentale Gezondheid van start

2022-04-06 Veiligheidsregio’s, gemeenten en particulieren bieden vluchtelingen een veilig onderkomen

2022-04-06 Minister-president Rutte naar Rome voor bezoek aan premier Draghi

2022-04-05 Pendelbus tussen Emmen en AZC in Ter Apel opnieuw verlengd

2022-04-04 De asielinstroom van week 13 bedroeg ongeveer 1.000

2022-04-01 Ministerraad stemt in met voortduringswet wettelijke taak burgemeesters voor opvang Oekraïne

2022-04-01 Langetermijnstrategie COVID-19

Maart

2022-03-31 Extra-ondersteuning-gedupeerde-ouders-met-uithuisgeplaatste-kinderen

2022-03-31 Opnieuw maandelijkse test sirenes

2022-03-31Meer dan 8 miljoen geconstateerde verkeersovertredingen in 2021

2022-03-30 Opvang van vluchtelingen uit Oekraïne krijgt verder vorm

2022-03-30 Koningspaar biedt diner aan ter gelegenheid van aantreden nieuw kabinet-Rutte IV

2022-03-29 Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima, Prinses Beatrix en minister-president Rutte bij uitreiking Four Freedoms Awards 2022

2022-03-28 Versterk Europese samenwerking in nationale en internationale strafzaken

2022-03-28 Minister-president Rutte op bezoek bij minister-president Sánchez van Spanje

2022-03-28 De asielinstroom van week 12, bedroeg ongeveer 1.000

2022-03-25 Verlenging coronaleningen Aruba, Curaçao en Sint Maarten

2022-02-25 Extra coronaprik nu ook voor 60-plussers

2022-03-24 Nederland ondersteunt Internationaal Strafhof in onderzoek Oekraïne

2022-03-21 Minister-president Rutte naar Turkije voor gesprek met president Erdogan

2022-03-21 De asielinstroom van week 11 bedroeg ongeveer 1000

2022-03-18 Yesilgöz-Zegerius spreekt met afgevaardigden Yezidi-gemeenschap

2022-03-18 Kabinet stelt Comité ‘Stilstaan bij Corona’ in

2022-03-18 Minister-president Rutte naar Litouwen en Polen

2022-03-17 Kabinet biedt vluchtelingen uit Oekraïne verder perspectief

2022-03-15 Verdere versoepelingen coronamaatregelen

2022-03-15 Extra investeringen in strijd tegen internationale drugssmokkel

2022-03-14 De asielinstroom van week 10 bedroeg ongeveer 900

2022-03-11 Extra mRNA-prik mogelijk na Janssen-vaccin en booster

2022-03-11 Benoeming directeur-generaal Dienst Justitiële Inrichtingen

2022-03-11 Coulanceregeling voor schade wateroverlast Limburg en Noord-Brabant

2022-03-11 Coronavaccin Novavax per 14 maart in Nederland beschikbaar

2022-03-10 Nederlandse samenwerking terrorismebestrijding en ondermijning

2022-03-08 Digitaliseringsstrategie: meer regie en publieke waarden centraal

2022-03-07 Kabinetsdelegatie naar Parijs voor regeringsconsultaties met Franse regering

2022-03-07 Boostervaccinatie beschikbaar voor jongeren van 12 t/m 17 jaar

2022-03-07 De asielinstroom van week 9 bedroeg ongeveer 800

2022-03-02 Sirenes loeien op maandag 7 maart

2022-03-02 Kabinet maakt werk van gedwongen coronatest bij vreemdelingen met een vertrekplicht

2022-03-02 Nederland levert medicijnen en medische hulpgoederen aan Oekraïne

Februari

2022-02-28 Per 1 maart 2022 verkeersboetes aangepast aan mate gevaarzetting

2022-02-28 De asielinstroom van week 8 bedroeg ongeveer 700

2022-02-28 Oproep aan ouders: werk uw kinderopvangtoeslaggegevens uiterlijk 30 april 2022 bij

2022-02-28 Strafbaarstelling spionage gemoderniseerd

2022-02-25 Delen van persoonsgegevens met als doel intimidatie wordt strafbaar

2022-02-25 Bachelor Medisch Hulpverlener krijgt BIG-registratie en functioneel zelfstandige bevoegdheid

2022-02-25 Corona-steunpakket voor banen en economie stopt per tweede kwartaal 2022

2022-02-25 Benoemingen Gemeenschappelijk Hof van Justitie

2022-02-25 Tijdelijke ondersteuning voor behoud zorgmedewerkers met post-covidklachten

2022-02-25 Invoering woonplaatsbeginsel beschermd wonen per 2023 niet langer haalbaar

2022-02-24 Succesvol overleg tussen de ministers van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten over de justitiële samenwerking

2022-02-24 Anderhalve meter afstand niet meer verplicht vanaf 25 februari

2022-02-24 Extra coronaprik voor 70-plussers, bewoners van verpleeghuizen en mensen met een ernstig verminderde weerstand

2022-02-22 Beschermen nationale veiligheid vereist stevige maatregelen

2022-02-21 Minister-president Rutte ontvangt secretaris-generaal van de NAVO

2022-02-21 Livestream: ontdek het belang van de NAVO (ook voor Nederland)

2022-02-21 De asielinstroom van week 7 bedroeg ongeveer 700

2022-02-18 Benoemingen Hoge Raad der Nederlanden

2022-02-18 Koninklijk Paar, minister-president Rutte en minister Helder ontvangen medaillewinnaars Olympische Winterspelen 2022

2022-02-15 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/02/15/groot-aantal-reisadviezen-krijgt-andere-kleur

2022-02-15 Alles kan weer open in 3 stappen

2022-02-14 Koning en minister-president ontvangen president van Colombia

2022-02-14 De asielinstroom van week 6 bedroeg ongeveer 600

2022-02-11 Boostervaccinatie voor jongeren van 12 t/m 17 jaar mogelijk na goedkeuring EMA

2022-02-10 Regeling die versoepeling coronaregels per 18 februari mogelijk maakt naar de Tweede Kamer gestuurd

2022-02-07 De asielinstroom van week 5 bedroeg ongeveer 600

2022-02-04 Schikking tussen de Staat en De Telegraaf over tv-gids gegevens

2022-02-03 Geldigheid coronatoegangsbewijs vanaf 8 februari gewijzigd

2022-02-03 Strategisch Omgevingsbeeld 2021 – Maatschappelijke ontwikkelingen compact in beeld

2022-02-02 Verlenging regeling Coronabanen in de zorg tijdelijk opgeschort

202-02-01 Minister-president Rutte naar Brussel voor gesprekken met voorzitters van Europees Parlement, Europese Raad en Europese Commissie

Januari

2022-01-31 Minister-president Rutte en minister Hoekstra bezoeken Oekraïne en Moldavië

2022-01-31 De asielinstroom van week 4 bedroeg ongeveer 700

2022-01-28 Nieuwe versie protocol Kinderopvang

2022-01-28 Minister-president Rutte bij Nationale Holocaust Herdenking

2022-01-27 VWS breidt publiekscampagne boostervaccinatie uit

2022-01-25 Open, tenzij: bijna alles open tot 22.00 uur

2022-01-25 Minister Grapperhaus bezoekt NFI

2022-01-24 De asielinstroom van week 3 bedroeg ongeveer 600

2022-01-20 Nieuwe versie protocol Kinderopvang

2022-01-17 De asielinstroom van week 2 bedroeg ongeveer 700

2022-01-14 Weer fysiek onderwijs op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten

2021-01-14 Winkels, sportclubs en kappers weer open per zaterdag 15 januari

2022-01-11 Minister-president Rutte bezoekt bondskanselier Scholz

2022-01-10 Ontslagverlening en benoeming kabinet

2022-01-10 Kabinet-Rutte IV beëdigd

2022-01-10 De asielinstroom van week 1 bedroeg ongeveer 600

2022-01-07 Europese Insolventieverordening van toepassing op openbare akkoordprocedure buiten faillissement

2022-01-03 De asielinstroom van week 52 bedroeg ongeveer 700

2022-01-01 Statement minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid over de jaarwisseling 2021-2022