Augustus

2023-08-04 Nederland schort directe samenwerking met overheid Niger op

Juli

2023-07-19 Brussel zet stap richting veiligere digitale producten

2023-07-18 Benoeming minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

2023-07-17 € 70 miljoen voor scholing en begeleiding van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie

2023-07-14 Kabinet verbiedt ontkenning Holocaust

2023-07-13 Lagere huurlasten en betere toegang tot betaalbare woningen

2023-07-12 Woningbouwopgave stijgt naar 981.000 tot en met 2030

2023-07-11 Meer statushouders aan het werk

2023-07-07 Negen commerciële radiostations gaan na veiling tot 2035 landelijk uitzenden

2023-07-06 Helft maatregelen schade en versterken Groningen gestart

2023-07-05 Dit najaar nieuwe vaccinatieronde tegen corona voor risicogroepen en zorgmedewerkers

2023-07-04 Mobieltjes niet meer welkom in klaslokaal

2023-07-03 Straffer strafrechtelijke aanpak tegen georganiseerde misdaad

Juni

2023-06-30 Nationaal Groeifonds: 4 miljard naar 18 projecten voor duurzame economische groei en toekomstige welvaart

2023-06-29 Transformatie vakantieparken draagt bij aan oplossen woningtekort

2023-06-28 Europese Commissie presenteert voorstel digitale euro

2023-06-27 Voortgang wonen en ouderen: versterken regie op ouderenhuisvesting

2023-06-26 Zeggenschap van zorgmedewerkers wettelijk vastgelegd

2023-06-23 Gaswinning Groningen stopt per 1 oktober 2023

2023-06-22 Uitleveringsverdrag met Marokko versterkt aanpak georganiseerde misdaad

2023-06-21 Nederland sluit nieuw belastingverdrag met België

2023-06-20 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2023

2023-06-19 Eerherstel Anton de Kom en speciale leerstoel bij de VU

2023-06-15 Minister Helder werkt aan sportwet

2023-06-14 Kinderbijslag komende kwartalen iets omlaag

2023-06-13 STAP-budget in aangepaste vorm verder

2023-06-12 Aanpak piekbelasting van start

2023-06-09 Volgende stap binnen nieuwe Participatiewet

2023-06-08 Meer sociale huurwoningen voor groeiend aantal mensen met specifieke woon- en zorgbehoeften

2023-06-07 Kabinet zet in op energieopslag

2023-06-06 Studenten hogescholen en universiteiten ontvangen vanaf september weer een basisbeurs

2023-06-05 Werkgever en werknemer vanaf 1 juli 2023 verplicht om visie op re-integratietraject te geven

2023-06-02 Aanvullende maatregelen om hersteloperatie te versnellen

2023-06-01 Vanaf 1 juli betaal je extra voor wegwerpbekers en -bakjes met plastic

Mei

2023-05-31 Minister Kaag wil geldopnemen bij Geldmaatautomaten gratis houden voor particuliere klanten

2023-05-30 Dreigingsbeeld NCTV: terroristische dreiging op Nederland toegenomen

2023-05-26 Nieuwe regelgeving beschermt consumenten overal tegen onveilige producten

2023-05-25 Minister De Jonge pleit voor actieve rol provincies bij volkshuisvesting

2023-05-24 Nederland wil snel starten met opleiden Oekraïense vliegers voor F-16

2023-05-23 Staat stelt 3M aansprakelijk voor PFAS-schade in de Westerschelde

2023-05-22 Voortgang woningbouw: doorbouwen in veranderende omstandigheden

2023-05-12 Groot draagvlak voor maatregelen betaalbare huur

2023-05-11 Start nieuwe vorm kennisuitwisseling tussen gemeenten en het Rijk

2023-05-10 Staat van het Onderwijs 2023

2023-05-09 Verbeteren van welzijn studenten door aanpassen bindend studieadvies

2023-05-08 Start van nieuwe campagne: “Kort ritje? Da’s zo gefietst”

2023-05-02 Beëindigingsregelingen goedgekeurd door de Europese Commissie

2023-05-01 Warmtepomp de norm vanaf 2026: goed voor klimaat en de energierekening

April

2023-04-26 Zorgvuldige invoering nieuw kinderopvangstelsel

2023-04-25 Op weg naar erkenning, herstel en perspectief

2023-04-24 Nederland en het VK breiden energie-samenwerking uit met nieuwe elektriciteitsverbinding

2023-04-20 Nederland koopt Leopard-2 tanks voor Oekraïne

2023-04-19 35 miljoen met voorrang naar kwetsbare wijken voor tegengaan energiearmoede

2023-04-18 Eerste Kamer stemt vóór Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

2023-04-17 Gunstige kabinetsgarantie voor ondernemers met vier jaar verlengd

2023-04-14 Kabinet werkt aan regeling levensbeëindiging voor kinderen tot 12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden

2023-04-13 Definitief besluit: concentratie kinderhartchirurgie in Rotterdam en Groningen

2023-04-12 Geneesmiddel Libmeldy niet in verzekerd pakket

2023-04-11 Definitief startschot voor extra investering van € 200 miljoen per jaar in onderwijs en onderzoek

2023-04-06 Noodplan voor verstoring gaslevering verder uitgewerkt

2023-04-05 400 nieuwe schone vrachtwagens de weg op

2023-04-04 Groep gedupeerde toeslagenouders scherper in beeld door tijdelijke wet

2023-04-03 Meer evenwicht op de arbeidsmarkt

Maart

2023-03-31 Helft Groningse gasputten per 1 april dicht

2023-03-30 Kabinet trekt extra geld uit voor voedselhulp en bestrijding menstruatiearmoede

2023-03-29 Samenloop van regelingen pakt nadelig uit voor groep alleenverdieners met uitkering

2023-03-28 Resultaten depositiemeting RIVM in IJmondregio

2023-03-27 Statiegeld op blik vanaf 1 april

2023-03-24 Wetsvoorstel gemeentelijke taak asielopvang naar Tweede Kamer

2023-03-23 Kabinet zet volgende stap in klimaatbestendig bouwen

2023-03-22 Negen gemeenten krijgen 18 miljoen euro voor aanpak winkelgebieden

2023-03-21 Kabinet ontraadt gebruik spionagegevoelige apps voor ambtenaren Rijksoverheid

2023-03-20 Ondernemers kunnen vanaf dinsdag 21 maart TEK-regeling aanvragen

2023-03-17 Vaccinatietraject vogelgriep gaat door met twee vaccins

2023-03-16 Heijnen: meer ambitie nodig bij terugdringen verpakkingsafval

2023-03-15 Kabinet start consultatie over terugdringen geluidshinder rondom Schiphol

2023-03-14 Invoering Omgevingswet op 1 januari 2024

2023-03-13 Kabinet en maritieme maakindustrie gaan samen sectoragenda opstellen

2023-03-10 Laatste specifieke corona-adviezen vervallen, maar gebruik je gezonde verstand bij luchtwegklachten

2023-03-09 Kabinet roept ondernemers op tot actie bij achterstand coronabelastingschuld

2023-03-08 Kabinet wil afsluitregels voor energie structureel aanscherpen

2023-03-07 Europese Unie (EU) komt met sancties tegen verantwoordelijken seksueel geweld

2023-03-06 Vijlbrief: “Bewoners niet meer de dupe van hoger beroep”

2023-03-02 Nederland steunt adviesaanvraag Vanuatu over plichten van landen op het gebied van klimaat

2023-03-01 Reactie minister Yeşilgöz-Zegerius op OvV-rapport ‘Bewaken en beveiligen’

Februari

2023-02-28 89% van de Nederlanders vindt de Grondwet belangrijk

2023-02-24 Kabinet trekt definitief 397 miljoen euro uit voor vijf Nationaal Groeifondsprojecten

2023-02-23 Versterking van GGD’en voor pandemische paraatheid

2023-02-22 Verkenning afbouw koopkrachtpakket na 2023

2023-02-17 Recht op huurtoeslag voor meer huurders met lage inkomens

2023-02-16 Beschermende maatregelen in drie natuurgebieden op de Noordzee

2023-02-15 Kabinet: € 10 miljoen extra voor hulp aan slachtoffers aardbeving

2023-02-13 Concentratie kinderhartchirurgie beoogd in Rotterdam en Groningen

2023-02-10 Nederland niet meer afhankelijk van energie uit Rusland

2023-02-09 Advies Ecologische Autoriteit op concept handreiking gebiedsprogramma’s

2023-02-07 Tijdelijk Noodfonds Energie biedt steun aan kwetsbare huishoudens

2023-02-06 Aangescherpte STAP-regeling herstart 28 februari

2023-02-03 Versnelling in de hersteloperatie

2023-02-02 Nederland: ‘Naast kritieke grondstoffen ook halfproducten onderdeel CRMA’

2023-02-01 Atypische variant BSE aangetroffen bij rund in Zuid-Holland

Januari

2023-01-31 Ruim 80.000 nieuwe woningen in 2022

2023-01-30 Cultuurbudget voor mbo-studenten

2023-01-27 Verhoging maximumprijzen om geneesmiddelen beschikbaar te houden

2023-01-26 Rijk, medeoverheden en bedrijfsleven: snel zekerheid nodig over startdatum Omgevingswet

2023-01-24 Nederlandse landbouwexport in 2022: gestegen exportwaarde door gestegen prijzen

2023-01-23 Weerwind scherpt vernieuwing stelsel rechtsbijstand aan

2023-01-20 Naar een verbod voor dieren die lijden onder hun uiterlijk

2023-01-19 Rijk zet in op forse versnelling woningbouw

2023-01-17 Non-discriminatiegronden Grondwet uitgebreid met handicap en seksuele gerichtheid

2023-01-16 Financiële impuls voor gemeenten om toegankelijkheid verkiezingen te verbeteren

2023-01-13 Actieprogramma tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

2023-01-10 Meer samenwerking Nederlandse en Belgische douane bij aanpak drugssmokkel

2023-01-09 Basisscholen kunnen helpen bij herkennen slachtoffers kindermisbruik