Februari

2023-02-24 Kabinet trekt definitief 397 miljoen euro uit voor vijf Nationaal Groeifondsprojecten

2023-02-23 Versterking van GGD’en voor pandemische paraatheid

2023-02-22 Verkenning afbouw koopkrachtpakket na 2023

2023-02-17 Recht op huurtoeslag voor meer huurders met lage inkomens

2023-02-16 Beschermende maatregelen in drie natuurgebieden op de Noordzee

2023-02-15 Kabinet: € 10 miljoen extra voor hulp aan slachtoffers aardbeving

2023-02-13 Concentratie kinderhartchirurgie beoogd in Rotterdam en Groningen

2023-02-10 Nederland niet meer afhankelijk van energie uit Rusland

2023-02-09 Advies Ecologische Autoriteit op concept handreiking gebiedsprogramma’s

2023-02-07 Tijdelijk Noodfonds Energie biedt steun aan kwetsbare huishoudens

2023-02-06 Aangescherpte STAP-regeling herstart 28 februari

2023-02-03 Versnelling in de hersteloperatie

2023-02-02 Nederland: ‘Naast kritieke grondstoffen ook halfproducten onderdeel CRMA’

2023-02-01 Atypische variant BSE aangetroffen bij rund in Zuid-Holland

Januari

2023-01-31 Ruim 80.000 nieuwe woningen in 2022

2023-01-30 Cultuurbudget voor mbo-studenten

2023-01-27 Verhoging maximumprijzen om geneesmiddelen beschikbaar te houden

2023-01-26 Rijk, medeoverheden en bedrijfsleven: snel zekerheid nodig over startdatum Omgevingswet

2023-01-24 Nederlandse landbouwexport in 2022: gestegen exportwaarde door gestegen prijzen

2023-01-23 Weerwind scherpt vernieuwing stelsel rechtsbijstand aan

2023-01-20 Naar een verbod voor dieren die lijden onder hun uiterlijk

2023-01-19 Rijk zet in op forse versnelling woningbouw

2023-01-17 Non-discriminatiegronden Grondwet uitgebreid met handicap en seksuele gerichtheid

2023-01-16 Financiële impuls voor gemeenten om toegankelijkheid verkiezingen te verbeteren

2023-01-13 Actieprogramma tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

2023-01-09 Basisscholen kunnen helpen bij herkennen slachtoffers kindermisbruik