December

2023-12-29 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat: belangrijkste wijzigingen per begin 2024

2023-12-29 Wijzigingen wet- en regelgeving Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening per 1 januari 2024

2023-12-27 Correctie voorlopige bijstandsbudgetten 2024 – informatie voor gemeenten

2023-12-22 5,8% maximale huurverhoging gereguleerde sector in 2024

2023-12-21 Maatregelen voor bewuster speelgedrag en betere bescherming spelers van kansspelen

2023-12-20 Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2024

2023-12-19 € 34 miljoen voor het versneld vinden van woonruimte voor mensen die extra hulp nodig hebben

2023-12-18 € 300 miljoen voor versnelde woningbouw: loket Woningbouwimpuls voor de laatste keer open

2023-12-15 Aanloopfase van experiment gesloten coffeeshopketen van start in Breda en Tilburg

2023-12-13 Kabinet zet volgende stap bij balans in internationalisering onderwijs

2023-12-12 NCTV verhoogt dreigingsniveau terrorisme van 3 naar 4

2023-12-12 Subsidieregeling voor verduurzaming woningen en gebouwen opnieuw open met verhoogd budget

2023-12-08 Nederland benoemt humanitair gezant voor Gaza-crisis

2023-12-07 Van Gennip: loonkloof tussen mannen en vrouwen sneller dichten

2023-12-06 Horeca en geluidstechnici doen mee met aanpak voorkomen gehoorschade

2023-12-05 Klimaattop Dubai: eerste Afrikaanse landen tekenen Nederlands initiatief voor meer schone vrachtwagens

2023-12-04 Liesje Schreinemacher draagt haar taken over aan Geoffrey van Leeuwen

2023-12-01 Nationaal Plan Energiesysteem definitief vastgesteld

November

2023-11-30 Geoffrey van Leeuwen minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

2023-11-29 Asielzoekers mogen meer dan 24 weken per jaar werken

2023-11-28 Lichtpunten in onderwijs na corona, maar uitdaging op basisvaardigheden blijft groot

2023-11-27 Ongehoord Nederland behoudt voorlopige erkenning

2023-11-24 Najaarsnota 2023: Minder uitgaven dan begroot

2023-11-23 Wetsvoorstel collectieve warmte voor betaalbare en duurzame warmtelevering aan burgers en bedrijven

2023-11-21 Kwartiermakers toekomst accountancysector: onvoldoende veranderingsbereidheid bij accountancysector

2023-11-20 Maximale rente op krediet stijgt naar 15%

2023-11-17 Kabinet reserveert ruim 2 miljard euro voor steun aan Oekraïne

2023-11-16 Meer gedupeerde ouders in het buitenland komen in aanmerking voor ondersteuning

2023-11-15 Beveiligingsmaatregelen voor burgemeesters, gedeputeerden en waterschapsbestuurders uitgebreid

2023-11-14 Vogelgriep vastgesteld in Middelie, landelijke ophokplicht weer ingesteld

2023-11-11 STAP-budget voor het laatst open

2023-11-10 Sneller aanpakken en hogere straffen voor ronselen volmachtstemmen

2023-11-09 Nederland voorlopig veilig voor stijgende zee, maar moet leren omgaan met verzilting

2023-11-08 Praktische tips voor gemeenten bij spanningen en polarisatie door conflict in Israël en de Palestijnse gebieden

2023-11-07 Ook afspraken over mobieltjes op basisscholen en in gespecialiseerd onderwijs

2023-11-06 Publiekscampagne over toestemming voor delen medische gegevens

2023-11-02 Bedrijfsleven, kennissector en overheid leggen gezamenlijke innovatie-inzet vast

2023-11-02 Meer hypotheekruimte voor verduurzaming, alleenstaanden en studenten

Oktober

2023-10-31 Nieuwe VWS-campagne maakt onzichtbare verhalen van eenzame jongeren zichtbaar

2023-10-30 Bibliotheken gaan scholen helpen met verbeteren leesvaardigheid

2023-10-27 Alle mijnbouwschade Limburg vanaf 2024 hersteld

2023-10-26 Klimaatnota 2023: Klimaatdoelen voor het eerst in zicht, uitvoering is de sleutel voor succes

2023-10-25 Kabinet vraagt RIVM om onderzoek naar effecten Chemours

2023-10-24 Meer mkb’ers benutten digitalisering, toegang tot gigabitinternet verbeterd

2023-10-23 Kabinet zet volgende stap op weg naar Einsteintelescoop in Nederland

2023-10-20 Nederland sluit douaneverdrag met Ecuador

2023-10-18 Landelijk tarief voor jeugdbeschermers

2023-10-17 Nederland trekt € 10 miljoen extra uit voor humanitaire hulp aan Gaza

2023-10-16 Nederland en Denemarken werken samen aan transport en opslag van CO2

2023-10-13 Veel potentie om aan de rand van stad en dorp een straatje bij te bouwen

2023-11-12 Experiment digitale meldplicht voor gebiedsverboden in Rotterdam, Leeuwarden en Utrecht

2023-10-11 Militaire Airbus vertrokken naar Tel Aviv voor repatriëring Nederlanders

2023-10-10 Nieuw toelatingsstelsel moet misstanden bij uitzendbureaus tegengaan

2023-10-09 Minimumloon omhoog en invoering uniform uurloon per 1 januari 2024

2023-10-06 Afhandeling aardbevingsschade: Van schadevergoeding naar daadwerkelijk schadeherstel zonder gedoe

2023-10-05 Nederland rehabiliteert Curaçaose verzetsheld Tula

2023-10-04 Kabinet maakt gebaar van erkenning naar ouderen van Surinaamse herkomst

2023-10-02 Extra kabinetsbijdrage aan ruimtevaart en deelname aan Artemis-akkoorden

September

2023-09-29 Verbetermaatregelen hersteloperatie leiden tot versnelling

2023-09-28 Versnelde afhandeling aanvullende schade voor toeslagenouders van start

2023-09-26 Verwachte toegestane huurstijgingen 2024

2023-09-25 € 210 miljoen extra voor isolatie en warmtepompen

2023-09-22 Leefomgeving IJmond moet beter

2023-09-19 € 2 miljard extra voor armoedebestrijding

2023-09-18 Gericht hulpaanbod voor slachtoffers kinderopvangtoeslagenaffaire met uithuisgeplaatste kinderen

2023-09-14 Minister Bruins Slot in gesprek met door Rusland ontvoerde kinderen uit Oekraïne

2023-09-13 Eerste coronaprikken najaarsronde 2023 vanaf 2 oktober gezet

2023-09-11 Kabinetsreactie ‘Gezag herwinnen’: een bekwame, betrouwbare en betrokken overheid

2023-09-08 Slagingspercentages eindexamens ondanks impact corona weer richting normaal

2023-09-07 Nieuwe inrichting Commissie Werkelijke Schade moet afhandeling versnellen

2023-09-05 Kadaster neemt maatregelen tegen misbruik register

2023-09-04 Nieuwe taakverdeling ministers

2023-09-01 Minder geluidshinder voor omwonenden: nieuwe balans Schiphol

Augustus

2023-08-31 Natuur blijkt gevoeliger voor stikstof, opgave voor natuurherstel is groter dan gedacht

2023-08-29 Tijdelijke bescherming stopt per 4 september 2023 voor derdelanders uit Oekraïne

2023-08-25 Herfinanciering covidleningen Curaçao, Sint Maarten en Aruba

2023-08-24 Overheid start klimaatcampagne “Zet ook de knop om”

2023-08-21 Minister Paul geeft startsein voor nieuwe schooljaar

2023-08-15 Geld voor scholen die statushouders opleiden tot docent

2023-08-14 Details gunning NS bekend: kabinet wil investeren in zekerheid voor treinreiziger

2023-08-04 Nederland schort directe samenwerking met overheid Niger op

Juli

2023-07-19 Brussel zet stap richting veiligere digitale producten

2023-07-18 Benoeming minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

2023-07-17 € 70 miljoen voor scholing en begeleiding van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie

2023-07-14 Kabinet verbiedt ontkenning Holocaust

2023-07-13 Lagere huurlasten en betere toegang tot betaalbare woningen

2023-07-12 Woningbouwopgave stijgt naar 981.000 tot en met 2030

2023-07-11 Meer statushouders aan het werk

2023-07-07 Negen commerciële radiostations gaan na veiling tot 2035 landelijk uitzenden

2023-07-06 Helft maatregelen schade en versterken Groningen gestart

2023-07-05 Dit najaar nieuwe vaccinatieronde tegen corona voor risicogroepen en zorgmedewerkers

2023-07-04 Mobieltjes niet meer welkom in klaslokaal

2023-07-03 Straffer strafrechtelijke aanpak tegen georganiseerde misdaad

Juni

2023-06-30 Nationaal Groeifonds: 4 miljard naar 18 projecten voor duurzame economische groei en toekomstige welvaart

2023-06-29 Transformatie vakantieparken draagt bij aan oplossen woningtekort

2023-06-28 Europese Commissie presenteert voorstel digitale euro

2023-06-27 Voortgang wonen en ouderen: versterken regie op ouderenhuisvesting

2023-06-26 Zeggenschap van zorgmedewerkers wettelijk vastgelegd

2023-06-23 Gaswinning Groningen stopt per 1 oktober 2023

2023-06-22 Uitleveringsverdrag met Marokko versterkt aanpak georganiseerde misdaad

2023-06-21 Nederland sluit nieuw belastingverdrag met België

2023-06-20 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2023

2023-06-19 Eerherstel Anton de Kom en speciale leerstoel bij de VU

2023-06-15 Minister Helder werkt aan sportwet

2023-06-14 Kinderbijslag komende kwartalen iets omlaag

2023-06-13 STAP-budget in aangepaste vorm verder

2023-06-12 Aanpak piekbelasting van start

2023-06-09 Volgende stap binnen nieuwe Participatiewet

2023-06-08 Meer sociale huurwoningen voor groeiend aantal mensen met specifieke woon- en zorgbehoeften

2023-06-07 Kabinet zet in op energieopslag

2023-06-06 Studenten hogescholen en universiteiten ontvangen vanaf september weer een basisbeurs

2023-06-05 Werkgever en werknemer vanaf 1 juli 2023 verplicht om visie op re-integratietraject te geven

2023-06-02 Aanvullende maatregelen om hersteloperatie te versnellen

2023-06-01 Vanaf 1 juli betaal je extra voor wegwerpbekers en -bakjes met plastic

Mei

2023-05-31 Minister Kaag wil geldopnemen bij Geldmaatautomaten gratis houden voor particuliere klanten

2023-05-30 Dreigingsbeeld NCTV: terroristische dreiging op Nederland toegenomen

2023-05-26 Nieuwe regelgeving beschermt consumenten overal tegen onveilige producten

2023-05-25 Minister De Jonge pleit voor actieve rol provincies bij volkshuisvesting

2023-05-24 Nederland wil snel starten met opleiden Oekraïense vliegers voor F-16

2023-05-23 Staat stelt 3M aansprakelijk voor PFAS-schade in de Westerschelde

2023-05-22 Voortgang woningbouw: doorbouwen in veranderende omstandigheden

2023-05-12 Groot draagvlak voor maatregelen betaalbare huur

2023-05-11 Start nieuwe vorm kennisuitwisseling tussen gemeenten en het Rijk

2023-05-10 Staat van het Onderwijs 2023

2023-05-09 Verbeteren van welzijn studenten door aanpassen bindend studieadvies

2023-05-08 Start van nieuwe campagne: “Kort ritje? Da’s zo gefietst”

2023-05-02 Beëindigingsregelingen goedgekeurd door de Europese Commissie

2023-05-01 Warmtepomp de norm vanaf 2026: goed voor klimaat en de energierekening

April

2023-04-26 Zorgvuldige invoering nieuw kinderopvangstelsel

2023-04-25 Op weg naar erkenning, herstel en perspectief

2023-04-24 Nederland en het VK breiden energie-samenwerking uit met nieuwe elektriciteitsverbinding

2023-04-20 Nederland koopt Leopard-2 tanks voor Oekraïne

2023-04-19 35 miljoen met voorrang naar kwetsbare wijken voor tegengaan energiearmoede

2023-04-18 Eerste Kamer stemt vóór Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

2023-04-17 Gunstige kabinetsgarantie voor ondernemers met vier jaar verlengd

2023-04-14 Kabinet werkt aan regeling levensbeëindiging voor kinderen tot 12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden

2023-04-13 Definitief besluit: concentratie kinderhartchirurgie in Rotterdam en Groningen

2023-04-12 Geneesmiddel Libmeldy niet in verzekerd pakket

2023-04-11 Definitief startschot voor extra investering van € 200 miljoen per jaar in onderwijs en onderzoek

2023-04-06 Noodplan voor verstoring gaslevering verder uitgewerkt

2023-04-05 400 nieuwe schone vrachtwagens de weg op

2023-04-04 Groep gedupeerde toeslagenouders scherper in beeld door tijdelijke wet

2023-04-03 Meer evenwicht op de arbeidsmarkt

Maart

2023-03-31 Helft Groningse gasputten per 1 april dicht

2023-03-30 Kabinet trekt extra geld uit voor voedselhulp en bestrijding menstruatiearmoede

2023-03-29 Samenloop van regelingen pakt nadelig uit voor groep alleenverdieners met uitkering

2023-03-28 Resultaten depositiemeting RIVM in IJmondregio

2023-03-27 Statiegeld op blik vanaf 1 april

2023-03-24 Wetsvoorstel gemeentelijke taak asielopvang naar Tweede Kamer

2023-03-23 Kabinet zet volgende stap in klimaatbestendig bouwen

2023-03-22 Negen gemeenten krijgen 18 miljoen euro voor aanpak winkelgebieden

2023-03-21 Kabinet ontraadt gebruik spionagegevoelige apps voor ambtenaren Rijksoverheid

2023-03-20 Ondernemers kunnen vanaf dinsdag 21 maart TEK-regeling aanvragen

2023-03-17 Vaccinatietraject vogelgriep gaat door met twee vaccins

2023-03-16 Heijnen: meer ambitie nodig bij terugdringen verpakkingsafval

2023-03-15 Kabinet start consultatie over terugdringen geluidshinder rondom Schiphol

2023-03-14 Invoering Omgevingswet op 1 januari 2024

2023-03-13 Kabinet en maritieme maakindustrie gaan samen sectoragenda opstellen

2023-03-10 Laatste specifieke corona-adviezen vervallen, maar gebruik je gezonde verstand bij luchtwegklachten

2023-03-09 Kabinet roept ondernemers op tot actie bij achterstand coronabelastingschuld

2023-03-08 Kabinet wil afsluitregels voor energie structureel aanscherpen

2023-03-07 Europese Unie (EU) komt met sancties tegen verantwoordelijken seksueel geweld

2023-03-06 Vijlbrief: “Bewoners niet meer de dupe van hoger beroep”

2023-03-02 Nederland steunt adviesaanvraag Vanuatu over plichten van landen op het gebied van klimaat

2023-03-01 Reactie minister Yeşilgöz-Zegerius op OvV-rapport ‘Bewaken en beveiligen’

Februari

2023-02-28 89% van de Nederlanders vindt de Grondwet belangrijk

2023-02-24 Kabinet trekt definitief 397 miljoen euro uit voor vijf Nationaal Groeifondsprojecten

2023-02-23 Versterking van GGD’en voor pandemische paraatheid

2023-02-22 Verkenning afbouw koopkrachtpakket na 2023

2023-02-17 Recht op huurtoeslag voor meer huurders met lage inkomens

2023-02-16 Beschermende maatregelen in drie natuurgebieden op de Noordzee

2023-02-15 Kabinet: € 10 miljoen extra voor hulp aan slachtoffers aardbeving

2023-02-13 Concentratie kinderhartchirurgie beoogd in Rotterdam en Groningen

2023-02-10 Nederland niet meer afhankelijk van energie uit Rusland

2023-02-09 Advies Ecologische Autoriteit op concept handreiking gebiedsprogramma’s

2023-02-07 Tijdelijk Noodfonds Energie biedt steun aan kwetsbare huishoudens

2023-02-06 Aangescherpte STAP-regeling herstart 28 februari

2023-02-03 Versnelling in de hersteloperatie

2023-02-02 Nederland: ‘Naast kritieke grondstoffen ook halfproducten onderdeel CRMA’

2023-02-01 Atypische variant BSE aangetroffen bij rund in Zuid-Holland

Januari

2023-01-31 Ruim 80.000 nieuwe woningen in 2022

2023-01-30 Cultuurbudget voor mbo-studenten

2023-01-27 Verhoging maximumprijzen om geneesmiddelen beschikbaar te houden

2023-01-26 Rijk, medeoverheden en bedrijfsleven: snel zekerheid nodig over startdatum Omgevingswet

2023-01-24 Nederlandse landbouwexport in 2022: gestegen exportwaarde door gestegen prijzen

2023-01-23 Weerwind scherpt vernieuwing stelsel rechtsbijstand aan

2023-01-20 Naar een verbod voor dieren die lijden onder hun uiterlijk

2023-01-19 Rijk zet in op forse versnelling woningbouw

2023-01-17 Non-discriminatiegronden Grondwet uitgebreid met handicap en seksuele gerichtheid

2023-01-16 Financiële impuls voor gemeenten om toegankelijkheid verkiezingen te verbeteren

2023-01-13 Actieprogramma tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

2023-01-10 Meer samenwerking Nederlandse en Belgische douane bij aanpak drugssmokkel

2023-01-09 Basisscholen kunnen helpen bij herkennen slachtoffers kindermisbruik