Geachte wijkraad,

Over het ontwerp bestemmingsplan heeft u een zienswijze ingediend.

Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen dinsdag het ontwerp plan en de zienswijzen behandeld.

Voor nadere informatie zie: https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2020/11-augustus/10:00

 

Het college heeft het bestemmingsplan aangeboden voor de raadscommissie Ontwikkeling.

Voor meer informatie over de commissie, klik op deze link: https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Gemeentebestuur/commissie-ontwikkeling/.

 

Als de commissie zich kan vinden in het bestemmingsplan, zal het ter vaststelling doorgaan naar de gemeenteraad.

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet

 

Dhr. N.C. Brink

Jurist omgevingsrecht gemeente Haarlem