Geachte gemeenteraadfractieleden,
Vandaag (maandag 17 augustus) maakt wijkraad de Krim een rondje langs de velden om jullie mening en mogelijke actie(s) te peilen over het concept bestemmingsplan Overdelft dat jullie (de gemeenteraad) in april accorderen en wat zes weken ter inzage lag. We stuurden onze zienswijze naar alle gemeenteraadsfracties (zoals het concept bestemmingsplan aangaf) met cc naar het college.
Afgelopen zaterdag ontvingen we het opgestelde raadsstuk (2020/601356), de gewijzigde kaart, de gewijzigde tekst en het wijzigingsoverzicht. Hoe werkt zo’n procedure? We hebben een donkerbruin vermoeden en worden daar niet vrolijk van.
Voor ons bevestiging dat het zin heeft de gemeente te wijzen op haar fouten, maar dat is niet genoeg. Het proces moet beter.
Jullie fracties hebben nog slechts 1 Commissie Ontwikkelingsvergadering op 27 augustus alvorens waarschijnlijk op 19 september van jullie gevraagd wordt het (wat het college noemt definitieve) bestemmingsplan vast te stellen.
We zullen morgen onderbouwen waarom het raadzaam is het gewijzigde stuk te agenderen op de 27ste augustus. De wethouder moet uit kunnen leggen waarom fouten zaten/ en nog steeds zitten in de documenten. Jullie moeten kunnen eisen dat er een kwaliteitverbeteringsomslag moet plaatsvinden. Als wijkraad nemen we de taak op ons alles kritisch te lezen en te becommentariëren. Het zou moeten gaan over het hogere abstractieniveau van het beleid, maar helaas missen de stukken meestal het feitelijke niveau om tot die stap te komen. Daarom beginnen we met het aanstippen van de (zoals in dit geval onze Top 10) feitelijke onjuistheden in de stukken. Hier kan de Nieuwe Democratie, gepromoot door wethouder Botter, mogelijk een rol spelen.
Als de wijkraad eind dit jaar naar de Raad van State zou moeten om haar gelijk te halen, omdat ook het geamendeerde bestemmingsplan niet voldoet, dan wordt niemand daar vrolijk van en vertraagt het proces tot na de verkiezingen van 2022.
Hopelijk hebben jullie vanavond enige tijd om met ons van gedachten te wisselen.
We zijn aanwezig tussen 19.30 en 22.30.
Hoogachtend,
Hans Pos, MSc
Wijkraad de Krim