December

2022-12-30 Wijzigingen wet- en regelgeving onderwijs per 1 januari 2023

2022-12-29 Verhoging minimumloon moet ook mensen met schulden en een beslag op inkomen meer financiële ruimte bieden

2022-12-27 Dit verandert er vanaf 1 januari voor snorfietsers, drinkwater en roetfilters

2022-12-23 Tweede Kamer stemt in met het nieuwe pensioenstelsel

2022-12-22 Nieuwe afspraken moeten huisuitzettingen door energiecrisis voorkomen

2022-12-20 Belangrijkse belastingwijzigingen per 1 januari 2023

2022-12-19 Excuses regering voor slavernijverleden Nederland

2022-12-16 Komend jaar ook tegemoetkoming hoge energie prijzen voor huishoudens met blokaansluiting

2022-12-15 4de tranche Woningbouwimpuls: 24.768 woningen

2022-12-14 Nieuw actieplan overheid en ondernemers tegen criminaliteit

2022-12-13 Vergoeding kinderopvang voor 2023 extra verhoogd

2022-12-09 Uitwerking prijsplafond afgerond: vanaf 1 januari 2023 van start

2022-12-08 Introductie nieuwe pictogrammen voor beter medicatiegebruik

2022-12-07 EU-akkoord over sterke, goedwerkende markt voor kunstmatige intelligentie

2022-12-06 623 miljoen euro extra EU-geld voor versterking zes Nederlandse regio’s

2022-12-03 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2023

2022-12-02 Kabinet neemt regie bij vijf nieuwe energie-infrastructuurprojecten

November

2022-11-30 Heffing overwinsten elektriciteitsproducenten van kracht vanaf 1 december

2022-11-29 Jongeren kunnen langer thuiswonen zonder gevolgen voor uitkering ouders

2022-11-25 Kabinet: brede aanpak piekbelasters voor natuurherstel, PAS-melders en economische ontwikkeling

2022-11-24 Meer inzet op schuldhulpverlening en het voorkomen van geldzorgen

2022-11-22 Kabinet investeert in meer waterstoftankstations

2022-11-21 Start campagne over Toeslagen

2022-11-18 Kabinet wil bij uitvoering sociale zekerheid meer uitgaan van vertrouwen

2022-11-17 Klimaattop Egypte: VS en Oekraïne tekenen Nederlands initiatief voor meer schone vrachtwagens

2022-11-16 Resultaten RIVM-meting PAK’s en metalen in IJmondregio

2022-11-15 Subsidie Coronabanen in de Zorg 2022 geopend

2022-11-14 Per 1 januari 2023 verbod op lachgas

2022-11-11 Extra maatregelen voor acuut betere jeugdbescherming

2022-11-09 AOW-leeftijd in 2028 met drie maanden omhoog

2022-11-07 Dreigingsbeeld NCTV: dreiging in en tegen Nederland veelzijdiger en meer diffuus

2022-11-04 Miljoenen voor bibliotheken

2022-11-03 Hypotheeknormen 2023: iets meer leenruimte voor meeste huishoudens

2022-11-02 Raad van State: bouwvrijstelling mag niet gebruikt worden

2022-11-01 Kabinet presenteert Klimaatnota 2022

Oktober

2022-10-31 Steeds meer elektrische bestelwagens de weg op

2022-10-27 Nederland investeert in internationale pandemische paraatheid

2022-10-24 Wetsvoorstel voor herinvoering basisbeurs naar de Tweede Kamer

2022-10-21 Scholen gedreven aan de slag met lezen, schrijven en rekenen

2022-10-20 Forse ambities voor mbo: € 4,4 miljard tot en met 2027

2022-10-19 Maatregelen om PFAS in drinkwater te verlagen

2022-10-18 Tegemoetkoming ondernemers bij fors omzetverlies door hoogwater

2022-10-17 Hernieuwde ‘Zet ook de knop om’-campagne biedt tips om energiezuinig de winter door te komen

2022-10-14 Kabinet neemt aanbevelingen Remkes over

2022-10-13 Herhaalprik snel beschikbaar voor iedereen vanaf 12 jaar

2022-10-10 Online Leeroverzicht maakt vinden van opleiding gemakkelijker

2022-10-07 Huurders in vrije sector beter beschermd tegen te hoge huurprijsstijgingen

2022-10-06 Europese Unie (EU) neemt achtste sanctiepakket aan tegen Rusland

2022-10-03 Benoeming minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

September

2022-09-30 CO2-meter moet in ieder klaslokaal en extra ondersteuning bij inzet luchtreinigers

2022-09-29 Ministers Harbers vraagt landen om steun in procedure tegen Rusland over MH17

2022-09-26 Gaskraan Groningen op waakvlam

2022-09-23 Minimumloon in één keer met 10,15% omhoog

2022-09-21 Geen landelijk watertekort meer in Nederland

2022-09-20 Prinsjesdag 2022: € 17 miljard voor koopkrachtreparatie

2022-09-16 Onderzoeksrapport Deloitte over mondkapjesdeal naar Tweede Kamer

2022-09-16 € 413 miljoen voor ondersteuning kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt en voedselhulp

2022-09-14 Geen rente voor mensen met kleinere portemonnee die huis willen verduurzamen

2022-09-13 Gemeenten krijgen meer ruimte om huur- en koopwoningen toe te wijzen aan inwoners met lokale binding

2022-09-12 Betalingsregeling voor mensen die teveel ontvangen toeslagen moeten terugbetalen

2022-09-09 Rechter krijgt ruimere mogelijkheid voor videoconferentie bij verdachten van zware criminaliteit

2022-09-08 Herhaalprikronde met vernieuwd vaccin vanaf 19 september van start

2022-09-07 Gasopslagen in Nederland ruim 80% gevuld, EU-doel behaald

2022-09-05 Ministerie van Financiën start campagne om jongeren te wijzen op risico’s van crypto’s

2022-09-02 Slavernijverleden centraal tijdens bezoek minister en staatssecretaris aan Caribisch deel van het Koninkrijk

2022-09-01 Tegemoetkoming doorbetalen bso voor ouders zonder kinderopvangtoeslag

Augustus

2022-08-31 Kans op neerslag geeft mogelijk verlichting, maar watertekort blijft

2022-08-29 Minister Wiersma: schoolbestuur moet weg vanwege wanbeleid

2022-08-22 Start schooljaar met extra geld en acties voor meer kansen voor leerlingen

2022-08-19 Gasopslagen verder gevuld

202-08-17 Belastingdienst rondt eerste fase herstel box 3 af

2022-08-11 Budget energiebesparende maatregelen glastuinbouwsector opgehoogd naar € 60 miljoen

2022-08-03 Water moet worden verdeeld door aanhoudende droogte

Juli

2022-07-28 Actuele situatie in Ter Apel en uitvoering maatregelen doorstroom asielketen

2022-07-26 Remkes stuurt uitnodiging naar landbouw- en natuurorganisaties en partijen in de keten

2022-07-25 Overstap van beschut werk naar ander werk (en terug) makkelijker

2022-07-22 Openstelling saneringsregeling visserij

2022-07-21Europese Unie (EU) neemt zevende sanctiepakket aan tegen Rusland

2022-07-19 Kabinet wil fietsen voor meer mensen aantrekkelijk maken

2022-07-15 Groen licht voor versnellingsplannen, PAS-melders sneller een nieuwe vergunning

2022-07-14 Ukraine Accountability Conference: een stap richting rechtvaardigheid

2022-07-13 Belastingdienst op schema met hersteloperatie box 3

2022-07-12 Kopers en verkopers krijgen meer grip op koopproces woning

2022-07-11 Nederland biedt nabestaanden Srebrenica excuses aan

2022-07-08 Gebruik van persoonsgegevens met als doel intimidatie wordt strafbaar

2022-07-08 Staat van Migratie 2022: Kabinet werkt aan meer grip op migratie

2022-07-06: Nieuwe huis- en hobbydierenlijst om dierenwelzijn beter te beschermen

2022-07-05: Maatregelen tegen praktijken die seksuele of genderidentiteit veranderen

2022-07-04: Nieuwe aanpak leefbaarheid en veiligheid in wijken

2022-07-01: Vanaf 2030 betalen automobilisten naar gebruik

Juni

2022-06-30: Verbod rolmodellen in gokreclames van kracht

2022-06-28: Ophokplicht voor vogelgriep wordt gedeeltelijk ingetrokken

2022-06-27: Werkgeversonderzoek: organisaties zijn positief over flexibel werken

2022-06-24 Kabinet beperkt aantal vluchten op Schiphol

2022-06-23 Kinderbijslag per 1 juli met 20 euro verhoogd

2022-06-21 Menselijke maat voorop bij bijstandsverlening

2022-06-20 Kabinet neemt maatregelen voor energiezekerheid

2022-06-17 Minimumloon voor het eerst extra verhoogd

2022-06-16 Parkeerkorting voor elektrische auto’s vanaf volgend jaar

2022-06-15 Loket subsidieregeling voor behoud zorgmedewerkers met post-covidklachten vanaf vandaag open

2022-06-14 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2022

2022-06-13 Bij nieuwe opleving corona wil het kabinet de samenleving zo lang mogelijk open houden

2022-06-10 Onontkoombare transitie naar een vitaal landelijk gebied

2022-06-08 Politiebonden, korpschef en minister van Justitie en Veiligheid zetten handtekening onder nieuwe politie-cao

2022-06-07 Minister Kaag presenteert agenda duurzame financiering

2022-06-03 Kinderbijslag komende jaren toch verhoogd

2022-06-02 Kabinet presenteert beleidsprogramma Klimaat

2022-06-01 Nederland en Duitsland gaan gas winnen op Noordzee

Mei

2022-05-31 34 nieuwe scholen mogen van start, 22 niet

2022-05-30 ‘Aandacht voor institutioneel racisme binnen toezicht Belastingdienst en Toeslagen’

2022-05-27 Subsidieregeling vullen gasopslag Bergermeer van start

2022-05-25 Gemeenten en provincies krijgen wettelijke taak tot opvang asielzoekers

2022-05-24 Opnieuw geld voor gemeenten om overlast door asielzoekers tegen te gaan

2022-03-23 € 40 miljoen voor regionale aanpak georganiseerde criminaliteit

2022-05-20 oorjaarsnota 2022: nieuwe uitgaven defensie en sociale zekerheid

2022-05-19 Meer betaalbare woningen voor middeninkomens

2022-05-18 2021: veerkracht en herstel ondanks corona

2022-05-17 Hybride warmtepomp de nieuwe standaard vanaf 2026

2022-05-16 Advies van de Raad van State over nieuwe Wetboek van Strafvordering

2022-05-13 Eindrapport Nationaal Coördinator Sanctienaleving en Handhaving

2022-05-12 Scholieren verdienen een betere basis

2022-05-11 Betere landelijke spreiding: streven naar 30% sociale huur per gemeente

2022-05-09 9,5 miljoen belastingaangiftes over 2021 binnengekomen

2022-05-02 Kabinet kent ruim € 142 miljoen voor wetenschappelijk toponderzoek toe

April

2022-04-29 Nederland stuurt forensisch opsporingsteam naar Oekraïne

2022-04-28 Kabinet trekt extra geld uit om energietoeslag aan lage inkomens te garanderen

2022-04-25 Verkopers verplicht om updates voor digitale producten en diensten te leveren

2022-04-25 Ook vrachtwagens op de schone toer

2022-04-22 Kabinet: eind dit jaar geen energie uit Rusland

2022-04-21 Afrekenbare Stoffenbalans: opties voor lichte regulering op ammoniak en klimaat

2022-04-20 Landmachtmilitairen voor NAVO naar Roemenië

2022-04-15 Plan voor belasting over werkelijk rendement en opties voor rechtsherstel box 3

2022-04-14 Kabinet trekt € 5 miljard uit voor duurzame economische groei en toekomstige welvaart

2022-04-13 Minimumtarief tolken in overheidsdienst tussentijds verhoogd

2022-04-11 Minister Weerwind: adoptie uit het buitenland alleen onder striktere voorwaarden

2022-04-08 Komend halfjaar voor 13.500 statushouders huisvesting nodig

2022-04-06 Stand van zaken sanctienaleving en handhaving

2022-04-01 Kabinet komt met langetermijnstrategie COVID-19

 

Maart

2022-03-31 President Zelensky spreekt de Tweede Kamer toe over de oorlog in Oekraïne

2022-03-30 Wet toekomst pensioenen naar de Tweede Kamer

2022-03-29 Nederland zet 17 Russische inlichtingenofficieren uit

2022-03-28 Eerste concept Nederlands Herstel- en Veerkrachtplan naar Tweede Kamer

2022-03-25 Invoering basisbeurs voor alle studenten in hoger onderwijs

2024-03-24 WOZ-waarde minder bepalend in hoogte huurprijs

2022-03-23 Genomineerden Joke Smitprijs 2021 bekend

2022-03-21 Pak de kansen van hybride werken

2022-03-18 Kabinet verdubbelt productie windenergie op zee

2022-03-17 Kabinet biedt vluchtelingen uit Oekraïne verder perspectief

2022-03-15 Verdere versoepelingen coronamaatregelen

2022-03-14 Kabinet neemt maatregelen om beschikbaarheid gas zeker te stellen en afhankelijkheid sneller af te bouwen

2022-03-11 Maatregelenpakket om gevolgen stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie te verzachten

2022-03-10 Versterking Frans-Nederlandse samenwerking terrorismebestrijding en ondermijning

2022-03-08 Kabinet: oorlog in Oekraïne is nieuw tijdperk voor NL en de EU

2022-03-07 Kabinetsdelegatie naar Parijs voor regeringsconsultaties met Franse regering

2022-03-04 Minister-president Rutte naar Londen voor gesprekken met Johnson en Trudeau

2022-03-02 Nederland levert medicijnen en medische hulpgoederen aan Oekraïne

2022-03-01 Eerste verblijfslocatie Oekraïners vandaag open

Februari

2022-02-28 Oproep aan ouders: werk uw kinderopvangtoeslaggegevens uiterlijk 30 april 2022 bij

2022-02-25 Corona-steunpakket voor banen en economie stopt per tweede kwartaal 2022

2022-02-24 Rusland valt Oekraïne aan: reactie van minister Hoekstra

2022-02-23 294 Afghanen met eindbestemming Nederland komen aan in Pakistan

2022-02-22 Bibliotheek gratis voor iedereen onder 18 jaar

2022-02-21 Livestream: ontdek het belang van de NAVO, ook voor Nederland

2022-02-18 Nederland van plan om militaire goederen aan Oekraïne te leveren

2022-02-17 Nederland sluit belastingverdrag met Colombia

2022-02-16 Kabinet besluit tot aanscherping regels hyperscale datacenters

2022-02-15 Alles kan weer open in 3 stappen

2022-02-14 Meer regie op Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

2022-02-11 Ambassade Kyiv praat Nederlanders bij over spanningen Rusland-Oekraïne

2022-02-09 EU-voorstel voor ondersteuning onderzoek, innovatie en productie halfgeleiders

2022-02-08 Regeringscommissaris voor aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

2022-02-04 Kabinet komt met verbod op loden leidingen voor kindlocaties en huurwoningen

2022-02-02 Nederland krijgt verzoek om levering militaire goederen Oekraïne

2022-02-02 Verlenging regeling Coronabanen in de zorg tijdelijk opgeschort

2022-02-01 Minister De Jonge wil verantwoorde invoering Omgevingswet

Januari

2022-01-31 Extra steun voor de culturele en creatieve sector, met name voor zzp’ers

2022-01-29 VWS breidt publiekscampagne boostervaccinatie uit

2022-01-28 Uitstel belasting betaling verlengd tot en met maart 2022

2022-01-26 Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen vanaf 1 april open voor private verhuurders

2022-01-26 Open, tenzij: bijna alles open tot 22.00 uur

2022-01-24 Extra aanpassing eindexamen voor middelbare scholieren

2022-01-20 Nieuwe versie protocol Kinderopvang

2022-01-17 Wijzigingen quarantainebeleid corona

2022-01-14 Winkels, sportclubs en kappers weer open per zaterdag 15 januari

2022-01-10 Kabinet-Rutte IV beëdigd

2022-01-05 Tweede en laatste ronde subsidieregeling verduurzaming en woningverbetering gaat van start

2022-01-03 Primair en voortgezet onderwijs en BSO gaan weer open na kerstvakantie