Geachte wijkraad,

Over het ontwerp bestemmingsplan heeft u een zienswijze ingediend. Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen dinsdag het ontwerp plan en de zienswijzen behandeld.

Voor nadere informatie, zie de volgende dokumenten:

20200601356 1. Vaststellen Bestemmingsplan Overdelft

20200601356 2. Bijlage 1_ Bestemmingsplan Overdelft

20200601356 3. Bijlage 2_ Verbeelding bestemmingsplan Overdelft

20200601356 4. Bijlage 3_ Wijzigingsoverzicht openbaar

 

Het college heeft het bestemmingsplan aangeboden voor de raadscommissie Ontwikkeling.

Voor meer informatie over de commissie, klik op deze link: https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Gemeentebestuur/commissie-ontwikkeling/.

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet

Dhr. N.C. Brink

Jurist omgevingsrecht gemeente Haarlem