Hlide Prins 2021-11-03: 151 te kappen bomen zie besluitenlijst B&W 26.10.2021.

By 3 november 2021 2021 No Comments

Beste wijkraden,

Ter kennisname

De kaplijst van monumentale bomen in Haarlem.

Ik hoop maar dat Spaarnelanden heeft onderzocht of er alternatieven zijn tot behoud van de boom

Dit zijn er zo veel dat de Haarlemse Bomenridders en Wachters geen tijd hebben om dit allemaal na te lopen

Kijk dus in uw eigen wijk of u denkt dat de boom met enige goede wil behouden zou kunnen worden en ga met Spaarnelanden in gesprek

Het meest waarschijnlijk is dat dezelfde soort boom wordt herplant op vrijwel dezelfde plek.

De te herplanten soorten zijn niet bekend gemaakt

In opendata  kunt u het boomnummer invoeren om te weten waar de boom staat

Door in deze kaart https://kaart.haarlem.nl/app/map/18 in de legenda objecten openbare ruimte/ groenvoorzieningen/ bomen aan te zetten . Rechts boven in kun u bij boomnummer het nummer invoeren

 

Wilt u de bomen van uw wijk ook vermelden in uw wijkkrant? Dank

Met vriendelijke groet

 

Zetten zich in voor behoud, meer en betere m2 groen en bomen

 

Bericht: 151 te kappen bomen zie besluitenlijst B&W 26.10.2021.

Onderwerp Vervangen 151 (bijna) dode of gevaarlijke beschermwaardige bomen Nummer 2021/523285 Portefeuillehouder Rog, M.R.J. Programma/beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit

Raadsleden,

Worden de bomen steeds slechter onderhouden of eerder gekapt? Zijn op een andere wijze de bomen beoordeeld dan in voorgaande jaren?

Is er binnen de gemeente iemand verantwoordelijk voor het bomenbeheer zodat de aantallen gelijk blijven?

  • Wilt u vragen of de gemeente deze lijsten heeft gecontroleerd en heeft aangegeven of herplant met dezelfde soort of een geschiktere soort wordt uitgevoerd?
  • Wilt u vragen dat bij elke te kappen boom wordt aangeven op welke locatie hij wordt vervangen. Anders is het mogelijk dat ze als extra bomen bij de 1700 collegeprogramma bomen worden geteld

 

  1. 151 bomen die gekapt moeten worden.

Nog niet heb ik zo’n omvangrijke kapaanvraag gezien

Ook nog van bomen ouder dan 50 jaar

Wat zeggen de schouwrapporten over het technisch boombeheer dat de laatste jaren door Spaarnelanden wordt uitgevoerd

Was dat in orde of had er budget beschikbaar moeten komen voor levensduur-verlengend onderhoud?

Heeft u deze CROW schouwrapporten al opgevraagd oa tbv het nieuwe DDO?

Zoveel bomen kunnen HBR en HBW niet controleren. We moeten aannemen dat er is onderzocht dat levensduur verlengende maatregelen niet meer mogelijk zijn

 

  1. 151 boven op de 690 bomen op de huidige plantlijsten

Op de kaplijsten van Spaarnelanden staan al 690 te vervangen bomen

Komen deze 151 bomen daarbij?

Wordt er voldoende budget aan Spaarnelanden beschikbaar gesteld om de bomen in een op de levensduuraangepaste groeiplaats te planten?

In het voorjaar van 2019 was Spaarnelanden gekort. In de jaren er voor was er budget voor circa 450 bomen beschikbaar gesteld

 

  1. te kappen bomen worden vervangen

Indien herplant op dezelfde of direct nabij de locatie niet mogelijk is, zal een nieuwe boom geplant worden in dezelfde straat, buurt, wijk of stadsdeel. Zo wordt aangegeven

Maar waar komt de boom dan te staan en wordt de boom geplant op de plek die door bewoners wordt gewenst zodat zij de boom ook water kunnen geven

 

Heeft u al gevraagd naar de locaties waar de extra collegeprogramma bomen zijn geplant? Worden de lijsten gepubliceerd?

 

Zetten zich in voor behoud, meer en betere m2 groen en bomen

 

Bijlagen: 3

2021-11-02 raadsstuk 0523285 1. Vervangen 151 (bijna) dode of gevaarlijke beschermwaardige bomen

2021-10-28 151 te rooien bomen 0523285 2. Bijlage 1_ Overzichtslijst 151 te rooien bomen

Met dank aan de Haarlemse Bomenridders hierbij een kaart om makkelijker te zien of er bomen in je wijk staan:

Kaart met 151 bomen

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

De Krim Haarlem