Gem. Haarlem (Spaarnelanden) 2015-10-08: Bomencontrole kan leiden tot noodkap

Na de zware zomerstorm van afgelopen 25 juli heeft Spaarnelanden zo’n 452 omgewaaide bomen en vele afgebroken takken opgeruimd in Haarlem. Nu dit is afgerond, volgt fase twee: het controleren van de bomen die nog staan.

De eerste prioriteit na de storm was voor Spaarnelanden om de situatie veilig te stellen. Omgevallen bomen en afgewaaide takken die een gevaarlijke situatie konden veroorzaken, zijn als eerste opgeruimd. Daarna volgde het overige stormhout dat in Haarlem lag.

Boomveiligheidscontrole

Alle 53.000 gemeentelijke bomen in Haarlem krijgen elke vijf jaar een boomveiligheidscontrole. Hierbij is elk jaar een ander stadsdeel aan de beurt, zodat na vijf jaar alle bomen in de vijf stadsdelen zijn gecontroleerd door Spaarnelanden. Dit jaar controleert Spaarnelanden eenmalig alle 53.000 bomen in Haarlem op hun vitaliteit, veiligheid en gezondheid zodat er een goed totaaloverzicht is van de staat van de bomen. Naar verwachting is dit in december 2015 afgerond. Deze controles zijn belangrijk, want ogenschijnlijk gezonde bomen kunnen toch schade hebben die op het eerste oog niet zichtbaar is. Bij een volgende storm heeft zo’n boom een groter risico alsnog om te waaien. Daarnaast controleert Spaarnelanden jaarlijks 3.000 zogenoemde risicobomen. Dit zijn bijvoorbeeld oude monumentale bomen of bomen die op een locatie staan waar ze meer gevaar op kunnen leveren. Deze controle vindt ook op dit moment plaats.

Soms is noodkap onvermijdelijk

Bij het uitvoeren van de boomveiligheidscontrole komt Spaarnelanden bomen tegen in de openbare ruimte die een direct risico voor de veiligheid vormen. In zo’n geval is de boomspecialist van Spaarnelanden bevoegd om te bepalen of het noodzakelijk is dat de boom direct wordt gekapt. Een dergelijke noodkap is tijdens de huidige bomencontrole tot nu toe diverse keren voorgekomen. In sommige gevallen bleek de zware zomerstorm de oorzaak en in andere gevallen was er een andere reden (bijvoorbeeld ziekte).

Informeren over kap

Bij een noodkap is er sprake van risico voor de veiligheid. Daarom dient de boom direct of binnen een aantal dagen te worden gekapt. Spaarnelanden informeert de direct omwonenden per brief over de noodkap. Bij het regulier kappen van bomen in de openbare ruimte vraagt Spaarnelanden een kapvergunning aan bij de gemeente Haarlem en hebben mensen zes weken de tijd om bezwaar in te dienen. Via de website van de gemeente Haarlem kunnen inwoners de informatie over reguliere kapvergunningen en noodkap vinden. Daarbij worden aantal, soort en reden vermeld. Voor gekapte bomen in de openbare ruimte, of deze nu regulier of via noodkap zijn geveld, geldt een herplantingsplicht.

Particuliere bomen

Inwoners van Haarlem zijn zelf verantwoordelijk voor de controle van particuliere bomen. Wanneer zij (nood)kapvergunningen voor bomen op eigen grondgebied willen aanvragen, kan dat bij de gemeente Haarlem.

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

De Krim Haarlem