Cora-Yfke Sikkema (Wethouder Mobiliteit) 2015-08-15: Haarlem Parkeert

By 25 augustus 2015 2015 No Comments

Geachte leden van de Haarlemse wijkraden,

Hierbij sturen we u het plan van aanpak hoe de gemeente met de stad in gesprek wil gaan over het moderniseren van parkeren. In deze eerste fase is de stad aan zet! Het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie luisteren. Het College is dinsdag 18 augustus akkoord gegaan met het voorstel. Op 27 augustus wordt het item behandeld door de commissie beheer. Daarna versturen wij de uitnodiging.

Waarom wil de gemeente parkeren moderniseren?

Het aantal inwoners in Haarlem neemt gestaag toe. De parkeerdruk zal door deze groei verder stijgen. Het college wil de lusten en lasten van parkeren zo eerlijk mogelijk verdelen over Haarlem en de ruimte in de hele stad optimaal benutten, zodat iedereen naast parkeren de openbare ruimte ook op andere manieren kan blijven gebruiken.

Gastvrij en efficiënt
Het gemeentebestuur wil dat op een gebruiksvriendelijke, gastvrije manier regelen. Dat kan door gebruik te maken van de kansen die de huidige technieken ons bieden. Dat kan ook nog eens een flinke kostenbesparing opleveren. We moeten immers geen geld laten liggen.

Geen schending van privacy
Voordat we besluiten wat we gaan doen willen we eerst in gesprek met de stad. Wel zijn er randvoorwaarden: de nieuwe oplossingen moeten de privacy waarborgen, gebruiksvriendelijk en gastvrij zijn en onnodige kosten moeten worden vermeden.

Open
In de gesprekken willen we de verschillende belangen voor het voetlicht brengen. We willen feiten, waaronder ook kosten en opbrengsten, en kennis beschikbaar stellen en delen. Daarnaast willen we ook gebruik maken van de kennis en ervaring die er in de stad is op het gebied van parkeren.

Oriënterende gesprekken
We beginnen met een aantal oriënterende gesprekken. Hier wil de gemeente ervaringen over parkeren ophalen vanuit het perspectief van de verschillende groepen Haarlemmers. De gesprekken worden geleid door een externe, professionele gespreksleider. Aan tafel schuiven ook inhoudelijke deskundigen aan die waar nodig toelichting kunnen geven. Tijdens deze gesprekken bent u in de gelegenheid om knelpunten te benoemen als gevolg van het gemeentelijk parkeerbeleid. En om ideeën aan te dragen over hoe het beter kan.

Wat gebeurt er met uw inbreng?

De belangrijkste thema’s uit de oriënterende gesprekken leggen we voor aan de hele stad via een online platform en een groot, live stadsgesprek. Het stadsdebat moet werkbare voorstellen en inzichten opleveren die de gemeente kan uitwerken tot voorstellen voor nieuw beleid. De gemeenteraad zal uiteindelijk een afweging maken.

In de maanden april en mei is er veel gesproken over parkeren. De gemeente wilde aanvankelijk fiscaal parkeren invoeren in de wijken rondom het centrum. Veel Haarlemmers hebben aangegeven zich zorgen te maken over een mogelijk toenemende parkeerdruk. Ook voelde men zich niet of onvoldoende gehoord. Het college heeft daarom besloten om het plan om parkeren te fiscaliseren voorlopig in te trekken en eerst met de Haarlemmers in gesprek te gaan.

Met vriendelijke groet,

Cora-Yfke Sikkema, wethouder mobiliteit

 

Plan van Aanpak Moderniseren Parkeren

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

De Krim Haarlem