De Pletterij (Redactie) 2017-02-03: Debat over de wijkraden 15 februari in De Pletterij

By 3 februari 2017 2017 No Comments

Geachte heer, mevrouw,

De Pletterij Debat & Cultuur organiseert regelmatig debatten over actuele onderwerpen.

Op 15 februari gaat het over de wijkraden: nieuwe plannen over financiering van bewonersinitiatieven, die raken aan de rol en functie van de wijkraden.

Wethouder Jeroen van Spijk is uitgenodigd.

Op het podium debatteren:

Albert Diederik (Scheepmakerskwartier),

Adriaan van Boheemen, (Kleverlaan),

Hugo Visscher (Europawijk) en

Marcella van Vloten (Nieuwe Amsterdamsebuurt).

Debatleider is Annemieke Windt (o.a. journalist Haarlems Dagblad).

Wijkraadsleden van de Haarlemse wijken worden van harte uitgenodigd, om dit debat aan te horen en indien gewenst om vanuit de zaal een bijdrage te leveren.

In de bijlage vindt u het persbericht.

De debatavond begint om 20.00 uur met enkele korte actuele onderwerpen. Vanaf ongeveer kwart voor negen is het podium aan de wijkraden.

Met vriendelijk verzoek,

namens de redactie Debatcafé De Pletterij,

Addie Niesthoven

 

P E R S B E R I C H T

 

DEBATCAFé DE PLETTERIJ

Woensdag 15 februari, over de WIJKRADEN

Nu ook burgerinitiatieven gesteund moeten worden

Leveren wijkraden subsidie in of niet?

Wordt de financiële positie van de Haarlemse wijkraden aangetast of zien de wijkvertegenwoordigers spoken? Die vraag staat centraal tijdens een discussiebijeenkomst op woensdag 15 februari in Debatcentrum De Pletterij aan de Lange Herenvest in Haarlem.

Een aantal Haarlemse wijkraden vreest dat een voorstel om ook burgerinitiatieven (stroom, groenten, milieu) te financieren uit geld dat beschikbaar is voor het wijkgebeuren, hun financiële positie – en daarmee hun beslissingsmogelijkheden – zal aantasten. Onduidelijk is momenteel hoeveel wijkraden zich verzetten tegen een dergelijke constructie. De beoordeling van de plannen door een zogenoemde Raad van Tien, waar de lokale politiek zich (in navolging van sommige wijkraden) nogal druk over maakt, zal eveneens aan de orde komen.

Prominente vertegenwoordigers van de wijkraden zullen met elkaar in debat gaan. Uitgenodigd is ook verantwoordelijk wethouder Jeroen van Spijk. Tijdens het debat

zal ook worden ingegaan op het nieuwe fenomeen van de Wijkagenda, dat al in een aantal steden is geïntroduceerd. Is dat een instrument om wijkraden meer bevoegdheden te geven en daardoor het zelfbestuur in de wijk te versterken of dient het andere doelen?

Voorafgaand aan  het Wijkradendebat wordt aandacht besteed aan vertrekkend stadsdichter Nuel Gieles, de komst van de schillenboer in de stad en de ruzie tussen Fietsersbond en gemeente over het opheffen van de fietspaden in het Kenaupark, waarvoor inmiddels de hulp van de rechter is ingeroepen.

Deze aflevering van het Debatcafé De Pletterij begint om 20 uur precies.

Entree € 3,00 / 1,50 (tot 25 jaar)

Reserveren: www.pletterij.nl

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

De Krim Haarlem