Gem. Haarlem (afd. Parkeerregulering) 2023-02-24: Informatie over voortgang uitbreiding betaald parkeren in Haarlem

By 24 februari 2023 Berichten No Comments

Beste meneer/mevrouw,

Half oktober 2022 informeerden wij u over de uitbreiding van betaald parkeren vanaf 2024. De gemeente vindt dit noodzakelijk om de ontstane problemen op het gebied van toegankelijkheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid aan te pakken en te voorkomen dat deze problemen alleen maar verder toenemen met het groei van de stad. Zo ontstaat op termijn ruimte voor groen, spelen, fietsen en elkaar ontmoeten.

Met deze mail willen we u graag informeren over de actuele stand van zaken.

De nota uitwerking parkeerregulering lag van 19 oktober t/m 30 november ter inspraak. Er zijn in deze periode ruim 1.200 zienswijzen binnengekomen van bewoners, belangenvertegenwoordigers en organisaties. Deze zienswijzen zijn meegenomen in het opstellen van het definitieve raadsvoorstel. Het raadsvoorstel, de nota van beantwoording en de aangepaste nota uitwerking parkeerregulering kunt u hier vinden.

Naar aanleiding van de zienswijzen heeft het college de nota uitwerking parkeerregulering aangepast. De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • De kosten voor de 1e bewonersparkeervergunning in de parkeerzones C en D worden vanaf 1 januari 2024 verlaagd en blijven tot 1 januari 2027 gelijk. Haarlemmers betalen per jaar voor de 1e vergunning 99 euro in parkeerzone C en 64 euro in parkeerzone D. Dit lagere tarief geldt ook voor de bestaande bewoners met een parkeervergunning in zone C.
  • De buurten Zuiderhout, Ramplaankwartier en Oosterduin worden onderdeel van parkeerzone D (in plaats van C), omdat deze buurten zijn gescheiden van de rest van de wijk door de randweg, terwijl Zuiderhout ook nog door stadspark Haarlemmerhout gescheiden is van de rest van de wijk.

De aangepaste nota uitwerking parkeerregulering wordt besproken in de commissie Beheer van 23 maart 2023. Afhankelijk van het advies van de commissie Beheer, is het de verwachting dat de gemeenteraad het stuk zal bespreken op 30 maart 2023.

Op 14 maart 2023 is er de mogelijkheid om in te spreken voor de commissie Beheer. Nadere details hierover zijn vanaf 27 februari 2023 te vinden op de website bij de commissie Beheer van 23 maart 2023. De link naar de website vindt u HIER.

Mocht u vragen hebben, mail deze dan naar parkeerregulering@haarlem.nl.

Met vriendelijke groet,

Projectteam parkeerregulering gemeente Haarlem

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

De Krim Haarlem