Gem. Haarlem (Gebiedsverbinders N & ZW) 2020-05-06: Uitnodiging deelname workshop “rollen van de wijkraden”

L.S.,

We hopen dat u en uw naasten in goede gezondheid zijn. Eigenlijk zouden wij elkaar ontmoeten op de wijkradenconferentie op 20 maart. Helaas hebben we moeten besluiten om deze uit te stellen .We hadden met elkaar en vol programma samengesteld. In eerste instantie ging het om het ontmoeten van andere wijkraden en de gemeenteraad. Ook hadden we de  workshops communicatie voor wijkraden en rollen van de wijkraad gepland.

Workshop rollen van de wijkraden

Gezien de huidige ontwikkelingen ligt het niet voor de hand dat we elkaar op korte termijn kunnen ontmoeten. Maar omdat er door een werkgroep, onder leiding van stichting stadsgesprekken hard is gewerkt aan het voorbereiden van de “workshop rollen” willen wij u deze echter graag vast digitaal aanbieden. De workshops worden aangeboden op dinsdagavond 19 mei van 19.30 tot 21.00 uur.  En op woensdagmiddag 20 mei van 15.00 tot 16.30. Per sessie is er ruimte voor 12 deelnemers. U kunt zich aanmelden via dit e-mail adres.

Inhoud workshop

Een aantal bewoners komt met een initiatief waar andere bewoners tegen zijn. Of de gemeente Haarlem kondigt beleid aan dat dat jouw wijk direct raakt. Of een aantal bewoners wil dat de wijkraad zich tegen een specifieke ontwikkeling in de wijk uitspreekt. Hoe reageer je daar op als wijkraad? Tijdens de online workshop leggen we je drie fictieve praktijkvoorbeelden voor en gaan we oefenen met de hoofdrollen die we vorig jaar besproken hebben tijdens de wijkradenconferentie:

  • De neutrale netwerkorganisatie die voornamelijk informeert, faciliteert en mogelijk maakt; hierbij passen de rollen van ‘verbinder’ en ‘ondersteuner’ en ‘signaleerder’;
  • De wijkraad als vorm van zelforganisatie die een positie inneemt in het publieke debat dan wel keuzes maakt en besluiten neemt over de wijk; hierbij passen de rollen van ‘belangenbehartiger’ en ‘beheerder’.

 Aan het einde van de workshop is er een beter beeld van de rollen die je als wijkraad kunt kiezen en welke consequenties de rollen met zich meebrengen.

De workshop wordt begeleid door Gert Jan Ankoné en Renske Keur van stichting Stadsgesprekken. En is inhoudelijk voorbereid door een werkgroep met wijkraadsleden.

Aanpassingen verordening op de wijkraden

Tijdens de conferentie was er de mogelijkheid om verhelderende vragen te stellen over de aangepaste verordening op de wijkraden. Hier waren een aantal juridische aanpassingen noodzakelijk. Naast de aanpassing in het kader van de financiering van de wijkraden. Eind vorig jaar is er een bezuiniging op de wijkraadsbudgetten aangekondigd. Deze kan worden verlaagd door niet langer budgetten te reserveren voor wijken zonder actieve wijkraad. Ook dit vraagt een aanpassing in de verordening.  Gezien de coronacrisis is besloten de inspraak op de verordening uit te stellen. U ontvangt medio mei een concept, waarna er een telefonisch spreekuur is ingericht voor het stellen van vragen. Daarna wordt het college gevraagd de concept-verordening vrij te geven voor inspraak.  U ontvangt hierover nog verdere informatie.

Vriendelijke groet,

Menno Evers en Moira Faber,

Gebiedsverbinders Noord en Zuid-West

Gemeente  Haarlem

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

De Krim Haarlem