Gem. Haarlem (Parkeerregulering) 2022-10-13: Informatie over uitbreiding betaald parkeren en het verlagen van parkeernormen in Haarlem

Beste meneer/mevrouw,

Graag informeren wij u over de eerste stap die de gemeente Haarlem zet voor de uitbreiding van betaald parkeren. Dat doen we om een groeiend probleem halt toe te roepen. Tot ergernis van veel Haarlemmers staan in veel wijken zoveel auto’s geparkeerd dat alle parkeerplaatsen zijn bezet. Auto’s worden vaak op de stoep geparkeerd. Hulpdiensten kunnen er niet altijd door en stoepen zijn niet goed begaanbaar. Vanaf 2024 breidt Haarlem daarom betaald parkeren uit.

Dit gebeurt in wijken met een hoge parkeerdruk. Er is sprake van een hoge parkeerdruk als de parkeerdruk op 85% of hoger ligt. Dit betekent dat, op het drukste moment van de dag, per 100 parkeerplaatsen 85 of meer auto’s staan geparkeerd. In 11 wijken is dit aan de hand.

Het gaat om deze 11 wijken

De wijken waar betaald parkeren wordt uitgebreid zijn: Amsterdamsewijk, Delftwijk, Duinwijk, Haarlemmerhoutkwartier, Houtvaartkwartier, Indischewijk, Slachthuiswijk, Ter Kleefkwartier, Transvaalwijk, Vogelenwijk en Vondelkwartier. In sommige van deze wijken geldt op dit moment al voor een deel betaald parkeren. De volgorde waarin betaald parkeren wordt uitgebreid, is nog niet bepaald.

Parkeernormen bij nieuwbouw

Ook willen wij u graag informeren over de Nota parkeernormen. Het college stelt voor om de parkeernormen te verlagen bij nieuwbouw.

De aankomende jaren worden duizenden extra woningen in de stad gebouwd. In deze ruimtelijke ontwikkelingen moet het fiets- en autoparkeren op een goede manier zijn opgelost. Deze oplossingen moet ook aansluiten bij de ambities van de stad zoals vastgelegd in de Omgevingsvisie, het Mobiliteitsbeleid en het coalitieakkoord ‘Actie! Aan de slag voor een sociale, groene en leefbare stad’. Met de Nota parkeernormen vertaalt Haarlem haar ambities in eisen die gelden voor fiets- en autoparkeren in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

We horen graag uw mening

In het Mobiliteitsbeleid is al opgenomen dat Haarlem kiest voor uitbreiding van betaald parkeren en lagere parkeernormen. Beide nota’s zijn een vervolg op het Mobiliteitsbeleid. Bij het Mobiliteitsbeleid hebben vele Haarlemmers meegedacht. Nu start de inspraak over het uitbreiden van betaald parkeren en de nota parkeernormen. Graag horen wij uw mening en suggesties. De inspraak start op 19 oktober en loopt t/m 30 november. Uw inspraakreacties worden betrokken bij het definitieve raadsvoorstel.

Op www.haarlem.nl/uitbreiding-betaald-parkeren vindt u de nota uitwerking betaald parkeren en vanaf 19 oktober het inspraakformulier. Mocht u vragen hebben, mail deze dan naar parkeerregulering@haarlem.nl.

Op www.haarlem.nl/minder-parkeerplekken-voor-autos-bij-nieuwbouw vindt u de nota parkeernormen en vanaf 19 oktober het inspraakformulier. Mocht u vragen hebben, mail deze dan naar parkeernormen@haarlem.nl.

Hartelijke groet,

namens het college van B&W,

Karin Sweering, programmamanager parkeerregulering

 

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

De Krim Haarlem