Hart voor Haarlem 2021-11-17: Nieuwsbrief

By 17 november 2021 2021 No Comments

November 2021, editie 1

Geachte lezers,

hierbij ontvangt u de eerste editie van onze periodieke nieuwsbrief. We willen u op de hoogte houden van onze inzet en onze standpunten en de onderwerpen die in haarlem passeren. 

Afgelopen week heeft de gemeenteraad de begroting van Haarlem vastgesteld. De begroting in Haarlem is 650 miljoen en daar is Hart voor Haarlem zeer kritisch op geweest en heeft dan ook niet ingestemd met de voorstellen die er nu liggen. 

Begrotingsbehandeling op 8 en 11 november 2021

Betoog bij begrotingsbehandeling

Voorzitter,

We behandelen deze week de laatste begroting van dit college, een geamputeerd college.

Een geamputeerd college zonder wethouder van financiën, de belangrijkste van het stel met belangrijke portefeuilles als Beheer en  onderhoud en sport.

En wat Hart voor Haarlem betreft: Laten we dit zo! 

 

Over de bestuurscultuur

In het land wordt veel gesproken over de afnemende macht van de volksvertegenwoordiging. En maar palaveren hoe we de tegenmacht van de volksvertegenwoordiging en dus de burger gaan versterken.

Hart voor Haarlem constateert dat de combinatie van de portefeuilles financiën, beheer en onderhoud en sport in de handen van een lijsttrekker voor komende gemeenteraadsverkiezingen een perverse prikkel zijn om geld uit te geven. En veel ook!

 

Over de financiën

Uit het vrolijke plaatje met de begroting in een oogopslag wordt pijnlijk duidelijk hoe hoog de woonlasten zijn voor een gemiddelde woning in Haarlem.

898 euro!

Ook meer dan kostendekkend, namelijk 100,5 procent. En dat is echt met pijn en moeite, want zonder de extra storting om de afvalheffing binnen de perken te houden was dit niet eens gelukt.

 

Hart voor Haarlem stemt tegen de programmabegroting 2022-2026

De programmabegroting voor de periode 2022-2026 is wat het College betreft ‘beleidsarm’.

Dat wil zeggen, er gebeurt van alles, maar dat is een uitvloeisel van eerder ingezet beleid, en van het corona beleid van de Rijksoverheid.

 

En van de recente discussie over de €12M extra ruimte die het College zag voor beleidsondersteunende maatregelen.

Hart voor Haarlem had deze €12M graag anders besteed.

Wij vinden namelijk dat als een gemeente geld ‘over’ heeft dit geld terug moet naar de inwoners.

Daarom hadden we voorgesteld alle Haarlemse huishoudens in 2022 eenmalig €100 korting op de woonlasten te geven.

De Raad heeft dit voorstel echter helaas niet overgenomen.

 

Als we de begroting voor de periode 2022-2026 beoordelen, dan zien we dat er redelijk voorzichtig begroot wordt.

Er zijn ook genoeg onzekerheden.

Zo weten we niet wat het volgende kabinet gaat doen en wat dat voor de gemeenten betekent.

De inflatie loopt op het moment flink op, dus er zijn ook voor de gemeente tegenvallers te verwachten.

Bouwprojecten zijn op het moment nu al vaak veel duurder dan oorspronkelijk gedacht.

Tenslotte is de Covid-epidemie ook nog steeds niet voorbij.

Dus louter financieel is er op deze begroting niet zoveel aan te merken.

 

Wel zou Hart voor Haarlem in het beleid en de begroting die hier bij hoort flink wat andere keuzes maken.

Wij zouden de aanbestedingen in het sociaal domein anders inrichten.

Wij zouden voor klimaatbeleid en duurzaamheid andere keuzes maken.

Wij zouden bij stadsontwikkeling meer willen doen voor mobiliteitsoplossingen en groenvoorzieningen.

Wij zouden de cultuursector een forse impuls geven.

En we zouden de slagkracht van de gemeentelijke organisatie en het lokale bestuur verbeteren.

 

Hart van Haarlem in de Stad 

 

Raadsleden waren welkom op het bouwterrein van de nieuwe Yvonne van Gennip sporthal. Hart voor Haarlem was aanwezig om voortgang te aanschouwen. 

Doordat de huur van de Beijneshal is opgezegd is er een nieuwe sporthal nodig. De nieuwe sporthal wordt gebouwd tussen de achterkant van Het Schoter en woonflat ‘ Parksight’. 

De sporthal is een ontwerp van AG-architects. De bouw is in volle gang en de planning is dat deze in december 2021 gereed is. De hal gaat gebruikt worden voor topsport volleybal en schoolgym .

De locatie is onderdeel van de ontwikkelvisie Orionweg – Planetenlaan. 

De sporthal gaat 8,8 miljoen euro kosten.

 

Burgemeester Wienen vraagt mondkapjes aan

 

Hart van Haarlem heeft de Burgemeester gevraagd of hij mondkapjes van het Rijk kan krijgen, die momenteel in magazijnen liggen ‘ te verstoffen’ . 

De aanscherping van het Corona Beleid voorziet in het weer massaal gaan dragen van mondkapjes. Ook in mei 2020 heeft HvH al het college gevraagd om mondkapjes te verstrekken aan de Haarlemmers. Echter toen was het college dat nog niet van plan. 

De aanhouder wint door die onderwerp nogmaals te agenderen. Het antwoord is nu wel positief. We hopen dat de invloed van de burgemeester groot zal zijn. 

 

Website:www.hartvoorhaarlem.nu

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

De Krim Haarlem