Hart voor Haarlem 2022-02-24: Nieuwsbrief Uit ’t hart…

By 24 februari 2022 2022 No Comments

februari 2022, editie 4
 

Opvang asielzoekers is een besluit van de Raad.

Half december appt de burgemeester dat er op verzoek van het COA extra asielzoekers opgevangen moesten worden. Asielzoekers die nog in afwachting waren op een beslissing van de IND. Het zijn 90 vooral jonge mannen uit Syrië en Jemen.

Deze extra asielzoekers worden gehuisvest op riviercruiseschip de MS Virginia.

We hebben inmiddels ook 41 Afghaanse evacuees met Nederlandse nationaliteit opgevangen waarvan een deel in hotel Joops verblijft.

De boten zijn door het COA tot 31 maart 2022 gehuurd.

Hart voor Haarlem constateert dat er in de stad grote problemen zijn met het huisvesten van daklozen en woningzoekenden.

En dat het college geen structurele oplossing heeft voor dit probleem.

We zien overal problemen ontstaan in de maatschappelijke opvang, waar vooral de woonvraag problematiek het belangrijkste probleem is.

Het probleem is een collegebevoegdheid , echter Hart voor Haarlem meent dat dit een maatschappelijk vraagstuk is omdat het vele groepen in de samenleving raakt.

We vinden dan ook dat de discussie open en transparant in de gemeenteraad gevoerd moet worden en niet als mededeling in een app gedaan moet worden.

Het antwoord van de burgemeester op deze vraag is dat er een crisissituatie ontstaan was en dat er een dringend beroep gedaan werd op gemeenten om de opvang te regelen.

De bewoners zijn achteraf geïnformeerd.

Hart voor Haarlem constateert dat de samenleving grote problemen heeft met woningzoekenden van wat voor herkomst dan ook en dat gaat de komende jaren alleen nog maar nijpender worden.

We blijven dit kritisch volgen.

de boten in het Spaarne voor de asielzoekers.

 

Domus Plus een doodlopende weg voor iedereen

Iedere haarlemmer verdient een dak boven haar of zijn hoofd. Wie je ook bent. Hart voor Haarlem is dan ook niet tegen een beschermde woonvorm voor mensen met een verslaving of andere problematiek.

De mensen verblijven nu vaak op straat of leven tussen andere dak en thuislozen. Dit biedt te weinig zorg voor deze haarlemmers dat ze wel nodig hebben om te overleven.

Dus een Domus Plus waar zorg en begeleiding is voor deze speciale doelgroep is een prima voorziening.

Het bouwen van deze voorziening moet voor de doelgroep wel uitweg bieden en ook voor de omwonende is het belangrijk om te weten wie je buren worden.

Hart voor Haarlem is tegen bouwen van een Domus Plus opde Nieuweweg 2.

Hart voor Haarlem keurt het proces dan af.

 

Het begint natuurlijk bij die aankoop van de boerderij op een zeer bijzondere plek in Haarlem zonder de buurt te informeren wat het idee van deze aankoop is.

Een bijzonder provinciaal landschap, een oud veenweidegebied en daar gaan wij gewoon een flat neerzetten, want daar komt het eigenlijk wel op neer.

En dat geeft natuurlijk weer grote problemen, want er moet ontheffing worden gevraagd aan de provincie, er moet een bestemmingsplan veranderd worden en dan gaan mensen bezwaren aantekenen, dus dit wordt inderdaad een heel langdurig proces waar veel hobbels liggen om dit voor elkaar te krijgen.

Wij hebben natuurlijk al geconstateerd dat participatieproces niet volgens plan verloopt. De wijkraad wordt onder druk gezet, er wordt niet geluisterd.

Ook de onveilige situatie in het Reinaldapark is nu al een probleem. Een prachtig recreatiegebied waar men zich niet veilig meer voelt.

Door de komst van Domus Plus en de onveilige situatie in het Reinaldapark wordt dit een vervelend stukje Haarlem.

Ook de toegezegde Veiligheidsplannen liggen nog niet op tafel. Veel beloven aan de buurt en niets waargemaakt.

 

En ja eerlijk gezegd, wat dat betreft hebben we ook helemaal geen vertrouwen in het nog zittende college dat dit op een goede manier wordt afgehandeld . We hebben daardoorniet ingestemd met het plan wat nu voorligt.

De boerderij aan de Nieuweweg 2 die zal gaan verdwijnen. 

 

Bewoners Kruidenwijk verdienen gehoord te worden

In juli 2021 kregen de bewoners van de Kruidenwijk te horen dat er in het Anton Pieckhofje 36 dak en thuislozen gehuisvest gaan worden.
Het gebouw, dat ooit dienst deed als zorginstelling voor demente Haarlemmers, kwam leeg te staan. Het Haarlemse college heeft het gebouw direct voor 10 jaar gehuurd om er dak en thuislozen in te vestigen.

Zonder enige vorm van overleg!
Het was een mededeling in de commissie Samenleving en ook een mededeling naar de bewoners. 

Hart voor Haarlem heeft de locatie bezocht en is in gesprek gegaan met de omwonenden. En ze heeft zich hard gemaakt voor de omwonenden. Het participatieproces is ook hier weer dramatisch verlopen.

We hebben ook een alternatief gezocht. Dus niet alleen tegen zijn, maar ook oplossingen zoeken.
Samen met de VVD en overige lokale partijen hebben we het onderwerp op de raadsagenda weten te krijgen. De wethouder wilde deze zaak namelijk niet bespreken in de Raad. Ze vond dat de beslissing een collegebevoegdheid was. 

Ook CDA en D66 waren kritisch en meldden dat ze de bewoners zouden steunen.
Jammer dat als er dan echt gestemd moet worden men niet thuis geeft, en worden de bewoners met lege handen weggestuurd. 

Het college gaat maar liefst €2 miljoen investeren in het pand, dat ze van woningcorporatie Ymere gaat huren. Zonde van het geld dat beter aan andere zaken besteed kan worden.
Dat deze bewoners geen vertrouwen meer hebben in de politiek  is dan ook goed te begrijpen.

 

Hart voor Haarlem blijft zich inzetten voor de bewoners, ook na de verkiezingen!

Het Anton Pieckhofje aan de Venkelstraat

Hart voor Haarlem blijft het stadsgezicht en de monumenten beschermen.

Het college heeft voorgesteld om binnen beschermd stadsgezicht en op monumenten een verruiming van de vergunningverlening toe te staan als men zonnepanelen op de daken wil gaan leggen. 

Door de regelgeving te vereenvoudigen stimuleert het college om onze monumenten vol te leggen met zonnepanelen. 

Het college heeft zo min mogelijk drempels gelegd en men hoeft ook geen leges te betalen als er toch een vergunning nodig zou zijn. 

Hart voor Haarlem zit in de Gemeenteraad om oa ons beschermd stadsgezicht te beschermen en onze monumenten te koesteren. We hebben het over ons historisch erfgoed. Louise is onze hoeder van dat erfgoed en dat zal ze ook blijven doen. 

Hart voor Haarlem is bang dat als we niet kritisch blijven ons cultuurhistorisch erfgoed de schoonheid van stad aangetast wordt. 

Dit geld ook voor ons historisch groen dat we zullen blijven beschermen. 

We moeten er niet aan denken dat het dak van de Bavokerk vol ligt met Zonnepanelen. Het beleid is door een meerderheid van de Raad vastgesteld. 

Hart voor haarlem heeft tegen gestemd. 

Verkiezingen, Stem Lokaal, Stem Hart voor Haarlem 

Op 14, 15 en 16 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Jullie mogen dan bepalen wie het voor het zeggen krijgt. 

Ons verkiezingsprogramma “ Er zijn Grenzen aan de Groei”  kunnen jullie lezen op onze website. 

Hart voor Haarlem is een plaatselijke beweging die allereerst opkomt voor de belangen van Haarlem en de Haarlemmers. Wij zijn niet links of rechts, wij kijken naar praktische problemen en praten met de buurt om te horen wat er leeft. Zo hebben we dat de afgelopen 4 jaar gedaan en dat willen ook de komende 4 blijven doen. 

www.hartvoorhaarlem.nu

 

 

 

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

De Krim Haarlem