Noord 2023-05-12: ‘Haarlem kleurt groen’

L.S.,

Het realiseren van meer groen in de wijk is één van de activiteiten die de gemeente graag ziet. Daar zet de gemeente zelf stappen in, maar we betrekken ook graag inwoners bij het realiseren van meer groen.

Dit jaar wordt daarom naast budget voor groene buurtinitiatieven ook budget gereserveerd voor drie grotere pilotprojecten. Per project is maximaal 50.000 euro beschikbaar om de pilot te realiseren.

Zijn er bewoners in uw buurt die met elkaar een goed idee hebben om samen de buurt groener te maken? Dan kunnen ze dit idee sturen naar initiatief@haarlem.nl.

Voorwaarden voor een pilot project

Een pilot moet voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • De grond blijft in eigendom van gemeente;
 • De veiligheid, doorgang en toegankelijkheid van het stuk grond moeten gegarandeerd blijven;
 • Er mogen geen woekerende planten (invasieve exoten) geplant worden, zie: geveltuinenbeleid gemeente Haarlem
 • Het definitieve plan wordt opgesteld en uitgevoerd in overleg met de gemeente.

 Beoordelingscriteria

Daarnaast worden ideeën getoetst op de volgende criteria. Er worden maximaal drie ideeën voor pilotprojecten  geselecteerd.

 • Het oppervlak aan groen wat er in een versteende buurt bij komt;
 • De mate waarin het extra groen wateroverlast tegengaat of verkoeling brengt;
 • De diversiteit van de beplanting. Daarbij geven we de voorkeur aan gebiedseigen beplanting. Hoe meer inheems, hoe beter;
 • Het draagvlak in de buurt moet goed zijn. Toon aan hoe(veel) bewoners zich betrokken voelen bij de uitvoering van het plan. En ook bij het beheer en onderhoud van het groen als de pilot is gerealiseerd. Ook is het belangrijk om aandacht te hebben voor mensen die het idee niet zien zitten en de redenen waarom;
 • De uitvoeringsplanning is zo concreet mogelijk. Voor 31 december 2023 gaat de schop in de grond;
 • Bij de uitvoering worden waar nodig maatschappelijk verantwoorde betrokken partijen betrokken (bijvoorbeeld hoveniers die gecertificeerd zijn volgens branchevereniging VHG). Daarbij geldt ook: hoe lokaler, hoe beter;
 • Het plan is haalbaar en uitvoerbaar.

Wat moet in de aanvraag staan?

 • Om welke straat/buurt het gaat (adres en Google Maps aanduiding met grootte van het gebied);
 • Hoe gaat het groen eruit zien (tekening)?
 • Wie gaat het aanleggen?
 • Wie beheert straks het groen met wie? Denk hierbij ook aan vakantieperiodes.

Indienen idee

 • Het indienen van een idee kan tot 15 juni 2023
 • Op 14 juli 2023 maken we de winnende ideeën bekend
 • De winnende ideeën zijn voor eind september definitief afgestemd met de gemeente zodat uitvoering voor eind 2023 start.

Informatie

Kijk op www.haarlem.nl/groen

Met vriendelijke groet,

Rizgar Parlak

gebiedsverbinder Noord

afdeling Programma en Gebiedsmanagement

gemeente Haarlem

 

 

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

De Krim Haarlem