Persbericht 2023-06-15: Haarlem focust op doorbouwen in onrustige tijden

 

                           Persbericht

 

Datum 14 juni 2023
Afzender Bestuur en Communicatie
Informatie I. Graveland
06  06- 48 52 85 86
E-mail igraveland@haarlem.nl
 
 

Haarlem focust op doorbouwen in onrustige tijden

Rapportage Woningbouw Haarlem 2023

Haarlem kent een periode van ongekende bouwactiviteit. “Er staan meer hijskranen in de stad dan in lange tijd. Ik kan mij niet herinneren dat er op zoveel plekken tegelijk woningen werden gebouwd als nu het geval is, zegt wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen Floor Roduner. “De jaarlijkse rapportage Woningbouw Haarlem laat zien dat de woningvoorraad dit jaar en volgend jaar met ruim 2000 woningen groeit.” De Rapportage schetst verder twee mogelijke scenario’s voor de onrustige tijden waar de bouwsector mee kampt. En daarnaast een doelbewuste, consequente en transparante aanpak waarmee we onder deze omstandigheden door kunnen bouwen.  

Doorrekening van de scenario’s laat zien dat Haarlem de geambieerde groei van de woningvoorraad, in het scenario “zonnig” nog steeds behaald, maar dat de ambitie in het scenario “zwaar weer” onder druk staat. De plancapaciteit voor de periode tot en met 2030 is met 15.453 woningen ruim voldoende voor het behalen van de groeiambitie.

Scenario’s

Voor de periode vanaf 2025 zijn de prognoses, gezien de huidige ontwikkelingen op de bouw- en woningmarkt en de conjuncturele ontwikkeling onzeker. Deze samenloop van omstandigheden zoals de economische dip, stijgende rentes, hoge bouwkosten en onduidelijkheid van het Rijk over bijvoorbeeld de Wet betaalbare huur met een nieuw WoningWaarderingsStelsel, wordt de perfecte storm genoemd. Haarlem heeft in de Rapportage Woningbouw 2023 twee scenario’s doorgerekend waarin is gevarieerd op de duur van de onzekerheid van bovenstaande ontwikkelingen in de tijd. Binnen deze scenario’s varieert de groei in de periode 2023 tot en met 2030 van circa 9.975 woningen (scenario zonnig) tot circa 7.850 woningen (scenario zwaar weer).

Strategie

Het zwaar weer scenario is een reële mogelijkheid. Daarom bereiden we ons voor om de consequenties voor de bouwproductie. Dat doen we op een actiegerichte, consistente en afgewogen wijze. Focus ligt op behoud van drie belangrijke uitgangspunten. Het doel is en blijft een evenwichtige stedelijke en ruimtelijke kwaliteit en een gebalanceerde groei van de stad. Ook gaan we door met voorbereiding van alle plannen in de prioritaire zones en de lopende plannen. Tot slot blijven we consequent inzetten op het realiseren van vooral sociale huur- en betaalbare middensegment woningen. Dat doen we door afspraken uit de woondeal en afspraken zoals gemaakt bij de verkregen Woningbouw Impulssubsidies (WBI) voor de gebieden Europaweg, Oostpoort, Zuidwest en Zijlweg te borgen, door middel van onze spelregels voor de regulering van de woningbouwprogrammering.

In gesprek

Bij signalen van marktpartijen of corporaties over de haalbaarheid van een project of gebiedsontwikkeling, gaat de gemeente allereerst in gesprek met de partijen. Vervolgens toetsen we het standpunt van de ontwikkelaar en beoordelen we of we willen en kunnen helpen. Op basis daarvan bepalen we of afspraken die eerder zijn gemaakt, moeten worden aangepast en wordt een rangorde bepaald van de knoppen om aan te draaien. Op deze manier verwachten we zoveel mogelijk door te kunnen bouwen in onzeker tijden.

Plancapaciteit ruim voldoende

Jaarlijks geeft de gemeente met de Rapportage Woningbouw inzicht in de woningbouwproductie en de plancapaciteit van de stad. Haarlem heeft de ambitie dat de woningvoorraad in de periode 2022 tot en met 2030 met 10.000 woningen groeit. De plancapaciteit voor die periode biedt ruimte voor een groei met 15.453 woningen. Om Haarlem zoveel mogelijk betaalbaar te houden, zetten we binnen de woningbouwambitie in op 40% sociale woningbouw en 40% middensegment woningen.

In de periode 2016 tot en met 2022 zijn er in Haarlem 4.327 woningen gerealiseerd. Vorig jaar zijn er 501 woningen bij gekomen. Dit is minder dan verwacht, wat te verklaren is doordat de woningoplevering van een aantal grote projecten zoals de Brinkmanpasssage, Elements/Schalkwijk en het Slachthuisterrein, een jaar naar achter is geschoven.

 

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

De Krim Haarlem