Weth. Jur Botter 2020-08-28: Nieuwe verordening op wijkraden en meer..

By 28 augustus 2020 2020 No Comments

Geachte leden van de wijkraden,

Het reces is voorbij. Ik hoop dat u, ondanks dat het waarschijnlijk anders dan anders was, heeft kunnen genieten van een mooie zomer. Een aantal van u is doorgegaan met het werk voor de wijkraad en digitaal overleggen wordt steeds normaler. Graag gaan we in samenwerking met u de komende tijd weer aan de slag om Haarlem nog mooier te maken dan ze al is. In deze mail praat ik u bij over de nieuwe verordening op de wijkraden, het programma dienstverlening en de stand van zaken rondom de door u gedane aanbevelingen. Deze laatste vindt u terug in de bijlage.

Nieuwe verordening op de wijkraden

Eind vorig jaar ontving u een brief waar we de ingang van de bezuiniging uit 2015, per 2021 aankondigden. Ik gaf in deze brief aan dat deze bezuiniging lager zou uitvallen, omdat we in plaats van het budget te verdelen over alle wijkraden we het budget verdelen over alle wijken met een wijkraad. Hiervoor is het noodzakelijk de verordening aan te passen. Dit hebben wij gedaan. Daarnaast heeft voortschrijdend inzicht tot nog een aantal aanpassingen geleid. In de week van 7 september ontvangt u van ons de verordening. We geven u graag de mogelijkheid om hierover verhelderende vragen te stellen tijdens een aantal telefonische spreekuren. Deze zijn op:

Maandag 14 september van 11 tot 12 uur en dinsdag 15 september van 12 tot 14 uur.

  • Voor technische subsidievragen belt u met Peter Versloot via 06-42 65 46 12
  • Voor overige vragen met Moira Faber via 06-46215198

Verder ben ik zelf bereikbaar om met u in gesprek te gaan, indien u nog vragen heeft over de voorgenomen bezuinigingen van het wijkraadsbudget. Dit is op:

Maandag 14 september              van 19.00 – 20.00 uur of

Donderdag 17 september           van 15.00 – 16.00 uur.

U kunt zich hiervoor aanmelden via secretariaat.botter@Haarlem.nl . Het gesprek is digitaal (Microsoft Teams), u ontvangt na aanmelding een bevestiging met daarin een link om te kunnen deelnemen.

Nieuwe democratie

De experimenten in het programma Nieuwe Democratie zijn door de uitbraak van het Coronavirus een aantal maanden vertraagd maar vinden onveranderd doorgang. De wijkbegroting Schalkwijk aan Zet start in samenwerking met de wijkraden van Schalkwijk in september. De communicatie voor het wijkforum in Zijlweg-West start ook binnenkort. In het kader van een onderzoek door een stagiaire bent u hier voor benaderd.  Daarnaast wordt in de Burgwal hard gewerkt aan het op te stellen wijkcontract. In Bosch&Vaert is deze op verzoek uitgesteld naar begin 2021. Het uitdaagrecht, ook wel right2challenge is experimenteel mogelijk vanaf 1 januari 2020. U kunt  zich hier nog steeds voor aanmelden.

Programma Dienstverlening

Uit de wijkradenconferenties en gesprekken met wijkraadsleden en bewoners komt vaak naar voren dat zij de dienstverlening van de gemeente Haarlem niet altijd optimaal vinden. Met name op het vlak van het beantwoorden van vragen via mail, brief of telefoon. De gemeente werkt aan een visie op dienstverlening met daaraan een actieprogramma gekoppeld om op dit moment te werken aan verbetering. Hierover spraken wij ook met een aantal vertegenwoordigers van wijkraden. De visie op dienstverlening wordt in de huidige planning op 28 oktober besproken in de commissie bestuur.

Met vriendelijke groet,

Jur Botter

drs. Jur Botter, MPA

wethouder Haarlem

Aanbevelingen wijkraden

Hand-out Rollen wijkraad in nieuwe democratie 2020

 

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

De Krim Haarlem