Wijkraad de Krim (H. Pos): Werkzaamheden aan parkeerplaatsen Jaap Edenlaan

By 21 november 2021 2021 No Comments

Verzonden bericht aan: G. van Dungen, A. van Hoekelen, R. Parlak:

Heren,

Op verschillende momenten heeft wijkraad de Krim melding gemaakt van de parkeerproblematiek op de Jaap Edenlaan. Ook kwam ze met oplossingen, rekening houdend met ontstane tekorten na de komst van de woontoren en recente toevoeging van extra sportactiviteiten op het sportpark (oa. padel).

In de recent toegezonden fotorapportage werd duidelijk dat de minimale draaicirkel aan het einde van de Jaap Edenlaan regelmatig wordt volgezet met geparkeerde auto’s waardoor hij zijn functie verliest.

Vanochtend kregen we via sportkanalen de mededeling dat ‘vanaf komende week de gemeente begint met renovatie van de parkeerplaatsen aan de Jaap Edenlaan’.

In het kader van de door de huidige coalitie gepropageerde ‘nieuwe democratie’ met participatie en inspraak, had wijkraad de Krim verwacht van deze gemeentelijke plannen in een vroeg stadium op de hoogte te worden gesteld. We betreuren dat we niet zijn betrokken, vooral omdat we intens als wijkraad en werkgroep herinrichting Pim Mulierlaan stakeholder zijn van ontwikkelingen in het gebied en in onze werkgroepen over kennis en kunde beschikken die ten dienste zou kunnen komen van gewenste resultaten.

We weten dat de gemeente Mobycon een opdracht wil gaan geven om parkeer- en verkeersproblematiek in de wijk (zowel ten noorden als zuiden van de woonwijk) in kaart te brengen. We stellen het op prijs dat we daar vanaf het begin actief bij worden betrokken.

De indruk wordt gewekt dat er nu een contract wordt uitgegeven om werkzaamheden uit te voeren zonder eerst die bredere en in principe leidende studie van Mobycon af te wachten.

Graag worden we op de hoogte gesteld van datgene de gemeente van zins is uit te (laten) voeren en hoe dat uitvoeringsplan past binnen het grotere kader. Ik denk aan het bestemmingsplan, de turnhalplannen, de Orionzone Ontwikkelvisie en de herinrichting van de Pim Mulierlaan zoals voorgesteld in de vastgestelde startnotitie ‘doorfietsroute’ van 9 november jl.

We verwachten op korte termijn door u uitgenodigd te worden voor een gesprek over de ontstane situatie.

Met vriendelijke groeten,

Hans Pos, MSc
voorzitter wijkraad de Krim
voorzitter werkgroep herinrichting Pim Mulierlaan

 

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

De Krim Haarlem