2015-03-18 Zonne-energieopwekking op de Krim

By 18 maart 2015 2015 No Comments

Na de uitvoerige informatie van Stijn Ruiter zal er vanaf nu bekeken en onderzocht moeten worden hoe een vergelijkbaar project op de Krim vorm zou kunnen krijgen. Ook hier geldt dat het projectontwerp gebaseerd moet zijn op de eerder genoemde postcoderoos. Voor de Krim betekent dit, dat delen van de wijk Sinnevelt en de Planetenwijk hiervoor in aanmerking komen en erbij te betrekken. Hierdoor stijgt het aantal huishoudens aanzienlijk en dat kan een positieve ontwikkeling op de uitvoering van het project hebben.

Naar aanleiding van de discussie tijdens de jaarvergadering en tijdens vervolggesprekken na afloop van het officiële gedeelte stelt de wijkraad een stappenplan voor om mogelijk tot een duurzaam zonne-energieproject te komen voor de postcoderoos waar de Krim deel van uitmaakt.

Allereerst zal de wijkraad bij de wijkraden Sinnevelt en de Planetenwijk gaan polsen over hun interesse om bij het project betrokken te worden. Vervolgens zal de wijkraad in samenspraak met adviseurs een circulaire opstellen voor distributie bij de huishoudens in de postcoderoos om te onderzoeken of er belangstelling in het zonne-energieproject is en of mensen bereid zijn hierin te investeren. In de derde plaats moet er een coöperatie worden opgericht met een voorlopig bestuur. Deze groep zal, na voorgesprekken met de wijkraad, met een aantal eigenaren van daken waar de zonnepanelen op geïnstalleerd moeten worden, een voorlopig contract sluiten.

Op de Krim bevindt zich een relatief groot aantal daken dat hier zeer geschikt voor is, evenals in de Planetenwijk.
In de komende maanden zal de wijkraad de ontwikkelingen van DE Ramplaan van dichtbij volgen, mede omdat de zonnepanelen in het tweede kwartaal van dit jaar geïnstalleerd zullen worden. Behalve informatie via circulaires zullen verdere ontwikkelingen op de website te volgen zijn en zal er in de komende tijd aan dit onderwerp in de nieuwsbrieven aandacht worden besteed.

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

De Krim Haarlem