Gem. Haarlem 2023-12-14: Ontwerp paraplubestemmingsplan behoud omgevingskwaliteiten

By 14 december 2023 Berichten No Comments

Publicatiedatum : woensdag 20 december 2023

Ontwerp paraplubestemmingsplan behoud omgevingskwaliteiten.

Ontwerpbesluit
Burgemeester en wethouders van Haarlem maken bekend dat het ontwerp
‘paraplubestemmingsplan behoud omgevingskwaliteiten’ (artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening) vanaf
donderdag 21 december 2023 ter inzage ligt voor een periode van zes weken (t/m 31 januari 2024).


Toelichting


Het paraplubestemmingsplan regelt een aantal onderwerpen: aanwijzen van nieuwe beeldbepalende
panden (orde 2), regulering flitsbezorging, parkeernormen bij ruimtelijke ontwikkelingen (conform
reeds vastgesteld beleid), behoud cultuurhistorische waarden van de Slachthuisbuurt, nieuwe
beleidskaart archeologie en een nieuwe dakopbouwenregeling voor een pilotgebied (in de wijk
Indische Buurt Noord). Daarnaast voegt het een aantal overkoepelende bestemmingsplannen samen
tot één plan. Het ontwerp paraplubestemmingsplan heeft het identificatienummer
NL.IMRO.0392.BP0120006on01.


Inzage
U kunt het ontwerp ‘paraplubestemmingsplan behoud omgevingskwaliteiten’ met bijbehorende
stukken digitaal inzien vanaf 21 december op:


www.ruimtelijkeplannen.nl


Besluitenlijst college benw van 28 november 2023


In de publiekshal Raakspoort, Zijlvest 39 in Haarlem zijn de regels en toelichting ook in te zien. Gezien
de omvang van het plan is de plankaart het beste digitaal raadpleegbaar. De openingstijden zijn
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond doorlopend tot 20.00
uur. Het ontwerpbesluit kunt u inzien op afspraak.


Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een zienswijze indienen over het ontwerp
paraplubestemmingsplan. Een zienswijze per email versturen kan naar
bestemmingsplannen@haarlem.nl. Dient u liever schriftelijk een zienswijze in? De brief kan
verstuurd worden naar Postbus 511, 2003 PB in Haarlem, t.a.v. dhr. N.C. Brink. Een zienswijze moet
voorzien zijn van uw naam, adres, datum en de naam van het ontwerpbestemmingsplan.
Beantwoording van de zienswijzen wordt als onderdeel van het besluit gepubliceerd op internet,
inclusief de namen van de indieners. Mocht u bezwaar hebben tegen het publiceren van uw naam
dan kunt u dit vermelden bij het indienen van de zienswijze

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

De Krim Haarlem