NOORD 2022-07-15: Flitsbezorging

By 15 juli 2022 2022 No Comments

L.S.

Sinds een jaar zijn er flitsbezorgers gevestigd in Haarlem. Er zijn Haarlemmers die gebruik maken van de nieuwe dienst. En er zijn Haarlemmers die overlast ervaren van de flitsbezorgdiensten.

Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat flitsbezorgdiensten op een goede manier worden ingepast in de stad. Om dat te kunnen bereiken, hebben wij in beeld gebracht welke aspecten hierbij van belang zijn. Deze hebben wij vertaald in toetsingscriteria. Dit zijn de criteria die wij zullen gebruiken bij aanvragen voor omgevingsvergunningen van flitsbezorgdiensten. Een deel van deze criteria zijn geformuleerd op basis van het bestaande gemeentelijke beleid. Over de andere criteria maken we nadere afspraken met de actieve flitsbezorgers in de stad.

Met de toetsingscriteria willen we heldere kaders scheppen voor inwoners en voor de flitsbezorgers en hiermee de ervaren overlast verkleinen en waar mogelijk voorkomen.

Op dinsdag 12 juli hebben wij een ontwerp-toetsingscriteria vastgesteld. Deze treft u aan in de bijlage bij deze mail.

Voordat wij de toetsingscriteria definitief vastleggen, leggen we deze graag voor aan de wijkraden. Zo kunnen we uw input meenemen bij het definitieve besluit. Wij stellen uw inbreng zeer op prijs.

De inspraakperiode start op woensdag 17 augustus 2022 en eindigt op dinsdag 27 september 2022. U kunt uw reactie tijdens deze periode indienen via planologie@haarlem.nl.

Wij betrekken de ingediende reacties vanzelfsprekend bij ons definitieve besluit.

Zekerheidshalve merken wij het volgende op. Alle ingediende reacties worden openbaar gemaakt, met uitzondering van namen en adressen van natuurlijke personen en met uitzondering van handtekeningen.

Hartelijke groet,

Team Omgevingsbeleid

 

Bijlage(n): 2 (twee)

20220803545 1. Vrijgeven ontwerp-toetsingscriteria flitsbezorging

20220803545 2. Bijlage 1_ Ontwerp-toetsingscriteria

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

De Krim Haarlem