Notulen 10 november 2015

By 8 januari 2016 Notulen No Comments

Datum notulen 10 november 2015

Adres Aanwezig
Tineke Dijkstra (voorzitter) Lodewijk van Deijssellaan 224 +
Ronny Visser (penningmeester) Cornelis van der Lijnlaan 1 +
Hans Pos (lid) Lodewijk van Deijssellaan 182 +
Ton Pols (commissie Pim Mulier) De Carpentierlaan 35 +
Manuela van de Heide (lid, website beheer) Van Diemenlaan 15 +
Secretariaat (tijdelijk) Lodewijk van Deijssellaan 224 +

1.Welkom en mededelingen

De notulen van 12 oktober worden goedgekeurd en op de website geplaatst.
Ingekomen brief de hr. Tuijl met betrekking tot het kruispunt bij de IJsbaan wordt besproken. Er wordt geconstateerd dat het geen ideaal kruispunt is, maar als iedereen zich aan de verkeersvoorschriften houdt, hoeft het geen probleem te zijn. Er zou naar een oplossing gezocht kunnen worden door duidelijke belijning aan te brengen. Eigenlijk hoort dit kruispunt bij de infrastructuur van het tunneltje. Als de provincie daar aan de slag gaat, zou de gemeente de verkeerssituatie daar aan kunnen pakken. De wijrkaad heeft contact gehad per email met de hr Tuijl.
Kerst op de Krim staat in de stijgbeugels. Er zijn twee tenten gehuurd. De aanvraag subsidie is naar de gemeente gestuurd. Er wordt eerdaags een glühwein proeverij georganiseerd. Er zullen teksten van de kerstliedjes uitgedraaid worden, zodat de mensen mee kunnen zingen

2.Woontoren

Er is tijdens de vergadering veel van gedachten gewisseld en alle voor- en nadelen besproken t.a.v. de komst van een woontoren. De wijkraad heeft volgende week een voorlichtingsavond met het CRA, de architect in aanwezigheid van de gemeente. De datum, locatie en tijd worden binnenkort bekend gemaakt. Er wordt afgewacht wat daar ter sprake zal komen,

3. Onderzoek verkeersdeskundigen Orionbrug.

Het onderzoek is uitgevoerd op 27 oktober. De onderzoekers hebben met de rector van het Mendel gesproken, met leerlingen van de school, met de verkeersdeskundige van de gemeente, de politie en de wijkraad, Er wordt een rapport opgesteld dat begin december in concept aan de wijkraad aangeboden zal worden.

4. Stuyvesanttunneltje

Er staat een overleg gepland provincie met Pim Lemmens over het Stuyvesanttunneltje. De wijkraad voelt zich gepasseerd dat zij niet voor dit overleg uitgenodigd zijn, maar het is niet bewust gedaan. Er moet een aanpassing komen van de infrastructuur rondom het tunneltje. Wellicht dat dit onderwerp met de gemeente ter sprake zal komen. De wijkraad probeert bij dit overleg aanwezig te zijn. Ook zullen de notulen van het overleg met de provincie van 1 september 2015 naar Pim Lemmens gezonden worden, samen met de PowerPoint.

5. Verslag wijkgesprek

Speeltuinterrein wordt bekeken door Menno Evers en hij komt er later bij de wijkraad op terug. De groenstrook moet op de schop. Spaarnelanden gaat in overleg met de gemeente bekijken wat er verbeterd kan worden.
Het mededelingenbord is aangekaart. Menno gaat er over nadenken.
De wijkraad heeft de reclame-uitingen bij het Pim Mulier Stadion ter sprake gebracht en vraagt zich af of er precariorechten voor worden betaald. Er gaat iemand van woning en bouwtoezicht een kijkje nemen en zal in dezelfde vaart een rondje eiland doen om te kijken of alles daar wel koek en ei is. Er zal contact opgenomen worden met iemand van bouw- en woningtoezicht.
Over de aanleg van nieuwe beschoeiing langs de Delft was enig misverstand. Er werd tijdens dit gesprek gesproken over de aanleg van natuurvriendelijke oevers, maar daar is geen sprake van. De bewoners langs de Delft zijn middels een brief van tevoren op de hoogte gesteld. Er wordt door de wijkraad uitgezocht waar wel en geen natuurvriendelijke oevers komen.
Er moet gesnoeid worden op het Pieter Bothlaantje. Spaarnelanden gaat met de wijkraad bekijken wat er allemaal moet gebeuren voor het eind van het jaar.
Spaarnelanden gaat onderzoeken of de vluchtheuvel Lodewijk van Deijssellaan/Cornelis van der Lijnlaan ingekort kan worden.

6. Verslag WBO

Het plan voor volgend jaar werd besproken.
Voor belangstellenden wordt nog een keer workshop werken met Pleio uitgeschreven. Datum en locatie worden later bekend gemaakt. Er zijn teveel wijkraden aanwezig om al je eigen zaken aan de orde te brengen. Er zijn veel overlappingen met het wijkgesprek.

7. Nieuwsbrief winter 2015

Er wordt een verdeling van de onderwerpen gemaakt en afgesproken wanneer de stukjes aangeleverd moeten zijn. De planning is om de Nieuwsbrief 4 december uit te laten komen met een reminder van Kerst op de Krim

8. Rondvraag

Er wordt afgesproken dat er zelfstandig door wijkraadsleden met de gemeente geopereerd kan worden, als er maar wel een cc naar het secretariaat gestuurd wordt.

Volgende vergadering 14 december 2015

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

De Krim Haarlem