Notulen 11 januari 2016

By 26 februari 2016 Notulen No Comments

Datum notulen 11 januari 2016

Adres Aanwezig
Tineke Dijkstra (voorzitter) Lodewijk van Deijssellaan 224 +
Ronny Visser (penningmeester) Cornelis van der Lijnlaan 1 +
Hans Pos (lid) Lodewijk van Deijssellaan 182 +
Ton Pols (commissie Pim Mulier) De Carpentierlaan 35
Manuela van de Heide (lid, website beheer) Van Diemenlaan 15 +
Secretariaat (tijdelijk) Lodewijk van Deijssellaan 224 +

1.Welkom en mededelingen

Notulen 14 december 2015 worden goedgekeurd.
Er wordt verslag gedaan van de kerstborrel Haarlem Groen op 17 december in de stadskweetuin. De wijkraad is lid van deze club geworden en Hans Pos is ambassadeur. Er is gesproken over een mogelijke Tiny Forrest op het stukje groen bij de IJsbaan, waar ooit een hotel moet kopen. Binnenkort wordt de wijkraad uitgenodigd voor een volgend initiatief waar we bij aan kunnen sluiten.
Op de kerstborrel van 29 december heeft de wijkraad contact gelegd met enkele raadsleden voor een onderhoud begin januari 2016 met betrekking tot de woontoren, (brief aan de wethouder vastgehouden) het stukje grond bij de IJsbaan. Er werd geadviseerd om met een gedeputeerde van de Provincie te gaan praten over de voortgang van het Stuyvesanttunneltje. Er wordt afgesproken om daar nog even mee te wachten, omdat er al contact met de Provincie wordt onderhouden en afgesproken is om in het najaar met de renovatie te gaan beginnen. Er wordt afgesproken dat er opnieuw contact wordt gezocht met de Provincie om antwoord te krijgen op vragen die in de wijkraad leven met de bedoeling deze uitkomst op de jaarvergadering te presenteren.

2.Woontoren

Er wordt afgesproken om contact te zoeken met het CRA om een overleg te plannen, waarin de wijkraden bijgepraat worden over de laatste ontwikkelingen.

3. Onderzoek verkeersdeskundigen Orionbrug.

Het definitieve rapport wordt eind januari verwacht. Zodra de wijkraad dit in haar bezit heeft, wordt het eindresultaat naar de rector van het Mendelcollege, de hr. Gooijens, naar Frank Kool, Bert Tepper, Menno Evers, Pim Lemmens en Merijn Snoek gestuurd ter beoordeling. Het is de bedoeling dat er een PowerPoint presentatie op de jaar vergadering over dit rapport komt om de bewoners te informeren.
Kruispunt Van Riebeecklaan/ IJsbaan behoeft ook enige verbetering. Haaientanden bij het zebrapad aan de noordzijde zijn overbodig. Project voor de toekomst.

4. Stuyvesanttunneltje

Zie eerder deze notulen.

5. Jaarvergadering 16 februari 2016

Uitnodiging wordt in concept goedgekeurd en er wordt afgesproken wanneer de flyers bezorgd zullen gaan worden. De speakers’ corner is wel een goed plan. Iedereen mag zijn zegje doen, maar niet langer dan 5 minuten. Als de kookwekker afgaat, is de spreektijd voorbij.
Er worden afspraken gemaakt wie het waar over gaat hebben. Over het feest, het wijkgesprek, het tunneltje, het verkeersonderzoek, de woontoren, de overkapping van de ijsbaan, de beschoeiing, de website. De kascommissie dechargeert de penningmeester en de wijkraad vraag toestemming om nog een jaartje door te gaan.
Bloemen voor de meisjes van de Krim, de kascommissie, Nico? En eventueel zijn opvolger?
Er moet een beamer komen en er volgt een bespreking met de beheerder van de kantine.

6. Berichten van de Penningmeester

Bewonersondersteuning 2016 is 1066 euro, daar mogen we als wijkraad niet overheen. Voor de feestjes ed.
Afrekening 2015 gemaakt en deze zal door de kascommissie gecontroleerd worden. Er gaat geld terug naar de gemeente.


7. Rondvraag

Er wordt afgesproken dat er zelfstandig door wijkraadsleden met de gemeente geopereerd kan worden, als er maar wel een cc naar het secretariaat gestuurd wordt.

Volgende vergadering 11 februari 2016

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

De Krim Haarlem